Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
09/11/2020
Status:
Open
Reageer voor:
11/11/2020
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Heb je projectmanagement ervaring en wil je echt verschil maken? Ben jij te typeren als een resultaatgerichte, daadkrachtige en initiatiefrijke persoonlijkheid met ervaring in veiligheid en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, dan willen wij jou graag in ons team.

 

De functie
Als projectleider veiligheid werk je binnen het team Veiligheid. Je bent aanspreekpunt voor een specifiek gebied binnen Stadsdeel Nieuw-West en pakt alle overlast, openbare orde en veiligheidsvraagstukken op.

 

 

Werkzaamheden

 • Aanspreekpunt voor alle veiligheidsgerelateerde zaken binnen bepaalde gebieden in Nieuw-West;
 • Sturen op de uitvoering en het proces (PvA, bestuursadvisering, evaluatie) van veiligheidsprojecten binnen het aangewezen gebied;
 • Opstellen, uitvoeren en monitoren van de plannen van aanpak van thema’s zoals cameratoezicht, inbraakpreventie, veilig ondernemen, ondermijning etc.;
 • Operationele werkzaamheden zoals het uitvoeren van diverse schouwen bij veiligheidsvraagstukken, afspraken maken met bewoners en betrokken partijen;
 • Advisering aan het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie;
 • Regie voeren op actuele veiligheidsprojecten en –vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid;
 • Meedraaien in piketpool ten behoeve van crisis/rampenbestrijding.

 

Wij vragen

 • Hbo denk- en werk­ni­veau
 • Er­va­ring met be­stuur­lij­ke be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen;
 • En­ke­le ja­ren er­va­ring in dit vak­ge­bied;
 • Ge­voel voor be­stuur­lij­ke en po­li­tie­ke ver­hou­din­gen.

 

Competenties

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • Sa­men­wer­ken;
 • Re­la­tie­be­heer;
 • Ini­ti­a­tief;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid;
 • Over­tui­gings­kracht.