Zoekwoorden:
Organized Crime
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
25/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
05/12/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

In het kort

 • Als Regisseur Veiligheid en Zorg ben je verantwoordelijk voor een integrale (persoons-gerichte) aanpak van complexe problematiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein. Ook zorg je voor een versterking van de verbinding tussen de (professionals van) deze domeinen. Je pakt een neutrale rol en gebruikt je eigen expertise, al is dat laatste niet zozeer leidend, want je voert regie op het gehele proces.

 • Het vak van regie is een specialisme. Je moet met kennis van zaken, met lef en met tact, en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen. Op basis van een gedeeld beeld, een goed plan van aanpak, een gezamenlijk gevoel van urgentie en met een duidelijk escalatiemodel naar de beslissers, moet de regisseur alle professionals dezelfde kant op krijgen. Je gebruikt hierbij niet alleen je eigen expertise maar weet vooral de expertise van alle betrokken (of te betrekken) partijen goed in te zetten. Je hebt daarbij geen doorzettingsmacht, je gaat immers niet over de interventies van een andere organisatie, maar beschikt wel over doorzettingskracht.

 • Elke aanpak is een samenwerking op maat, met als doel voor de persoon in kwestie een gedragsverandering voor langere tijd: minder recidive, beter perspectief, bijvoorbeeld qua opleiding, werk, sociaal netwerk, en geen negatieve invloed (meer) op minderjarigen in zijn/haar omgeving. Dat vraagt verbindend gezag, kunnen denken in scenario’s, weten wanneer je expertise moet inschakelen, wanneer je moet opschalen, verantwoordelijkheid nemen waar geen taak ligt en tegelijkertijd geen verantwoordelijkheden van anderen overnemen.

 • Een Regisseur Veiligheid en Zorg staat stevig in de schoenen bij tegengestelde en/of zakelijke belangen en kan omgaan met het spanningsveld waarbinnen de te betrekken organisaties werken. Speelt snel en adequaat in op ontwikkelingen, kijkt vooruit en anticipeert op mogelijke kansen of bedreigingen. Is nieuwsgierig, leergierig en erop gericht om goed op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Weet als geen ander de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen en neemt geen genoegen met ‘nee, dat kan niet’ of ‘dat doen we nooit’.

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is het regionale samenwerkingsverband waar partners samen werken aan casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. De focus is de persoonsgerichte aanpak van daders gericht op recidive-vermindering door gedragsverandering en/of het beschermen van slachtoffers van 


geweld, overlast en intimidatie Er zijn hiervoor verschillende pilots en programma’s zoals de Top600, Top400, Detentie & Terugkeer en Weerbare Mensen, Weerbare Wijken.


Met het programma Weerbare Mensen, Weerbare Wijken zet de gemeente Amsterdam in op het verminderen van de sociale ontwrichting van buurten door drugscriminaliteit en op het weerbaar maken van wijken en jongeren tegen de aantrekkingskracht van drugs-handel. Een van de maatregelen van het programma is om via actieonderzoek te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een persoonsgerichte aanpak van Doorgroeiers in het drugsmilieu. Doorgroeiers zijn personen bij wie sprake is van zorgelijke signalen die duiden op betrokkenheid bij drugscriminaliteit en die mogelijk met een eigen criminele carrière bezig zijn. Een aanpak voor deze doelgroep zou kunnen voorkomen dat deze personen verder doorgroeien in de drugscriminaliteit en dat ze andere jongeren de criminaliteit intrekken. Verder willen we de kennis over doorgroeien vergroten en de opgedane kennis en expertise breder binnen het AcVZ verspreiden.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

Taakaccent Aanpak doorgroeiers in het drugsmilieu
Doorgroeiers zijn jongeren en jongvolwassenen die in contact staan met drugscriminelen. En met een eigen criminele carrière bezig zijn. Convenantpartners kunnen doorgroeiercasuïstiek aanmelden bij het doorgroeiers team van het AcVZ. Jij voert vervolgens vanuit het AcVZ regie op deze personen. Bij het voeren van de regie pas je nieuwe interventies toe en verken je de mogelijkheden om je plan van aanpak te verrijken met informatie van nieuwe partners. Je beschikt daarom over het vermogen om uit bestaande denkkaders te treden en nieuwe manieren te bedenken voor het benaderen van de doelgroep en voor het bewerkstelligen van gedragsverandering. Je durft dicht op de personen regie te voeren. Ook werk je mee aan onderzoek naar de effectiviteit van interventies.


Je bent in staat om bij te springen wanneer er vragen zijn op het gebied van doorgroeiers en drugsmilieu van de andere aanpakken binnen het AcVZ, zoals de Top600 en Top400, als daar behoefte is aan kennis op het gebied van doorgroeiers in het drugsmilieu.


Je werkt in een netwerk van hoogwaardige professionals en in een betrokken team van regisseurs. Het betreft een baan waar flexibele werktijden normaal zijn en waarbij je bereikbaar bent in geval van crisis of als de gebeurtenissen binnen de complexe casuïstiek daarom vragen.

 • Stelt de persoon, zijn sociale omgeving en netwerk en de casus centraal en houdt overzicht over de benodigde interventies van betrokken professionals;
 • Formuleert samen met de betrokken professionals een visie op de casus en doelen voor de korte en de lange termijn;
 • Stelt met betrokken professionals een plan van aanpak op met als gezamenlijk doelen gedragsverandering (verminderen van criminaliteit), verbeteren (toekomst) perspectief en voorkomen van doorstroom van broertjes en zusjes;
 • Past nieuwe interventies toe, om contact te leggen met de doelgroep en om doorgroeiprocessen te belemmeren
 • Voert regie op een resultaatgerichte uitvoering van het plan;
 • Werkt samen met onderzoekers bij het monitoren van de effecten
 • Op tijd bijsturen (integraal) en met betrokken professionals, via uitvoerders overleggen, plan B (en C) hebben klaarliggen.
 • Tijdig escaleren als interventies vastlopen of niet (meer) ingezet kunnen worden of als er geen eenduidigheid of welwillendheid is over de richting;
 • Regelmatig afstand nemen van de problematiek om te reflecteren op proces;
 • Houdt de voortgang bij via het registratiesysteem van het programma
 • Zorgdragen voor zorgvuldige registratie en goede dossieropbouw met het oog op eventuele (civiel-, straf-, of bestuurs) rechtelijke afhandeling van een casus;
 • Het proactief uitwisselen van de opgedane ervaring met doorgroeiers casuïstiek met andere regisseurs;
 • Kennis en expertise inbrengen en op peil houden door trainingen te volgen die aangeboden worden in het kader van de Vakontwikkeling van het AcVZ.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is één van de dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg en/of sociaal domein. Het AcVZ is een regionaal samenwerkingsverband van tientallen organisaties, van politie tot jeugdbescherming, van de reclassering tot de GGZ en GGD. Het voeren van regie op complexe problemen op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein is onze kernactiviteit, vanuit de gedachte dat regie als 'cement tussen de stenen' een essentiële schakel is bij een persoonsgerichte aanpak waarbij vele straf- en zorgpartners samenwerken. 


Bij het AcVZ zijn verschillende integrale programma's ondergebracht, waaronder de Top600, de Top400, Detentie & Terugkeer, Weerbare mensen, weerbare wijken en het programma SISG. In alle programma’s en activiteiten van het AcVZ staat (een vorm van) regie centraal. Onze netwerkorganisatie is beheersmatig opgehangen bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De directie OOV houdt onder meer regie op het Amsterdamse Veiligheidsplan, crises en grote evenementen en versterkt de brugfunctie met partners in de regio. OOV bestaat uit vier domeinen/afdelingen: Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden, Amsterdamse Aanpak Ondermijning, Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak (AcVZ). OOV heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op de vier domeinen/afdelingen

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Regisseur Veiligheid en Zorg met taakaccent aanpak Doorgroeiers in het drugsmilieu zien we ook graag:

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Een generalist, maar specifieke kennis van het drugsmilieu en affiniteit met de doelgroep. Kennis van doorgroeiers en kennis van (de werkvelden van) alle betrokken partners zijn pluspunten;
 • Een tot twee jaar ervaring als regisseur voor de Top 600 en Top 400 is een groot pluspunt;
 • Ervaring in de samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van veiligheid, zorg en sociaal domein;
 • Ervaring met regievoering op en/of monitoren van een aanpak en verloop van casussen/dossiers binnen een politiek/bestuurlijke context en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Enige ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Een flexibele werkhouding.

Voor een goede vervulling van de functie zijn de volgende competenties van belang: analytisch vermogen, inventiviteit, inspirerend vermogen, samenwerken, resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid.

 

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als regisseur Veiligheid en Zorg met taakaccent aanpak Doorgroeiers in het 
drugsmilieu kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 3.277,- en € 4.831,- schaal 10A op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een verlenging of een vaste aanstelling (bij goed functioneren);
 • interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren;
 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon;
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

 

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Joyce Hudepohl, junior adviseur, bereikbaar via j.hudepohl@amsterdam.nl of via 06-2033 1181.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 5 december 2021 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure/ Een capaciteitentest maakt deel uit van de procedure;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

 

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.