Zoekwoorden:
Law, subversive crime, Financial crime, Cybercrime, Organized Crime
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Breda
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
19/08/2019
Status:
Open
Reageer voor:
02/09/2019
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant
Het afpakken van crimineel vermogen is een belangrijk instrument in de bestrijding van ondermijning. Dit om de norm te bevestigen dat misdaad niet mag lonen en te voorkomen dat crimineel geld wordt witgewassen in de legale economie (verwevenheid onderwereld-bovenwereld) en wordt aangewend voor de financiering van nieuwe criminele activiteiten. Criminelen worden inventiever om, met behulp van financiële en juridische dienstverleners, hun onrechtmatig verkregen vermogen te verhullen. Dat vergt innovatieve methoden om verhullingsstructuren te doorgronden, vermogen te traceren en daarop beslag te leggen ten behoeve van de uiteindelijke inning van strafrechtelijke, fiscale, bestuurlijke of civiele maatregelen.

In het kader van de intensivering van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid Nederland (regio’s Zeeland/West-Brabant, Oost-Brabant, Limburg) is medio 2016 een gezamenlijk programma opgezet om- met een integrale focus- innovatieve manieren te benutten om crimineel geld af te pakken.


De afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd op het anders zoeken naar crimineel vermogen (betere informatiepositie/informatie-gestuurd afpakken), de aanpak van witwassen en versnelling van de afdoening van zaken (buitengerechtelijke afdoening). Met deze ervaring willen de komende tijd nog meer doorpakken naar de grotere ondermijnings-casuïstiek.

Functie 
De senior secretaris is in verregaande mate zelfstandig en in grote onderzoeken in teamverband verantwoordelijk voor de juridische beslissingen in de fases van opsporing en vervolging.

Takenpakket
Je zoekt met opsporingsdiensten naar afpakkansen, beoordeelt deze kansen en bespreekt deze met ketenpartners, zoals de Belastingdienst. Je begeleidt hen en stuurt op het lopende onderzoek (incl. de zoektocht naar het vermogen). Daartoe heb je intensief contact met de verschillende opsporingsdiensten. Je bestudeert en beoordeelt de processen-verbaal van de betreffende onderzoeken. Je schrijft verweerschriften in de klaagschriftprocedure. Je zorgt voor juridische ondersteuning van de Officier van Justitie, onder andere bij toepassing van bijzondere opsporingsmiddelen. Je initieert buitengerechtelijke afdoeningen en voert de gesprekken hierover met de advocaat/verdachte. Je voert regelmatig overleg met ketenpartners en bent op de hoogte van de geldende regelgeving en jurisprudentie en je kunt als specialist op een deelterrein vraagbaak zijn voor collega's en opsporingsdiensten. Je participeert actief in projectmatig afpakken op nieuwe thema’s of fenomenen en de ontwikkeling van nieuwe afpakmethoden.

Kennis, ervaring en competenties
  • voltooide universitaire opleiding Nederlands Recht.
  • enkele jaren relevante werkervaring binnen het OM en goede kennis van het straf- en strafprocesrecht en het primaire proces in de strafrechtketen is een pre.
  • minimaal een gedegen commune strafrechtelijke werkervaring of specifieke kennis van financieel-economisch strafrecht.
  • affiniteit en ervaring met witwaszaken strekken natuurlijk tot aanbeveling.
  • vereiste competenties zijn; samenwerkingsgerichtheid, initiatief, communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, vermogen tot zelfreflectie en oog voor detail.
Arbeidsvoorwaarden 
De functie is gewaardeerd in schaal 10 BBRA. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke waarneming voor de duur van 1 jaar. Een waarnemingstoeslag kan hierdoor aan de orde zijn.

Sollicitatiewijze
Klik voor meer informatie over de sollicitatieprocedure op de 'more information'-button bovenaan de pagina.