Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Leiden
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
18/05/2021
Status:
Open
Reageer voor:
24/05/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De Faculteit Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau, afdeling Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs (SOLO) is op zoek naar een Privacy Officer 

 

Werkzaamheden

Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen vindt verwerking van persoonsgegevens plaats voor bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. In het mensgebonden onderzoek van de Faculteit zijn vaak bijzondere persoonsgegevens aanwezig.

Als Privacy Officer ondersteun je de Faculteit bij het voldoen aan de (wettelijke) regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Je beantwoordt eerstelijnsvragen van medewerkers en adviseert over privacy in facultaire vraagstukken en projecten. Met jouw kennis van de AVG ben je in staat om uit concrete vragen de relevante privacyaspecten te identificeren en deze in de juiste context te plaatsen. Je stelt de juiste vragen om inzicht te verkrijgen in de risico’s en adviseert in overleg met anderen over de maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast lever je expertise bij de totstandkoming van bijvoorbeeld subsidieaanvragen en overeenkomsten met andere verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers. Je weet wat er speelt binnen de Faculteit op het gebied van persoonsgegevens en houdt overzicht over de verwerkingen van persoonsgegevens in het verwerkingenregister. Je neemt initiatief om kennis en bewustzijn van privacy te vergroten. Verder handel je datalekmeldingen af.

Je voert je je taken uit vanuit SOLO, waarbij je nauw samenwerkt met professionals die het onderwijs en onderzoek ondersteunen. Binnen de Faculteit ben je gesprekspartner voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten en ondersteunend personeel. Ook maak je deel uit van het universitaire Privacy Office, waar je in contact staat met decentrale Privacy Officers, de CPO en de FG. Hier deel je ervaringen en casuïstiek. Je maakt gebruik van de expertise van de andere Privacy Officers en je kunt jouw expertise inbrengen. Samen werk je aan het opbouwen en vastleggen van kennis voor Universiteit Leiden. Je geeft input op universitair beleid en procedures en werkt mee aan bewustwordingscampagnes rond privacy. Je draagt de universitaire adviezen en doelstellingen inzake privacy uit binnen de Faculteit en levert rapportages. Met jouw werkzaamheden lever je een belangrijke bijdrage aan de universitaire doelstellingen. Binnen SOLO is de facultaire informatiemanager jouw leidinggevende. Daarnaast vindt functionele aansturing deels plaats vanuit het Privacy Office.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Aanspreekpunt op privacy gebied voor facultaire medewerkers (vraagbaak). Ondersteunt en faciliteert in het (blijven) werken conform de AVG;
 • Het geven van advies bij privacyvraagstukken;
 • Faciliteren in het bevorderen van kennis over privacy;
 • Uitvoeren van privacy-intakes voor nieuwe processen of projecten;
 • Begeleiden van minder complexe data protection impact assessments;
 • Toetsen van ethiekaanvragen en datamanagementplannen aan privacywetgeving;
 • Adviseren over privacy in facultaire (samenwerkings)overeenkomsten;
 • Uitvoeren van privacy procedures, zoals het afhandelen van datalekmeldingen en het actualiseren van het verwerkingenregister;
 • Regulier afstemmen met het Privacy Office;
 • Adviseren van - en achtervang zijn voor - de decentrale Privacy Officers vanuit jouw specifieke expertise;
 • Bijdragen aan de kennisopbouw voor de Universiteit;
 • Bijdragen aan universitaire richtlijnen en procedures;
 • Uitwerken van universitair privacybeleid in facultair informatieplan;
 • Uitdragen van universitaire adviezen en richtlijnen;
 • Aanleveren van facultaire voortgangsrapportages.

Profiel

Je voelt je prettig in een ondersteunende rol. Als persoon schakel je gemakkelijk tussen de strategische, tactische en operationele niveaus binnen de organisatie. Je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en weet complexe ontwikkelingen in het privacy domein te vertalen naar concrete acties en adviezen. Je bent in staat privacygerelateerde vraagstukken juridisch te benaderen of bent bereid je daarin verder te ontwikkelen. Je hebt affiniteit met ethiek, datamanagement, risicomanagement en informatiebeveiliging. Bij de uitvoering van je werk ben je oplossingsgericht, pragmatisch ingesteld en in staat om te denken vanuit een integraal perspectief. Samenwerken vind je prettig.

Vereisten:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over de noodzakelijke juridische kennis en vaardigheden, of je hebt aantoonbaar affiniteit met de juridische aspecten van de functie en bent bereid je daar verder in te ontwikkelen;
 • Je bent in het bezit van actuele en aantoonbare kennis op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht;
 • Je beschikt over uitstekende advies- en presentatievaardigheden. Je bent vaardig in het inspireren, enthousiasmeren en overtuigen van mensen op verschillende niveaus in de organisatie;
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
 • Je bent resultaatgericht en in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden;
 • Je hebt een onafhankelijke, betrouwbare en integere houding;
 • Je bent standvastig en doortastend.

Bij voorkeur beschik je over:

 • Werkervaring als privacy officer of een vergelijkbare functie;
 • Een IAPP-certificering (CIPP/E) of je bent bereid deze op korte termijn te behalen;
 • Een juridische opleiding;
 • Kennis van de onderwijs- en onderzoeksprocessen en de bijbehorende wetgeving;
 • Kennis van privacy gerelateerde vraagstukken in het sociaal-wetenschappelijk domein;
 • Kennis van datamanagement en ethiek;
 • Basale kennis op het gebied van informatiebeveiliging.