Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
15/03/2023
Status:
Open
Reageer voor:
19/03/2023
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Processen van planning en vergunningverlening voor activiteiten in de fysieke leefomgeving zal ingrijpend veranderen. Op 1 januari 2024 treedt namelijk de Omgevingswet in werking. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV) wordt dan operationeel. Wil jij een bijdrage leveren aan deze veranderende wereld? Zet jezelf op de kaart als: Security, Risk & Compliance manager (Omgevingswet). De afgelopen jaren heeft het Kadaster meegewerkt aan de ontwikkeling en in beheer nemen van het DSO. We zijn door de bestuurlijke partners (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk) aangewezen om ook de rol van tactisch beheerder op ons te nemen. In opdracht van de strategisch beheerder, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voeren we de regie op de werking en doorontwikkeling van het DSO. Dit digitaal stelsel is aan de voorkant één digitaal loket, maar onder de motorkap een geordend, verbonden en samenhangend stelsel. Een stelsel van landelijke en lokale digitale voorzieningen, standaarden, gegevens, bronnen en afspraken in de keten.  Het digitaal stelsel is dus niet één groot ICT-systeem.
 
Jouw team

Je komt te werken bij de directie Tactisch Beheer Organisatie (TBO). De afgelopen jaren heeft het Kadaster meegewerkt aan de ontwikkeling en in beheer nemen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We zijn door de bestuurlijke partners (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk) aangewezen om ook de rol van tactisch beheerder op ons te nemen. In opdracht van de strategisch beheerder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, voeren we de regie op de werking en doorontwikkeling van het DSO. Dit is een digitaal stelsel van landelijke en lokale digitale voorzieningen, standaarden, gegevens, bronnen en afspraken in de keten, maar is dus niet één groot ICT-systeem. 


Kadaster is een van de vier Operationeel Beheer Organisaties (OBO’s). De rol van het Kadaster is het maken en beheren van (technische) onderdelen van het digitaal stelsel en zorgen dat deze onderdelen goed samenwerken. We sturen de doorontwikkeling van uitbouw van de ICT-voorziening aan. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de juiste zoekresultaten zichtbaar zijn en regisseren we de afstemming met klanten en bevoegd gezagen. 

Wat ga je doen?

Je geeft op praktische wijze handen en voeten aan het security-, risico-, compliance management met een samenwerkingsgerichte aanpak. Je bent verantwoordelijk voor het definiëren, onderhouden en monitoren van het beleid t.a.v. risicomanagement, informatiebeveiliging, privacy en compliance van het DSO-LV. Ook:

 • signaleer, rapporteer en acteer je autonoom bij afwijkingen van kaders, richtlijnen of standaarden. 
 • initieer en faciliteer je activiteiten zoals risk-assessments, audits, PIA’s en pentesten. 
 • werk je nauw samen  met de beheer- en ontwikkelpartners (o.a. Rijkswaterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en collega’s binnen je team. 
 • creëer je met overtuiging en argumenten draagvlak voor noodzakelijke verbeteringen. 
 • ben je betrokken bij het opleiden en coachen van collega’s die verder in het vak willen groeien.  

Jouw talenten

Je beschikt over minimaal hbo- werk- en -denkniveau met kennis van informatievoorziening bij overheidsorganisaties en de binnen overheden geldende compliance eisen. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met security-, risico en compliance management, governance en uitbesteding. Als je deze hebt opgedaan in een Scaled Agile /SAFe context, is dit een pré. Afgeronde opleidingen als CISSP, CISA, CISM, CRISC en/of RE/RO zijn eveneens een pré. Jij bent iemand die het overzicht weet te bewaren en zijn of haar visie durft te delen. 


Wat wij bieden? 

Jij maakt de keuzes die passen binnen een flexibele werkweek (32-36 uur). Je werkt vanuit ons kantoor de Grift in Apeldoorn of vanuit huis.  

Het bovenstaande salaris is inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) van 25%. Je bruto maandsalaris is (op basis van 36 uur/ afhankelijk van kennis en ervaring) maximaal € 6.042,22 (schaal 12). Daarnaast ontvang je maandelijks maximaal € 1.510,56 IKB. Het IKB is opgebouwd uit vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, de waarde van bovenwettelijk verlof en de afkoop van diverse regelingen. Je kiest zelf waarvoor en wanneer je het IKB wilt gebruiken.  
 
Wat kun je doen met het IKB? 

 • bijkopen van extra verlofuren 
 • uit laten betalen in een zelfgekozen maand. 
 • bijdragen aan je werknemersbijdrage pensioen (ABP). 

Ook bieden wij: 

 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.250 per jaar. 
 • een thuiswerkvergoeding en een eenmalige vergoeding voor inrichting van je thuiswerkplek. 
 • een tegemoetkoming voor je zorgkosten van € 131,84 per maand.  

Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract, bij wederzijdse tevredenheid en gelijkblijvende omstandigheden zetten we deze om naar een vast contract.