Zoekwoorden:
Policy, Security Domain
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
10/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
22/03/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

In het kort

 • Écht iets betekenen voor onze bruisende hoofdstad? Dan zit je bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) op je plek.
 • Samen werken we aan een veilig en leefbaar Amsterdam.
 • Hier werk je in een interessante, spannende en dynamische omgeving op het snijvlak van openbare orde en veiligheid, bestuur, politie en de actualiteit.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Binnen de directie Openbare Orde en Veiligheid zijn er vijf afdelingen. Dit zijn de afdelingen Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden (BMG), Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO), Crisis- en Incidentbeheersing (CIB), Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en Staf.

Je komt als strategisch adviseur te werken bij de afdeling Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden. Deze afdeling bestaat uit vijf teams, waarin in totaal 35 collega’s werken. Er is een team dat de burgemeester adviseert bij het inzetten van bestuurlijke bevoegdheden. Denk aan cameratoezicht, het sluiten van woningen, een gebiedsverbod of de bestrijding van woonoverlast. Een tweede team houdt zich bezig met de ontwikkeling van horecabeleid in relatie tot veiligheid. Verder is er een team van strategisch adviseurs dat zorgt voor verbinding tussen de burgemeester en de stadsdelen. Tot slot is er een team dat adviseert op het snijvlak van veiligheid en handhaving en een team dat het driehoeksoverleg en de regionale en landelijke overleggen van de burgemeester organiseert.

Door de aard van het werk heerst er een sterk teamgevoel. De vertrouwelijke inhoud van het werk, de dynamiek, de mediagevoeligheid en het afbreukrisico zorgen voor onderlinge verbondenheid. We vinden het belangrijk dat iedereen binnen de directie zichzelf kan zijn en kan groeien. Bewustzijn van het eigen gedrag, waardering uitspreken, veiligheid op de werkvloer én transparante communicatie zijn thema’s die onze aandacht hebben. Net als jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je levert een bijdrage aan de strategische beleidsadvisering op het gebied van de openbare orde en veiligheid;
 • Je neemt de regie ter hand bij (zware) openbare orde en veiligheidsproblemen in een specifiek gebied van Amsterdam;
 • Je bouwt aan integrale programma's;
 • Je bent eerste aanspreekpunt bij gebiedsgebonden incidenten alsook bij de nazorg bij crises;
 • Je hebt een coördinerende en regisserende rol bij complexe dossiers op het gebied van openbare orde;
 • Je verzorgt de functionele aansturing op onderdelen van programma's;
 • Je bent vast aanspreekpunt voor partners;
 • Je ontwikkelt instrumenten op het gebied van integrale veiligheid;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente Amsterdam in diverse platforms ten aanzien van Openbare Orde en Veiligheid en onderhoudt een netwerk daartoe.

Daar komt nog bij dat je als strategisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid verantwoordelijkheid draagt voor zware inhoudelijke dossiers die politiek bestuurlijk risicovol zijn en aanzienlijke afbreukrisico’s kennen. De voornaamste taken zijn: het initiëren, regisseren, ontwikkelen en (doen) uitvoeren van strategisch openbare orde en veiligheidsbeleid. Hij/zij geeft functioneel leiding aan medewerkers van de afdeling en aan leden van zware stedelijke projectgroepen. Hij/zij neemt deel aan het driehoeksoverleg op districtsniveau en aan strategische stuurgroepen.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

De directie Openbare Orde en Veiligheid adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. Hier werk je midden in de actualiteit en kun je rekenen op veel dynamiek. We hebben een cruciale rol bij grote gebeurtenissen die de openbare orde en veiligheid betreffen. Zo is de directie verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn ten aanzien van onder andere de aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning, de ‘Top 600’ van jeugdcriminelen, de-radicalisering, maatschappelijke onrust en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers, bezoekers en ondernemers van de stad. Als het je aanspreekt om bij dit soort onderwerpen iets te betekenen voor de stad Amsterdam, dan zit je hier op je plek. Bij de directie werken flexibele, gedreven en deskundige professionals. Als de situatie erom vraagt, zetten we graag een extra stap. Samen werken we aan een veilig en leefbaar Amsterdam.

 

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie zien we ook graag:

 • Aca­de­misch werk- en denk­ni­veau;
 • Langdurige ervaring in de advisering van het bestuur, in het bijzonder op het terrein van de openbare orde en veiligheid en het managen van incidenten;
 • Langdurige er­va­ring met het wer­ken in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke om­ge­ving en in­zicht in po­li­tie­ke, be­stuur­lij­ke en maat­schap­pe­lij­ke ver­hou­din­gen;
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring met of ken­nis van be­stuurs­recht én van relevante wet- en re­gel­ge­ving op het ge­bied van open­ba­re orde en vei­lig­heid;
 • Gedegen kennis van beleids- en bestuursprocessen;
 • Gedegen kennis van het bestuurlijk stelsel;
 • Ervaring met programmatisch en projectmatig werken;
 • Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

De strategisch adviseur die wij zoeken, is in staat zelfstandig te functioneren, strategisch te denken en helder en direct te communiceren. Je laat je niet snel uit het veld slaan, je bent flexibel en beschikt over het vermogen om in complexe situaties en onder wisselende en veranderende omstandigheden snel te schakelen tussen verschillende belangen en niveaus binnen een complexe organisatie. Inventief en oplossingsgericht schat jij de risico's goed in en kom je behendig tot besluiten waar de situatie om vraagt.

Kortom: je bent een kritische, creatieve en oplossingsgerichte persoonlijkheid die strategisch inzicht om weet te zetten naar operationele daad- en realisatiekracht en in staat is de aanwezige kennis en ervaring binnen de directie op productieve wijze te bundelen. Je bent een teamspeler, die tegelijkertijd besluitvaardig kan optreden en op vasthoudende wijze kan leidinggeven aan complexe projecten in een dynamische omgeving.

 

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Strategisch Adviseur Openbare Orde en Veiligheid kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 5.151,- en € 7.098 (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
  • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam
  • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
  • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.

*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro per werkdag dat je thuis werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon en laptop:
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten.

Heb je nog vragen?

Over de functie en over de sollicitatieprocedure kun je het secretariaat Openbare Orde en Veiligheid benaderen, via secretariaatOOV@amsterdam.nl of op 020 – 5522049.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 22 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • Voor de sollicitatiegesprekken geven wij er de voorkeur aan om deze zo veel mogelijk fysiek te doen. Indien dit niet mogelijk is in verband met de ontwikkelingen rond het Coronavirus, vinden de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaats. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.

 

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.