Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Maastricht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
17/08/2023
Status:
Open
Reageer voor:
13/09/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De Eenheid Limburg is uniek! Hoewel het de kleinste eenheid is (ca. 3000 medewerkers), zijn de internationale aspecten bijzonder. De uitdaging voor de komende jaren ligt in de combinatie van gebiedsgebonden politiezorg met een vernieuwde informatie- en opsporingsorganisatie en het versterken van integrale samenwerkingsverbanden. De staf van de eenheid is een bruisende afdeling met professionele strategische adviseurs met verschillende expertises. Nauw verbonden met het operationele werk, de bestuurlijke omgeving en hoogwaardig ondersteunend en adviserend aan de eenheidsleiding. Heb je een neus voor de bestuurlijke wereld, gevoel voor de operatie en de bedrijfsvoering en kun je omgaan met een grote diversiteit aan mensen, werkzaamheden en belangen? Dan is dit de baan voor jou!

 

Wat ga je doen?

Als sectorhoofd geef je op verbindende wijze leiding aan de staf van de Eenheid Limburg, waarbij je als sparringpartner optreedt voor de vijf coördinatoren van de stafafdelingen Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK), Politieprofessie, Bestuursondersteuning (inclusief Bedrijfsvoeringsondersteuning), Control en Communicatie. Samen met de coördinatoren werk je aan teamontwikkeling van de gehele staf, over de grenzen van de afdelingen heen. Jouw stijl van leidinggeven is gebaseerd op vertrouwen in en affiniteit met de expertise van de professionals die werken bij de staf. Je geeft ruimte voor ontwikkeling van de medewerkers, coacht gevraagd en ongevraagd, biedt de hand in de rug en gaat indien nodig voor hen staan. Je bent daarmee een boegbeeld voor het stafwerk in de eenheid. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een of meerdere eenheidsportefeuilles. Je maakt deel uit van het eenheidsmanagementteam (EMT).

Je leidt je team van professionals op een faciliterende wijze. Tegelijkertijd ben je ook degene die op de strategische dossiers de verschillende expertises aan elkaar verbindt en direct adviseert aan de eenheidsleiding daar waar nodig. Dit vergt balans vinden tussen ruimte geven en regie pakken daar waar nodig. En het goed kennen van de bestuurlijke omgeving om steeds deze inschatting tijdig te kunnen maken. Je kunt dan ook een netwerk creëren met evenknieën van andere organisaties. Je bent een rots in de branding voor het team en voor de eenheidsleiding. Als sparringpartner, kritisch gesprekspartner en strategisch adviseur kijk je vanuit brede oriëntatie, samenhang en verbinding systematisch naar complexe vraagstukken. Je begrijpt en doorziet het speelveld en participeert daarin in het belang van de politie in het algemeen en de Eenheid Limburg in het bijzonder. Tegen de achtergrond van een continu veranderende samenleving moeten wij als organisatie wendbaar en adaptief zijn. Klaar zijn voor datgene dat de maatschappij overmorgen van ons vraagt.

 

Je kent de prioriteiten, oefent proactief invloed uit op de agendering van onderwerpen die voor de Limburgse veiligheid van belang zijn en helpt zo de organisatie bij het maken van keuzes. Kortom, je hebt een sterke blik op de buitenwereld, vertaalt relevante ontwikkelingen naar de staforganisatie en streeft er zo naar om de politie nog beter te positioneren.

 

Waar ga je werken?

De provincie Limburg heeft ruim 1,1 miljoen inwoners en kent 31 gemeenten. Kenmerkend voor de Eenheid Limburg is altijd de grensligging geweest. De provincie is een langgerekt gebied met 139 km gebied grenzend aan België en 212 km gebied grenzend aan Duitsland. Het vertrouwen van de burgers in hun politie is voor de eenheid het vertrekpunt.

 

De uitdaging voor de komende jaren ligt in de combinatie van de gebiedsgebonden politiezorg met een versterkte en vernieuwde informatie- en opsporingsorganisatie, en het versterken en vergroten van integrale samenwerkingsverbanden om samen met het bevoegd gezag de veiligheid in Limburg te verbeteren. Lokaal en probleemgericht werken – het werk centraal - zijn daarin sleutelbegrippen. Ook heeft de eenheid voor de komende jaren een koers uitgestippeld, gebaseerd op de pijlers: fit for the job, digitale transformatie en internationale samenwerking. Om deze koers te kunnen realiseren, willen we optimaal gebruik maken van de (huidige) diverse kwaliteiten en talenten, want juist de variatie draagt bij aan goed politiewerk. De actuele leiderschaps- en organisatieontwikkeling richt zich dan ook op het realiseren van een eenheidsbrede grondhouding met de focus op collectieve verantwoordelijkheid. Hierin doet en telt iedereen mee.

 

In de Eenheid Limburg werken bijna 3.000 collega’s dagelijks aan veiligheid in zowel de basispolitiezorg, bij rechercheafdelingen als in ondersteunende en leidinggevende functies. De staf van de Eenheid Limburg (80 fte) ondersteunt en adviseert de eenheidsleiding, operatie en bedrijfsvoering. De beweging om de staforganisatie verder te professionaliseren is reeds in gang gezet. Een belangrijke opdracht is de (door)ontwikkeling van Integriteit en Klachten (VIK). Daarnaast willen we gestalte geven aan de gehele doorontwikkeling naar een staf die zich kenmerkt als proactief, strategisch partner en integraal adviserend. Aan jou als sectorhoofd de taak om daar vanuit een heldere visie verder invulling aan te geven.

 

Wie ben jij?

Je bent een mensgerichte leidinggevende, hard op de inhoud en zacht op de relatie. Je hebt een positief-kritische houding en laat verantwoordelijkheden waar ze horen. Hierdoor ben je in staat om een veilig werkklimaat te creëren. Dat doe je op een coachende manier, waarbij je de kwaliteit van de ander weet in te zetten. Omdat je komt te werken in een omgeving die alsmaar verandert en aanpassing vereist, ben je een inspirator voor anderen en richt jij je op de ontwikkeling van mensen en de organisatie. Je gaat de dialoog aan en kunt indien nodig tegenspraak bieden. Je stáát voor de staf en hebt een duidelijke visie op de doorontwikkeling van de staforganisatie.

Daarbij ben je gestructureerd, besluitvaardig en in staat heldere keuzes te maken in schaarste binnen de bedrijfsvoeringkaders. Je schroomt niet om vanuit jouw positie op energieke, creatieve assertieve maar verbindende wijze (proactief) tot betekenisvolle interventies te komen. Je komt snel tot de kern van de problematiek en je hebt een goed moreel kompas. Op strategische vraagstukken schakel je flexibel, ook onder hoge tijdsdruk. Met in- en externe partners werk je doel- en resultaatgericht samen, hebt ook oog voor de resultaten op lange termijn en bent goed in staat deze te borgen. Netwerkvaardigheid en een gezonde dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit zijn dus van cruciaal belang!

Ten slotte beschik je over:

 • een wo-diploma en een afgeronde leidinggevende-opleiding;
 • bestuurlijke ervaring in een omgeving met (complexe) verandervraagstukken;
 • ervaring met advies op strategisch niveau;
 • ervaring in een functie op leidinggevend niveau in een bedrijfsonderdeel dat bestuurlijke en beleidsmatige ondersteuning biedt;
 • een breed en relevant in- en extern netwerk;
 • kennis van veiligheidsvraagstukken. 

Wat wij bieden

De standplaats is Maastricht. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. 

 

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 5.285,- en maximaal € 7.436,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof. 

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is sectorhoofd.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek, een assessment en een instemmingsgesprek met het bestuur maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Naast een selectiegesprek met een commissie zal er ook een klikgesprek met een lid van de eenheidsleiding plaatsvinden.
 • Als leidinggevende bij de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, nu en voor de toekomst, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, zodat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk dat zij doen, in wie zij zijn als persoon en in hun ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, je verantwoordt je keuzes, je zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve en lerende cultuur.