Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
02/12/2022
Status:
Open
Reageer voor:
12/12/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wil jij je veranderkundige kwaliteiten inzetten om sturing te geven aan veranderingen binnen de Dienst Regionale Intelligence Organisatie? Voor het Team Regionale Informatie & Informatieknooppunten zoekt Eenheid Den Haag een teamchef. Dit team speelt een belangrijke rol in de verbinding van de DRIO met de operationele teams die we van intelligence voorzien. Werk jij graag samen om een vooruitstrevende, verbindende intelligenceorganisatie te bouwen? Check dan deze uitdagende functie!

 

Wat ga je doen? 

Als teamchef geef je op inspirerende wijze en met oprechte verbinding leiding aan je team. De zittende teamchef en jij zijn complementair aan elkaar en zijn samen het boegbeeld naar buiten. Je stuurt samen een groep professionals aan, bestaande uit operationeel specialisten en operationeel experts, die op hun beurt de operatie weer aansturen. Gezamenlijk hebben jullie de taak om het team een efficiënte en effectieve bijdrage te laten leveren aan het politiewerk. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team, het uitdragen van de visie van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) als geheel en, samen met de specialisten en experts, voor de personeelszorg (274 fte).

 

Een gestructureerde informatiecoördinatie op incidentele en structurele dreigingen is één van de pijlers in de ontwikkeling van de intelligenceorganisatie. Stakeholders van de DRIO willen proactief van intelligence worden voorzien, waarbij de DRIO als één organisatie voor hen werkt. De complexiteit en de snelheid van de informatiecoördinatie neemt toe door onder andere digitalisering en internationalisering. Door deze toenemende complexiteit en veranderende context van het werk, ontstaat er meer behoefte aan een ander medewerkersprofiel. Competenties, skills en opleidingen van medewerkers verschuiven, zoals dat is verwoord in het strategische personeelsplan van de Intelligenceorganisatie. Als teamchef geef jij sturing aan deze stevige veranderingsambitie. Met jouw veranderkundige achtergrond en ervaring ga je ervoor zorgen dat het team beter aansluit bij de maatschappelijke, digitale en technologische ontwikkelingen en toepassingen.

 

Samen met je collega's in het land ben je actief in gesprek om vorm te geven aan de Landelijke Intelligence Organisatie. Je participeert in diverse portefeuilles en geeft ook landelijk vorm aan de veranderingen waar de hele Intelligence Organisatie voor aan de lat staat. Daarnaast maak je deel uit van het managementteam van de DRIO (dienstleiding en teamchefs). Vanuit dit gremium ben je in staat over je team heen te kijken en behartig je de collectieve belangen van de intelligenceorganisatie. Samenwerking is hierbij onmisbaar en je participeert in het vormgeven en ontwikkelen van de gehele DRIO. Als teamchef weet je mensen te verbinden, over interne organisatiestructuren heen.

 

Waar ga je werken?

De DRIO Den Haag is een dynamische dienst die bestaat uit meer dan 450 medewerkers die 24/7 de politieorganisatie en haar partners voorzien van actuele intelligence. Een goede informatiepositie is voor de politieoperatie essentieel om effectief uitvoering te geven aan het politiewerk. Binnen de verschillende teams van de DRIO werken medewerkers dagelijks met intelligence uit onder andere onze politiesystemen, online bronnen en op basis van menselijke bronnen. De collega's van de DRIO werken op meerdere plekken in de eenheid, dichtbij de operationele processen van opsporing, handhaving en beleidsvorming. De werkcultuur is open, inhoudelijk kritisch en ontwikkelgericht.

 

Samen met de zittende teamchef geef je leiding aan thematische clusters, het RTIC (Realtime Intelligence Center), het IRC (Internationeel Rechtshulpcentrum), de liaisons, IKOPS (Informatieknooppunt opsporing) en het CentrIK (Centraal Informatieknooppunt). De intelligence die geleverd wordt door deze teams versterkt het politiewerk in álle facetten. Lokaal, in opsporingsonderzoeken en op veiligheidsthema's; van de waarschuwing voor een collega die op een oproep afgaat, tot nauwkeurigere risico-inschattingen waarmee we schaarse capaciteit gerichter kunnen inzetten. En van het blootleggen van criminele netwerken, tot de vroegtijdige signalering van belangrijke veranderingen in de samenleving.

 

Wie ben jij?

Jij bent een ervaren, analytisch sterke leidinggevende met een duidelijke visie op de intelligence van de toekomst. Op innovatieve en verbindende wijze weet je een cultuurtransitie in het team te realiseren. Met jouw ruime veranderkundige ervaring ben je in staat om veranderingen te vertalen in teamdoelstellingen en de professionalisering van het team te bevorderen en te monitoren. Je combineert een mensgerichte, coachende stijl van leidinggeven met een resultaatgerichte instelling. Men ziet jou als een stevige en onafhankelijke persoonlijkheid. Vanuit een open, positieve, toegankelijke sfeer weet je mensen te inspireren en coachen. Medewerkers geef je professionele ruimte en jij stuurt indien nodig en maakt zaken bespreekbaar. Ontwikkelingen kun je voor de medewerkers vertalen naar concrete en duidelijke opdrachten. Dit doe je in samenwerking met alle teams van de DRIO, waarbij je collega's ook durft aan te spreken. Jouw doel is om elkaar te versterken en tot een meer effectieve samenwerking te komen.

 

Verder vragen wij:

  • een hbo-diploma en bij voorkeur een afgeronde leidinggevende-opleiding;
  • ruime ervaring als leidinggevende;
  • bij voorkeur een veranderkundige opleiding;
  • bij voorkeur ervaring en kennis op het gebied van intelligence.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.373,- en maximaal € 6.183,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek A en een instemmingsgesprek met het Openbaar Ministerie maken deel uit van de selectieprocedure, eventueel aangevuld met een assessment en / of referentenonderzoek.
  • Als leidinggevende bij de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, nu en voor de toekomst, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, zodat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk wat hij of zij doet, in wie hij/zij is als persoon en in zijn/haar ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, je verantwoordt je keuzes, je zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve en lerende cultuur.