Zoekwoorden:
Safety, Safety & Security, Urban Security
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
29/09/2020
Status:
Open
Reageer voor:
01/10/2020
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De meldkamer is hét kloppend hart en centrale contactpunt voor alle uitvoerende diensten (de Operatie) binnen Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Daar komt alle informatie 24/7 binnen en worden zaken gecoördineerd om de stad Amsterdam leefbaar te houden.

 

Ben jij een ervaren Senior medewerker Meldkamer die zowel het team als de dienstverlening op een hoger plan kan krijgen? Solliciteer dan nu!

 

 

De functie
Als Senior Medewerker Meldkamer werk je als ‘meewerkend teamlid', in uniform, in wisseldiensten (ochtend, dag of avond). Jouw primaire taak is om alle binnenkomende zaken op de Meldkamer te coördineren. Je start elke dienst met een korte en duidelijke briefing, met input vanuit de vorige dienst, en verdeelt de ‘plots’ (lees: meldtafels met specifieke opdrachten). Wanneer deze niet allen verdeeld zijn, vanwege uitval van een medewerker of extra drukte, dan kun jij ook ingezet worden om de basistaken uit te voeren. Naast de basistaken verricht je diverse administratieve (bijvoorbeeld het opstellen van rapportages) en ondersteunende (zoals BHV-er zijn voor alle medewerkers in het pand op de Daniel Goedkoopstraat) werkzaamheden. Dat werk gaat altijd voor (en door)!

 

Om de dienstverlening en de aanvoer van het werk binnen de meldkamer goed te kunnen beheren, heb je regelmatig overleg met diverse THOR collega’s (zoals Actie Service Centrum, Wegsleep, CCTR, etc.), maar ook met externe ketenpartners (zoals Politie, Stadsdelen, etc.).

 

Verder werk je continue aan het verbeteren van de processen en zorg je dat de beste kwaliteit van dienstverlening wordt behaald. Indien nodig treed je op als vervanger van de Teamleider.

 

 

Wij vragen

Omdat de meldkamer een ontwikkeling doormaakt (zie ook onder ‘de organisatie’) zoeken wij iemand die hierin wíl en kán meegroeien. Iemand die ruime ervaring heeft in het werken op een meldkamer. Als senior neem je het initiatief om nieuwe plannen op te zetten en uit te voeren samen met het team. Je weet de medewerkers te motiveren en te stimuleren om samen te werken en tot het nemen van eigen initiatieven. Je bent besluitvaardig en weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden.

 

En verder:

- Mbo-4 di­plo­ma,
- Lei­ding­ge­ven­de er­va­ring met het be­ge­lei­den en coa­chen van me­de­wer­kers;
- Ge­o­gra­fisch in­zicht;
- Er­va­ring met het in­zet­ten en ge­brui­ken van por­to­foon is een pre;
- Ken­nis van Word, Ex­cel en an­de­re di­gi­ta­le tools;
- Goe­de be­heer­sing van zo­wel de Ne­der­land­se taal (in woord en ge­schrift) als de En­gel­se taal (in woord);
- Flexi­be­le in­zet en wer­ken in wis­sel­dien­sten;
- BHV di­plo­ma is een pre (mocht je die niet heb­ben dan stel­len wij je in de ge­le­gen­heid deze te be­ha­len).

FaLang translation system by Faboba