Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
15/03/2023
Status:
Open
Reageer voor:
27/06/2023
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Vergroten van voorspelbaarheid door inzicht te bieden in de onzekerheden en risico’s. Met jouw goed risicomanagement draag je bij aan het nemen van juiste beslissingen en aan het stellen van de juiste prioriteiten. Zet jezelf op de kaart als: Risk & Compliance Officer voer je een tweedelijnsfunctie uit binnen het three lines model. Je verleent assistentie bij risicomanagement vanuit een onafhankelijke rol. Ook ondersteun, adviseer, coördineer en bewaak je het management bij verantwoordelijkheden, het identificeren en bewaken van de risico’s en de naleving van nieuwe wet- en regelgeving. 

 

Het Kadaster

Het Kadaster biedt zekerheid door transparantie over eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte. Dat is onze wettelijke taak, aangestuurd vanuit het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Aan de hand van onze data, dragen wij bij aan maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld de energietransitie, de huizenmarkt of een systeem voor landrechten in Colombia of Benin. Dit maakt het werken bij ons divers.

 

De directie Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie

De directie Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie (BOI) staat voor de techniek en innovatie  binnen het Kadaster. Wij stellen deze middelen beschikbaar voor de uitvoering van processen en ondersteunen daarbij. BOI is de basis van DevOps (beheer- en ontwikkel-)teams en het projectmanagement. Onze afdeling is een shared service center dat kennis en expertise voor de ondersteuning van projecten levert. We monitoren en verkennen technologische trends en ontwikkelingen. En sturen aan op beschikbaarheid van enerzijds IT-middelen en -systemen en anderzijds van capaciteit voor beheer, ontwikkeling en projectmanagement. Sturing is daarbij op kwaliteit  (systemen), skills en kennis (bemensing) en kosten.

 

Wat ga je doen? 

Je ondersteunt collega’s en het management van BOI op het gebied van risicomanagement. 
Ook signaleer je ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement, kwaliteitsmanagement en compliance. Je adviseert gevraagd en ongevraagd de eerste lijn, bijvoorbeeld over te nemen beheersmaatregelen. Jij rapporteert over strategische, tactische en operationele risico’s. Ook bewaak je de voortang van risico’s en issues en ziet toe op realisatie en effectiviteit. Andere werkzaamheden zijn: 

 • Actief bijdragen aan het vergroten van de informatiebeveiligingsbewustzijn.
 • Opstellen van specifieke directie rapportages.
 • Bewaken van het overzicht van risico’s en issues en toezien op realisatie en effectiviteit.
 • Facilitairen in tactische en operationele risicoanalyses.
 • Participeren in verbetertrajecten (projectmatig) vanuit vakinhoudelijke expertise. 

 

Het team 

Het team bestaat momenteel uit 3 collega’s en een manager. We werken hybride en in onderling overleg proberen wij elkaar ongeveer 2 keer per week op kantoor te treffen. Recent is Bastiaan gestart binnen dit team. Een korte impressie van zijn eerste maanden:
‘De sfeer binnen het team is erg goed! Vanaf de eerste dag ben ik betrokken bij de diverse werkzaamheden. Dit heeft ertoe geleid dat ik de organisatie en de collega’s (ook buiten het team) snel heb leren kennen. De lijntjes zijn kort en we maken daardoor goed gebruik van elkaars expertise.’

 

Jouw profiel

Je hebt kennis van zaken binnen het vakgebied en weet de weg te vinden binnen een complexe organisatie. Je bent analytisch, kritisch, doortastend en gewend om procesmatig te denken. Je ziet de kern en essentie van het vraagstuk. Ook ben je bekend met de AVG en heb je ervaring met privacyvraagstukken. Verder beschik je over: 

 • minimaal hbo- werk- en -denkniveau in een relevante richting;
 • relevante ervaring binnen Risk & Compliance en informatiebeveiliging;
 • certificeringen zoals CISSP, CISM of CISA (is een pré);
 • zelfstandigheid in het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • doorzettingsvermogen, tactvol en de creativiteit om tot oplossingen te komen;

Wij bieden

Jij maakt de keuzes die passen binnen een flexibele werkweek (32-36 uur). Je werkt vanuit ons kantoor de Brug in Apeldoorn of vanuit huis.  

Het bovenstaande salaris is inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) van 25%. Je bruto maandsalaris is (op basis van 36 uur/ afhankelijk van kennis en ervaring) maximaal € 5.315,26 (schaal 11). Daarnaast ontvang je maandelijks maximaal € 1.328,82 IKB. Het IKB is opgebouwd uit vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, de waarde van bovenwettelijk verlof en de afkoop van diverse regelingen. Je kiest zelf waarvoor en wanneer je het IKB wilt gebruiken.  
 
Wat kun je doen met het IKB? 

 • bijkopen van extra verlofuren 
 • uit laten betalen in een zelfgekozen maand. 
 • bijdragen aan je werknemersbijdrage pensioen (ABP).  

Ook bieden wij: 

 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.250 per jaar. 
 • een thuiswerkvergoeding en een eenmalige vergoeding voor inrichting van je thuiswerkplek. 
 • een tegemoetkoming voor je zorgkosten van € 131,84 per maand.  

Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract, bij wederzijdse tevredenheid en gelijkblijvende omstandigheden zetten we deze om naar een vast contract.