Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
14/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
27/03/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

In het kort

 • Bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) zijn verschillende integrale persoonsgerichte aanpakken ondergebracht. Binnen het samenwerkingsverband werken partners samen aan casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. Er zijn hiervoor verschillende (persoonsgerichte) programma’s zoals de Top600, Top400, Detentie & Terugkeer, Radicalisering, de aanpak Verwarde Verdachten en de Regionale Aanpak Overlastveelplegers.

 • Alle programma’s zijn gericht op recidivevermindering (bij daders) door gedragsverandering en/of het beschermen van slachtoffers van geweld, overlast en intimidatie door middel van een persoonsgerichte aanpak.

 • We zijn nu op zoek naar een regisseur Veiligheid en Zorg die primair wordt ingezet op de doelgroep ‘personen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico’. Je wordt ingezet in de persoonsgerichte aanpakken Verwarde Verdachten en de Regionale Aanpak Overlastveelplegers. Daarnaast word je als regisseur ingezet bij de uitvoering van de ketenveldnorm beveiligde zorg.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Bij het AcVZ werken regisseurs die een cruciale rol hebben in de persoonsgerichte aanpakken. De regisseur wordt ingezet binnen twee persoonsgerichte aanpakken: verwarde verdachten en overlast veelplegers. De doelgroep van beide aanpakken is personen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico. De problematiek van deze doelgroep is uiterst complex. Een substantieel deel is zorg mijdend en verdwijnt daardoor regelmatig van de radar. Daarnaast zijn deze personen door de zorgbehoefte en het delictgedrag de ene keer vrijwillig in zorg, dan weer met een machtiging van de rechter en dan weer in detentie of in de forensische zorg opgenomen. De zorgbehoefte verandert niet, maar de systemen wel. Vanuit de persoonsgerichte aanpakken zorgen we ervoor dat de zorg-, veiligheids- en gemeentelijke partners samenwerken om te doen wat nodig is, namelijk de overlast en delicten te verminderen, maar ook het perspectief van de personen die in regie zijn te verbeteren.

 

Als regisseur ben je verantwoordelijk voor de integrale (persoonsgerichte) aanpak op casusniveau. Dat betekent dat je voor de personen waar je regie over voert een integraal plan van aanpak opstelt en stuurt op de uitvoering ervan door de partnerorganisaties uit het zorg, veiligheids- en sociaal domein. Om dit te bereiken organiseer je overleggen met de partijen die rondom de casus zijn betrokken en zit je deze overleggen voor. Er wordt gezamenlijk een beeld gemaakt van hoe het met de persoon gaat en wie wat wanneer moet doen om de doelen uit het plan van aanpak te behalen. Je pakt een neutrale rol en voert voornamelijk regie op het gehele proces op het snijvlak van het veiligheids-, zorg en sociaal domein. Wanneer je structurele knelpunten tegenkomt in de aanpak van personen die in regie zijn, kun je deze via het AcVZ bij de relevante organisaties aankaarten. Naast het voeren van regie, kunnen de personen waar je regie over voert de interventie ketenveldnorm krijgen. Op dat moment werk je nauw samen met een casemanager van het forensische fact-team van Inforsa.

 

De persoonsgerichte aanpakken verwarde verdachten, overlast veelplegers en de interventie ketenveldnorm beveiligde zorg zijn nog in ontwikkeling. Als regisseur zal je dan ook regelmatig aan het pionieren zijn. We zoeken een zelfstandige en zelfverzekerde regisseur met doorzettingsvermogen. Dit betekent ook dat je als regisseur een bijdrage levert aan het invullen en structureren van de persoonsgerichte aanpakken.

 

Regie voeren is een vak, een specialisme. Je moet met kennis van zaken, met lef en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen zonder dat je formeel doorzettingsmacht hebt. Verbindend gezag, kunnen denken in scenario’s, weten wanneer je expertise moet inschakelen, wanneer je moet opschalen, verantwoordelijkheid nemen waar geen taak ligt en tegelijkertijd geen verantwoordelijkheden van anderen overnemen hoort daarbij. Het betreft een baan waar flexibele werktijden worden gehanteerd, waarbij je soms ook bereikbaar bent buiten kantoortijden.

 

Het spanningsveld waarbinnen organisaties, op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein, werken is voor jou bekend. Je bent in staat om met de middelen die je tot je beschikking hebt én samen met de betrokken (of te betrekken) professionals tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen en/of een doorbraak te realiseren.

Je bent je bewust van de omgeving, het krachtenveld tussen de betrokken professionals en past het overstijgend handelen (buiten de emoties van conflict blijven) toe. Op het juiste moment breng je de professionals in stelling, stuurt en voert regie (zonder macht, maar met overtuiging en lef). Je bent in staat om in complexe situaties en vanuit een optimale informatiepositie het overzicht te krijgen en te houden.

 

Als geen ander weet je de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen en je neemt geen genoegen met ‘nee, dat kan niet’ of ‘dat doen we nooit’. Je zet door, ook als plan B (of C) zelfs niet werkt, je zet een stap extra. En je laat je bij tegenslag niet uit het veld slaan. Je blijft met betrokken professionals zoeken naar andere mogelijkheden of je escaleert.

Je speelt snel en adequaat in op ontwikkelingen met betrokken professionals, dit zit in je natuurlijke aard. Kijkt vooruit en anticipeert op mogelijke kansen of bedreigingen. Je bent nieuwsgierig, stressbestendig, leergierig en op gericht om goed op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je stelt de persoon, zijn sociale omgeving en netwerk centraal en houdt overzicht op de interventies die betrokken professionals inzetten of moeten inzetten;
 • Je stelt met betrokken professionals een plan van aanpak op met als gezamenlijk doel gedragsverandering;
 • Je voert regie op een resultaatgerichte uitvoering van het plan;
 • Je stuurt op tijd bij en hebt met betrokken professionals (via uitvoeringsoverleggen) plan B (en C) klaarliggen;
 • Je vraagt tijdig hulp als interventies vastlopen en/of als er geen eenduidigheid is over de richting;
 • Je houdt de voortgang bij in het registratiesysteem;
 • Je legt verantwoording af aan de projectleider die is ondergebracht bij het AcVZ;
 • Je brengt en houdt je kennis en expertise op peil door trainingen te volgen die geboden worden in het kader van de vakontwikkeling voor regisseurs van het AcVZ.

Daar komt bij dat op inhoud dit de beoogde resultaten zijn:

 • Overzicht en inzicht in behandeling en verloop van casussen/dossiers;
 • Er is een voor de functie relevant netwerk opgebouwd en contacten zijn inhoudelijk op de hoogte en goed geïnformeerd over de aanpak en het verloop van casussen/dossiers binnen de overeengekomen en afgestemde beleidskaders;
 • Volledige en tijdige rapportage over aanpak, verloop, afronding en evaluatie van casussen/dossiers.

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Het AcVZ is één van de dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg en/of sociaal domein. Het AcVZ is een regionaal samenwerkingsverband van tientallen organisaties, van politie tot jeugdbescherming, van de reclassering tot de GGZ en GGD. Vanuit de gedachte dat regie als 'cement tussen de stenen' een essentiële schakel is bij een persoonsgerichte aanpak waarbij vele straf- en zorgpartners samenwerken. Focus, regie, monitoring en het signaleren en adresseren van systeemfouten zijn kernwoorden bij deze integrale aanpak.

 

Onze netwerkorganisatie (AcVZ) is beheersmatig opgehangen bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De directie OOV stuurt vanuit de gemeente onder meer op het Amsterdamse Veiligheidsplan, crises en grote evenementen en versterkt de brugfunctie met partners in de regio. OOV bestaat uit vier domeinen/afdelingen: Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden, Amsterdamse Aanpak Ondermijning, Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak (AcVZ). OOV heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op de vier domeinen/afdelingen.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie zien we ook graag:

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Ervaring in de samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van veiligheid, zorg en sociaal domein;
 • Ervaring in of kennis van de GGZ, strafrecht en/of de Vreemdelingenketen is een pre;
 • Ervaring met regievoering op en/of monitoren van een aanpak en verloop van casussen/dossiers binnen een politiek/bestuurlijke context en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Enige ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevante netwerk;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Een flexibele werkhouding.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als regisseur Veiligheid en Zorg kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 3.326,- en € 4.903,- (schaal 10A) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
  • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam
  • Als je reeds in (vaste) dienst bent van de gemeente Amsterdam zal er sprake zijn van een tijdelijke detachering. Na een jaar bespreken we de mogelijkheid tot overnamen.

*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro per werkdag dat je thuis werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon en laptop;
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten.

Heb je nog vragen?

Over de functie en over de sollicitatieprocedure kun je Joyce Hudepohl, adviseur AcVZ, benaderen via j.hudepohl@amsterdam.nl of op 020-5522532.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 27 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • Voor de sollicitatiegesprekken geven wij er de voorkeur aan om deze zo veel mogelijk fysiek te doen. Indien dit niet mogelijk is in verband met de ontwikkelingen rond het Coronavirus, vinden de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaats. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.