Zoekwoorden:
Police, Prevention
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Rotterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
24/11/2019
Status:
Open
Reageer voor:
26/11/2019
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Jij bent adviseur en je ondersteunt het Politiedienstencentrum bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van medewerkers, met het doel de inzetbaarheid van de medewerkers duurzaam te behouden of te vergroten. Je levert een bijdrage aan het landelijke Team VGW op het gebied van beleid, arbeidsmiddelen, kleding, uitrusting, voertuigen en implementatie. De eenheid adviseer je over de Risico Inventarisatie & Evaluatie Psychosociale Arbeidsbelasting (RI&E PSA); de aanpak en prioritering van arbeidsrisico’s en over de genomen en te nemen beheersmaatregelen.

Als specialist arbeidsomstandigheden heb je een belangrijke taak aan de preventieve kant van duurzame inzetbaarheid. Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega specialist arbeidsomstandigheden, de specialist HBV, zorgregisseur en bedrijfsartsen. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • meewerken aan het opstellen van en uitvoering geven aan de plannen van aanpak die op basis van de uitkomsten van de onderzoeksinstrumenten worden gemaakt;
 • organiseren en voeren van de regie op het werkproces "Aanvraag Werkplekonderzoek" en het werkproces rondom preventieve koppelvraagstukken
 • coördineren, organiseren en analyseren van de onderzoeken naar de oorzaken van (bijna) arbeidsongevallen of arbeidsincidenten en indien nodig geef je op basis van de analyse adviezen aan de betrokkenen;
 • adviseren van de bestuurder en de medezeggenschap van de eenheid bij inspecties of onderzoeken die door de Inspectie SZW worden ingesteld;
 • organiseren en geven van voorlichting over veilig en gezond werken, (gewijzigde) arbeidsrisico's, werkplekonderzoeken en (nieuwe) beheersmaatregelen;
 • voeren van periodiek overleg met de dienstleiding, ondernemingsraad, collega specialisten arbeidsomstandigheden en met kerndeskundigen van het landelijk Team VGW. Ook met ketenpartners zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en psychologen;
 • als het management hiertoe niet in de gelegenheid is, heb je de bevoegdheid om bij een levensbedreigende of hoog risicovolle situatie het werk stil te leggen.

Waar ga je werken?

Team Veilig en Gezond Werken (VGW) richt zich op het behouden en bevorderen van de duurzame inzetbaarheid en weerbaarheid van medewerkers en daarmee het voorkomen van uitval. Iedere eenheid heeft vanuit het Politiedienstencentrum een eigen Team Veilig en Gezond Werken. Team VGW bestaat onder andere uit arbeidsdeskundigen, eenheidspsychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, interne bedrijfsartsen en zorgregisseurs, casemanagers GTPA/schade, specialisten arbeidsomstandigheden en doktersassistenten.

 

Wie ben jij?

Je bent klantgericht en weet de medewerkers en leidinggevenden te motiveren en inspireren om het werk veilig en gezond te organiseren. Je bent sensitief genoeg om te kunnen bepalen welke onderwerpen binnen de eenheid en welke landelijk moeten worden aangevlogen. Problemen en risico's kun je goed analyseren en je bent in staat een ongevallenanalyse op te stellen. Daarnaast kun je uitstekend adviezen en onderzoeksrapporten opstellen. Je blijft op de hoogte van wijzigingen in de Arbowet en -regelgeving (onder andere RI&E) en volgt vakontwikkelingen op de voet.

Daarnaast vragen wij:

 • een hbo diploma, bij voorkeur in de richting van Integraal Arbomanagement, Hogere Veiligheidskunde of Arbeidshygiëne;
 • werkervaring in een complexe organisatie met meerdere bestuurslagen;
 • toepasbare kennis van relevante wet- en regelgeving en de ontwikkeling van beheersmaatregelen;
 • bij voorkeur enige jaren ervaring met het integraal sturen op de inzetbaarheid van medewerkers;
 • een rijbewijs B;
 • kennis van relevante gebieden als beeldschermwerk, schadelijk geluid, infectieziekten, gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting.

Wat wij bieden

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.791,- en maximaal € 4.503,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist B, met werkterrein personeel & organisatie.

 

Interesse?

Bel met Marianne Korving (06 - 46 17 60 39) of met Ester van Zijll (06 - 27 62 75 08) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 26 november 2019 via de sollicitatiebutton op de website, die je bereikt via de 'More info' button bovenaan deze pagina.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.