Type:
Vast dienstverband
Locatie:
's-Hertogenbosch
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
25/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
08/12/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ben jij die samenwerkende en netwerkonderhoudende operationeel specialist (INTERN B) - thematisch, die beschikt over een proactieve houding? Volg jij ontwikkelingen in de opsporing op de voet? Een jong, bevlogen en flexibel team dat staat als een huis en dat continu in ontwikkeling is, daar kun jij deel van uit gaan maken.

 

Wat ga je doen?

Als operationeel specialist - thematisch lever je een bijdrage aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding), de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. Vanuit je specialisatie houd je je onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:

 • het aandragen van opsporingsmogelijkheden en oplossingsrichtingen voor de opsporingspraktijk en voor de aanpak van aangereikte veiligheidsproblematiek;
 • het voortouw nemen bij de toepassing van vastgestelde of nieuwe werkwijzen en uitvoeringskaders en collega’s enthousiasmeren voor deze nieuwe werkwijzen;
 • het vergroten van de vakinhoudelijke kennis van de medewerkers van de districtsrecherche;
 • het operationeel dan wel tactisch aansturen van specifieke, ingewikkelde, opsporingsonderzoeken;
 • meewerken met de uitvoeringspraktijk in het bijsturen en verbeteren van procedures, instrumenten, methoden en technieken;
 • het verdiepen in een eenheidsbreed thema;
 • de doorontwikkeling van het team, waaronder het doen van verbetervoorstellen ten behoeve van de interne bedrijfsvoering.

Als bemiddelaar breng je vraag en aanbod bij elkaar en bouw, onderhoud en regisseer je inhoudelijke samenwerking vanuit (specialistische) netwerken. Daarbij ben jij degene die activiteiten aanjaagt en voorstellen formuleert voor verbetering van opsporingsonderzoeken. Je monitort op het juiste gebruik van werkwijzen, methoden en technieken. Tijdens het uitvoeren van een onderzoek moet je tegenspraak kunnen bieden. Dit is nodig ter verbetering van de kwaliteit en ter voorkoming van tunnelvisie. Ook begeleid je de implementatie van nieuw beleid en nieuwe beleidsproducten, denk hierbij aan de houtskoolschets.

Je bent optimaal betrokken bij de inhoud van het werk en het welzijn van het team, zichtbaar aanwezig en onderdeel van het geheel. Je maakt deel uit van het managementteam. Samen met de andere operationeel specialisten B stuur jij de groep van specialisten aan en coacht hen. Hierbij staan doorontwikkeling, innovatie en het verder vorm geven van thema’s centraal. Daarnaast kan je worden ingezet als hovj, ovd-r en/of hops tda.

 

Waar ga je werken?

Je komt te werken in een hecht team van gedreven professionals. Naast doorontwikkeling van het team is ruimte voor individuele ontwikkeling een belangrijke basis van de districtsrecherche. Er is voortdurende aandacht voor de interne bedrijfsvoering waarbij de positionering van medewerkersparticipatie een groot goed is. De Districtsrecherche ’s-Hertogenbosch bestaat uit 92 fte, waar tactiek samenkomt met financiële en digitale expertise. Het Regionaal Interventie Team Ondermijning (RITO) maakt deel uit van de bedrijfsvoering.

 

De districtsrecherche staat midden in het District ’s-Hertogenbosch en weet wat er speelt binnen de vier basisteams. Cultuurelementen die bepalend zijn voor het team hebben te maken met samenwerken, professionele ruimte, operationeel leiderschap, maar zeker ook met dienstbaarheid, korte lijnen en open staan voor anderen. Niet alleen het draaien van zaken is leidend, de permanente focus ligt op: “Hoe lossen we samen problemen op?”.

 

Het werkgebied kenmerkt zich door een combinatie van stedelijke problematiek en een uitgestrekt landelijk gebied. De districtsrecherche richt zich op de high impact crime (hic) en doet projectmatig onderzoek naar veelvoorkomende criminaliteit (vvc-P). De districtsrecherche staat voor een veelzijdige aanpak van zaken waarbij er oog is voor een specialistische en integrale aanpak.

 

Wie ben jij?

Je bent de verbindende schakel naar de operatie en vindt het een uitdaging om het maximale uit het team te halen. Met oog voor het groepsbelang draag je actief bij aan het gemeenschappelijk resultaat. Je maakt gemakkelijk verbinding met zowel in- als externe partners en bent in staat om collega’s inhoudelijk te coachen in hun ontwikkeling. Om interne processen te verbeteren, heb je een signaalfunctie voor actuele informatie op landelijk niveau die relevant is voor de districtsrecherche. Je kunt in een vroeg stadium problemen herkennen en verbanden leggen tussen verschillende gegevens. Voor een grote groep kun je je eigen gedachten vlot en duidelijk onder woorden brengen en je kunt heldere en begrijpelijke teksten schrijven.

 

Verder heb je:

 • een hbo-diploma en een politiediploma op minimaal niveau 3;
 • RTGP-certificering;
 • uitgebreide ervaring in de opsporing;
 • ervaring met managementtaken.

 

Wat wij bieden

De standplaats is ‘s-Hertogenbosch. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.903,- en maximaal € 4.685,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof 

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (lang) kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.