Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
08/02/2022
Status:
Open
Reageer voor:
21/02/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van Eenheid Amsterdam zoekt voor haar werkprocessen inspirerende en doortastende collega's. Heb jij integriteit hoog in het vaandel staan? Ben jij iemand bij wie denken en handelen vanuit leren/preventie intrinsiek aanwezig is? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren op deze interessante functie.

 

Wat ga je doen?

Binnen het VIK zijn er een aantal werkprocessen: Veiligheid, Integriteit, Preventie/Leren en Klachten. Als specialist VIK ben jij inzetbaar op het Cluster Integriteit, lever je een actieve bijdrage op het gebied van preventie en spring je zo nodig bij, bij klachtbehandeling als het werkaanbod daarom vraagt.

 

Het uitvoeren van interne onderzoeken naar vermeend plichtsverzuim van collega's is belegd bij het VIK. Onderscheid wordt gemaakt tussen oriënterende, disciplinaire en strafrechtelijke onderzoeken. Incidenteel neem je deel aan onderzoeken bij andere eenheden, dan wel de Rijksrecherche. Je wint informatie in, bereidt onderzoeken voor en voert deze uit en adviseert in het proces. Je zorgt voor de planning, procesbewaking en je informeert leidinggevenden over de voortgang en inhoud van het onderzoek.

 

Op het gebied van preventie heb je een actieve, signalerende en interveniërende rol richting de eenheid. Je leidt preventie- en evaluatiebijeenkomsten zoals kernwaardensessies voor nieuwe collega's, sessies op maat of gewoon algemene laagdrempelige bijeenkomsten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, fungeert als sparringpartner en vraagbaak voor collega's en leidinggevenden. Je probeert altijd te kijken naar wat we kunnen leren van een klacht of een onderzoek om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de professionaliteit van alle collega's.

 

Klachten van burgers over politieoptreden binnen onze eenheid worden afgehandeld door het VIK. Als organisatie wil de politie leren van klachten van burgers en wil ze het herstel van vertrouwen bevorderen. Je verzamelt relevante informatie voor de klachtbehandeling, voert individuele gesprekken met zowel de klager als de betrokken collega's en je begeleidt bemiddelingsgesprekken met alle betrokken partijen. Je zorgt voor een adequate verslaglegging en termijnbewaking.

Het draaien van piketdiensten hoort bij deze functie. Daarnaast kan een onderzoek een flexibele inzet van jou verlangen wat tot onregelmatigheid in jouw rooster kan leiden.

 

Waar ga je werken?

Bij het VIK werken ongeveer 34 collega's. Wij zijn gehuisvest op het hoofdbureau aan de Elandsgracht. Er is globaal een verdeling gemaakt qua benodigde capaciteit per werkproces, maar er wordt gewerkt volgens het principe van 'de communicerende vaten': je kan dus gevraagd worden om bij te springen op het Cluster Klachten als het werkaanbod daar om vraagt.

 

Wie ben jij?

Jij bent een enthousiaste en communicatieve collega. Voor deze functie staat integriteit vanzelfsprekend hoog in het vaandel. Je hebt draagvlak op dit gebied binnen de organisatie en je kunt goed verbinden en in voorkomende gevallen met weerstand omgaan. Je bent leergierig, initiatiefrijk en jouw manier van optreden toont voorbeeldgedrag voor collega's en je bent het visitekaartje voor het VIK. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een groot inlevingsvermogen.

Je vindt het leuk om voor een groep te staan dan wel om het gesprek aan te gaan over dilemma's en (morele en ethische) professionaliteit. Je bent goed in staat om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en om meerdere taken/werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren, zonder het overzicht te verliezen. Je kunt goed plannen en prioriteren, bent zorgvuldig en secuur in onder andere jouw verslaglegging en je kunt je helder en foutloos verwoorden; zowel mondeling als schriftelijk. Verder ben je klant- en oplossingsgericht, kritisch en assertief waar nodig. Daarbij beschik je over een goed analytisch vermogen.

 

Daarnaast heb je:

  • een hbo-diploma en een politiediploma op minimaal niveau 3;
  • kennis van bij de politie in gebruik zijnde systemen waaronder BHV, SummIt, MS Office zoals Outlook en Excel;
  • recente ervaring in de opsporing;
  • een RTGP-certificering.

Wat wij bieden

De standplaats is Amsterdam. Er is ruimte voor 5 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.596,- en maximaal € 4.299,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

  

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek P maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.