Zoekwoorden:
data privacy, Privacy, data protection, Legal
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
08/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
15/10/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In het kort

 • Begrijp jij het belang van een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens? Kun jij dat belang met overtuigingskracht en energie uitdragen binnen de organisatie? En versta jij de kunst van het omzetten van beleid naar concrete afspraken en rust je niet voor het ‘geborgd’ is? Dan ben jij degene die we zoeken!

 • Jij coördineert als Regiefunctionaris AVG voor de stadsdelen de uitvoering en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen alle stadsdelen. Je informeert en adviseert de directies en het management van de stadsdelen gevraagd en ongevraagd over verplichtingen t.a.v. de AVG. Daarnaast creëer je bewustzijn bij medewerkers met betrekking tot het werken met gevoelige (persoons)informatie. 
  Je werkt samen met collega’s vanuit alle stadsdelen. Binnen de stadsdelen is een aantal jaar geleden een werkgroep AVG gestart waarin medewerkers samen de eerstelijns operationele werkzaamheden rondom AVG uitvoeren.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van informatie, zeker als het persoonsgegevens betreft. Bewoners, ondernemers en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Daarom is een stedelijk beleidskader opgesteld ‘Verwerken van Persoonsgegevens’ waarin staat hoe de gemeente haar beleid op basis van de AVG wenst uit te voeren. Dit stedelijk kader en de AVG moet binnen de verschillende organisatieonderdelen worden uitgevoerd, zo ook voor de stadsdelen. Voor de zeven stadsdelen zoeken wij een Regiefunctionaris AVG die zorg draagt voor een goede uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de AVG.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je bent samen met de privacy contactpersonen van de stadsdelen het eerste aanspreekpunt t.a.v. vragen over uitvoering van de AVG;
 • Informeren en adviseren over verplichtingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming;
 • Coördineren en mede zorgdragen voor de uitvoering van vraagstukken op het gebied van de AVG binnen de stadsdelen;
 • Stadsdeeloverstijgende vraagstukken in behandeling nemen;
 • Stroomlijnen processen van de stadsdelen met de stedelijke processen.

Bovenstaande werkzaamheden doe je in nauwe samenwerking met de Privacy Officer van het cluster Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer. Daarnaast werk je ook samen met de privacy contactpersonen van de stadsdelen en de juristen. Je bent tevens voorzitter van de AVG-werkgroep van de stadsdelen.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.
Je gaat werken voor alle stadsdelen. Stadsdelen zijn op uitvoering gericht, staan middenin de wijk en onderhouden nauwe banden met buurtorganisaties, bewoners en ondernemers. Meer informatie over stadsdelen kun je vinden op: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen.

 

Jouw standplaats wordt stadsdeel West. Je maakt deel uit van het team Bestuurs- en managementondersteuning. Dit team is verantwoordelijk voor woordvoering, advisering en ondersteuning van het dagelijks bestuur, de stadsdeelcommissie en het managementteam. In totaal telt het team zestien medewerkers. Het dagelijks bestuur neemt lokale beslissingen die raken aan de leefbaarheid in het stadsdeel. Omdat de taken van de medewerkers met enige regelmaat worden beïnvloed door actuele gebeurtenissen, is het van belang dat de medewerkers flexibel zijn. Ook is het belangrijk dat zij zich goed kunnen inleven in de verschillende belangen die rondom een vraagstuk kunnen spelen.

Wil je nog meer weten over werken voor Gemeente Amsterdam ? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerker

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Regiefunctionaris AVG zien we ook graag:

 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 • Juridische kennis van relevante wetgeving (w.o. AVG / UAVG, de BIO, NEN 7510);
 • Minimaal 2 jaar ervaring in strategische, tactische en operationele advisering.
 • Een CIPP/E of CIPP/M certificering is een pre.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als  Regiefunctionaris AVG kom je ons 32 - 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 3.561,- en € 5.169,- (schaal11) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 jaar.

*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon;
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam start zodra dit mogelijk wordt met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure neem dan contact op met: Jennie Monquil,teammanager BMO/IAV, via j.monquil@amsterdam.nl.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 15 oktober 2021 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure/ Een capaciteitentest maakt deel uit van de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we  niet in behandeling.