Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Haarlem
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
15/09/2022
Status:
Open
Reageer voor:
28/09/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De Staf van de Eenheid Noord-Holland zoekt een flexibel ingestelde, verbindende en adviesvaardige collega die de politiechef gaat ondersteunen en adviseren op zijn landelijke portefeuille Ethiek & Privacy. Daarnaast ben je allround strategisch adviseur op diverse geprioriteerde onderwerpen. Dit vraagt om strategische sturing tussen en samenwerking op verschillende thema’s. Ben jij in staat om complexe vraagstukken te doorzien en daarop strategisch te adviseren met oog voor doorwerking in de politiepraktijk en vooral ook een coördinerende rol binnen een team professionals te vervullen? Solliciteer dan snel! Ook zonder politiediploma kun je in deze functie aan de slag!

 

Wat ga je doen?

Als strategisch adviseur en vakmatig specialist voor de landelijke portefeuille Ethiek & Privacy ontwikkel en concretiseer je beleid, koers en strategie. Je ondersteunt de politiechef met denkkracht en innovatieve beelden bij beleidsontwikkeling binnen de portefeuille. De portefeuille houdt zich bezig met ethische vragen die voorkomen in het hele politiewerk en stelt zich als doel om aandacht voor ethiek structureel in te bedden. Daarnaast jaagt zij de naleving van de privacywetgeving aan in structuur en cultuur en stelt kaders voor Publiek-Private Samenwerking.

Je hebt een coördinerende, verbindende en structurerende rol binnen het Team Ethiek & Privacy. Je inventariseert en coördineert het werk binnen de portefeuille en vormt de schakel tussen diverse overleggen. Je stelt besluitwaardige beleidsdocumenten op en adviseert richtinggevend over (bijsturing van) koers en strategie. Voor het (landelijk) portfoliomanagement ben je vanuit de op te stellen portfoliodocumenten het centrale punt. Hierbij gaat het om ontwikkelvraagstukken, monitoring en landelijke implementaties. Je geeft richting en sturing aan de integrale samenwerking binnen het portefeuilleteam en zet landelijke netwerken en allianties op.

Als allround strategisch adviseur werk jij op geprioriteerde portefeuilles of focuspunten in de eenheid. Je ontwikkelt en concretiseert beleid, koers en strategie voor zowel landelijke toepassing als binnen de eenheid. Je coördineert inhoudelijk en zet koersbeïnvloedende netwerken op, brengt samenhang aan, stimuleert samenwerking, kijkt meervoudig naar vraagstukken en betrekt daarbij veranderkundige perspectieven. Ook los je vraagstukken op, verricht je onderzoek en ontwikkel je specialistische producten die invloed op het beleid hebben. Daarnaast kan je gevraagd worden om aan de implementatiekant een bijdrage te leveren.

 

Waar ga je werken?

De Afdeling Politieprofessie vormt samen met de afdelingen Bestuursondersteuning, Communicatie, Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) en Control de staf van Eenheid Noord-Holland. Politieprofessie stimuleert de ontwikkeling van het politievak en de politieorganisatie en formuleert en implementeert beleid op de beeldbepalende portefeuilles binnen de eenheid. We doen dit als team: gedreven, verbindend, consistent en creatief. De afdeling stimuleert en faciliteert de uitvoering van projectmanagement, biedt ondersteuning bij internationale samenwerking en heeft een makelaarsrol op het gebied van innovatie. Bovendien dragen we permanent bij aan de vernieuwing en verbetering van het politiewerk en de professionalisering van politiemedewerkers waardoor de veiligheid van de burger wordt verhoogd. Ons team is samengesteld uit operationeel- en bedrijfsvoeringspecialisten met een grote diversiteit in kennis en kunde.

Naast het Team Politieprofessie is jouw werkomgeving met name binnen het netwerk van de landelijke portefeuille Ethiek & Privacy.

 

Wie ben jij?

Jij bent proactief, innovatief en strategisch ingesteld en kunt je inleven in de belevingswereld van anderen en in staat is om te beïnvloeden, zowel op gedrag als resultaat. Je hebt het lef en de overtuigingskracht om nieuwe mogelijkheden te gebruiken en daarmee een voorbeeld te zijn voor anderen. De belangen en richting van de portefeuille weet jij extern en op landelijk niveau te vertegenwoordigen en je weet deze te vertalen en te verrijken naar ontwikkelingen en concretisering van het beleid, de koers en de strategie. Je bent gericht op samenwerking en verbinding binnen en buiten de politie, bent netwerkvaardig en weet mensen bij elkaar te brengen. Bovendien kun je contextgedreven werken en beschik je over omgevings-, politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Je hebt sterke affiniteit met het onderwerp Ethiek & Privacy. We verwachten dat je de beleidswereld en het operationele werkveld aan elkaar kunt verbinden. Dit vraagt om inzicht in de breedte van het politiewerk met oog voor eerder genoemde sensitiviteit en strategische besluitvormingsprocessen. Goede uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zijn enorm belangrijk. Je handelt en communiceert tactvol en kunt snel een weloverwogen oordeel vormen. Binnen de portefeuille ben jij de persoon die de onderlinge samenhang coördineert tussen de leden, de werkzaamheden en de diverse andere portefeuilles. Je organiseert, brengt structuur aan, verbindt en motiveert.

Kortom, we zoeken collega's met visie, die vakinhoudelijk deskundig zijn én die kennis hebben van zowel het politievak als beleidsontwikkeling.

Ten slotte vragen we om:

  • een wo-diploma in de richting van bedrijfskunde, bestuurskunde, beleids- en organisatiewetenschappen, management & organisatie of organisatiepsychologie;
  • een politiediploma op minimaal niveau 3 of (als je geen politiediploma hebt) ervaring met samenwerking met de politie op strategisch niveau;
  • recente ervaring met portfoliomanagement en met veranderprocessen;
  • affiniteit met het thema Ethiek & Privacy.

Wat wij bieden

De standplaats is Haarlem. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.754,- en maximaal € 6.664,- (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist E, gewaardeerd in schaal 13 Bbp. Heb je geen politiediploma, dan wordt je op de functie geplaatst als bedrijfsvoeringspecialist E.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een klikgesprek met de politiechef en een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (lang) maken deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.