Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
05/05/2021
Status:
Open
Reageer voor:
09/05/2021
Uur p/wk:
24

Beschrijving:

Wat ga je doen?
De aansturing van de nationale en internationale operaties van onze krijgsmacht; dat is de taak van de directie Operaties. Binnen dit dynamische defensieonderdeel vervul jij als projectmedewerker vanuit Den Haag een variatie aan taken voor twee afdelingen: J3 (operaties) en J5 (plannen). Hiermee draag je volop bij aan de vrede en veiligheid wereldwijd.

 

Jij hebt een groot aandeel in de hoofdtaak van de directie Operaties: de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning van de inzet van aangewezen eenheden. Zo ontwikkel je operationele plannen voor de korte termijn. Dat houdt in dat je contacten onderhoudt met diverse partijen, van hoofdkwartieren en vertegenwoordigers van internationale partners tot ministeries, directies en operationele commandanten. Daarnaast adviseer je de ambtelijke en bestuurlijke leiding over operationele thema’s, waarbij je rekening houdt met de politiek-bestuurlijke en strategische ontwikkelingen die er spelen. En kom je met adviezen over specifieke aspecten van militaire operaties ten behoeve van de beantwoording van Kamervragen, visievorming en standpuntbepaling.

 

Als projectmedewerker speel je ook een belangrijke rol in de operationele planning. Zo werk je mee aan de realisatie van de coördinatie en interactie met relevante partners binnen en buiten Defensie. Denk bijvoorbeeld aan de directie Algemene Beleidszaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierbij ondersteun je bij het vaststellen en/of realiseren van strategische doelstellingen van de directie Operaties.

Jouw gevarieerde takenpakket bestaat verder uit het adviseren van de krijgsmachtdelen en ketenpartners en het vaststellen van de eindtermen (inzet)gereedheid van uit te zenden eenheden. Met de NATO heb je ook regelmatig te maken. Zo werk je mee aan NATO-rapportages, onder meer door cijfers aan te leveren. Ook beoordeel je rapportages die specifiek ingaan op de enhanced Nato Response Force-eenheden. En beantwoord je afgekondigde crisis response measures. Tot slot vertegenwoordig je Defensie tijdens crisisoefeningen, zoals de crisis measurement exercise.

 

 

Wie zoeken we

  • Je hebt hbo-niveau en bij voorkeur een opleiding afgerond in de richting internationale betrekkingen.
  • Je hebt ervaring met de defensieorganisatie en kennis van militaire organisaties.
  • Je hebt kennis van NATO-begrippen, de inzet van enhanced Nato Response Force-eenheden, NATO crisismanagement en de response-systematiek.
  • Je hebt ervaring met de beantwoording van berichten van het Nato Crisis Response System via NSwan.
  • Je hebt ervaring met het inrichten en optimaliseren van (beleid en) bestuurlijke processen.
  • Je hebt kennis van en ervaring met de operationele planning, de besluitvorming en het proces daartoe.
  • Je hebt inzicht in en gevoel voor politiek-militaire en bestuurlijk-militaire verhoudingen.
  • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
  • Je bent analytisch sterk, kunt goed conceptueel denken en bent integer.
  • Je bent een collega met wie het prettig samenwerken is, zet door om het gestelde resultaat te behalen en houdt altijd de belangen in de organisatie in het oog.