Zoekwoorden:
Internship, domestic violence
Type:
Stage
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
10/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
31/03/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De functie

Je loopt stage in de functie van medewerker Veilig Thuis. De medewerker Veilig Thuis heeft als belangrijkste taak het geven van advies en ondersteuning, het toe leiden naar hulp en het doen van onderzoek in situaties waarin huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde is of vermoedens van zijn.

Je houdt je als stagiair bezig met de taken van een medewerker van Veilig Thuis. Dit zijn o.a.:

  • Het fungeren als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en het geven van advies en ondersteuning aan professionals en particulieren gericht op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  • Het voeren van informatie-, netwerk- en adviesgesprekken met cliënten, professionals en andere betrokkenen.
  • Het aannemen van meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en het inschatten van de veiligheid van de betrokkenen.
  • Het doorverwijzen en indien nodig doen van onderzoek en komen tot een veiligheids-en herstelplan.

Wij vragen

 

Twee studenten in het derde jaar van de Hbo-opleiding Work, bij voorkeur met profiel Jeugd. Je bent vier dagen per week beschikbaar voor een periode van 10 maanden. Het is een pré als je al enige ervaring met en kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties hebt. Verder heb je:

  • goe­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­heid;
  • een klant­vrien­de­lij­ke hou­ding;
  • ana­ly­tisch ver­mo­gen om de ge­ge­vens en sig­na­len op juis­te wij­ze te kun­nen in­ter­pre­te­ren;
  • stress­be­sten­dig­heid en im­pro­vi­sa­tie­ver­mo­gen;
  • een open en con­struc­tie­ve werk­hou­ding.

 

Wij bieden

Wij bieden een stageplek in een dynamische omgeving, in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Daarnaast kun je rekenen op deskundige begeleiding, een prettige werksfeer, collegialiteit en veel ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam.

 

De organisatie

Veilig Thuis

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies- en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam is geborgd. Altijd met als doel om directe en structurele veiligheid te organiseren. Zowel burgers als professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 08.00 u en 22.00 u vanuit kantoor. Buiten deze tijden is er sprake van een telefonische bereikbaarheid.

 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn maken hier deel van uit. Deze gemeenten dragen samen zorg voor de vormgeving en uitvoering van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, het Centrum Seksueel Geweld en bewaken de uitvoering van het regionaal beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2023: ”Veiligheid voor elkaar”.

 

Landelijk en regionaal wordt gewerkt aan een scenario voor het verbeteren van de jeugdbeschermingsketen. De visie van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is dat professioneel samenspel in de wijk, c.q. tussen de teams in de wijk, hét uitgangspunt is in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het samenspel moet er zicht zijn op de problematiek en de risico’s, moet er multidisciplinair worden samengewerkt en moet worden gemonitord of het samenspel in de wijk goed verloopt. Om dit professionele samenspel goed vorm te kunnen geven heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland de Toekomstvisie 2021-2023 ontwikkeld. Het uitvoeringstraject van deze Toekomstvisie loopt vanaf maart 2021 tot 2023.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland werken ca. 160 medewerkers.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling? Reageer dan uiterlijk donderdag 31 maart 2022 op deze vacature via de sollicitatie knop.

 

Vragen over deze vacature

Voor inhoudelijke vragen over deze stageplek kun je contact opnemen met  Ingrid Welvaadt: iwelvaadt@020veiligthuis.nl of Clara Blokdijk:  cblokdijk@020veiligthuis.nl  stagebegeleiders bij Veilig Thuis.

 

#LI-POST