Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
11/08/2022
Status:
Open
Reageer voor:
07/09/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wil jij -vanuit leiding en sturing- een belangrijke bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaand hbo-master politieonderwijs? Heb jij affiniteit met het hoger politieonderwijs en de opsporing? En wil jij meewerken aan toonaangevend hoger rechercheonderwijs?

 

Wat ga je doen?

Als teamchef MCI zorg je ervoor dat je collega’s in het team optimaal presteren. Jij creëert daarvoor de juiste randvoorwaarden. Dit vraagt in de eerste plaats om heldere doelen en afspraken. Je laat je daarbij leiden door de geldende standaarden van de kwaliteitscultuur van de Politieacademie. Je bent goed op de hoogte van de einddoelen van de opleiding en het pad dat studenten daarbij afleggen. Ook heb je goed de ontwikkelingen in het hoger onderwijs van de Politieacademie (Programma HO21) op het netvlies en waar het hoger recherchekundig onderwijs naartoe beweegt.

Regelmatig word je als teamchef gevraagd om aan te sluiten bij verschillende overleggen. Bij uitnodigingen voor gremia maak je een onderbouwde afweging wie daarbij moet aansluiten. Daarbij durf jij te delegeren, zodat je voldoende ruimte overhoudt voor het contact met de collega’s. In de gremia waar belangrijke beslissingen worden genomen laat jij de stem van jouw team duidelijk horen, zonder de collectieve belangen van de sector hoger politieonderwijs uit het oog te verliezen, en communiceer je resultaten en afspraken naar het team. Je zorgt ervoor dat alle teamleden goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom het hoger politieonderwijs, dat zij zich daarbij betrokken voelen en hun stem laten horen.

Je begrijpt een ieders rol en weet wat collega’s nodig hebben, ook als het gaat om collega’s buiten het eigen team, zoals collega teamchefs, het sectorhoofd en de onderwijsarchitect voor het hoger politieonderwijs. Daartoe ben je laagdrempelig aanspreekbaar en zorg je voor een veilig en inclusief werkklimaat waarin collega’s elkaar onderling op professionele wijze kunnen aanspreken. Je schept ruimte voor collega’s om zelf beslissingen te nemen, maar daarbij stel je kaders en concrete doelen. Je weet daarbij de juiste balans te vinden tussen bedrijfsmatige, onderwijskundige en vakinhoudelijke afwegingen. Met je collega teamchefs en het sectorhoofd maak je afspraken over onder andere kwaliteitszorg, inzet van docenten, en versterking van de relatie tussen onderwijs en onderzoek.

 

Waar ga je werken?

De Politieacademie is het kwalificerend onderwijs- en onderzoeksinstituut voor de politie en staat garant voor onderwijs en onderzoek dat aansluit bij de beroepspraktijk, doelgroep en vraag, en dat toekomstgericht en innovatief is. De Politieacademie biedt mbo, hbo en vak- en vaardigheidsonderwijs en heeft een Sector Kennis en Onderzoek met daaraan verbonden lectoren en onderzoekers. Belangrijke ontwikkeling binnen het hoger onderwijs op de Politieacademie is het ‘Programma HO21’ met als opdracht het portfolio aan opleidingen op associate degree, bachelor en masterniveau te herzien in nauwe samenspraak met het korps. Vanaf september 2022 worden nieuwe bacheloropleidingen ontworpen en bestaande opleidingen grondig herzien. In het programma is inmiddels een visie op hoger politieonderwijs ontwikkeld die nauw aansluit bij de visie op leren van de Politieacademie. De ontwikkeling van het programma staat onder leiding van een onderwijsbouwmeester en -architect, en vraagt een belangrijke inzet van docententeams en hun teamchefs.

 

In de MCI worden studenten als recherchekundige opgeleid op het gebied van tactische recherche. Doel is om met de recherchekundigen de opsporing verder te professionaliseren en landelijk naar een hoger niveau te tillen. Daartoe volgen de studenten onderwijs dat zich richt op juridische, criminologische, tactisch recherchekundige en wetenschapsmethodologische kennis en vaardigheden. Voorafgaand aan de MCI volgen instromende hbo en wo opgeleide studenten een 1-jarige pre-master met veel aandacht voor politiekundige kennis en vaardigheden. De MCI zelf bestaat uit 1 jaar onderwijs en 1 jaar praktijkstages. Team MCI omvat ongeveer 24 docenten en daarnaast ondersteuners.

 

Wie ben jij?

Transparante besluitvorming en goede communicatie zijn voor jouw speerpunten. Je zorgt voor een goede borging van gemaakte afspraken. Je gaat graag met collega’s in gesprek en toont interesse. Je kent hun drijfveren en ambities en probeert daar op in te spelen door een goede taakverdeling. Jij zorgt voor een werkomgeving waarin collega’s goed van elkaar weten waar zij mee bezig zijn en dat collega’s plezier vinden in samenwerken. Daarbij ben je goed op de hoogte van de kwaliteiten en leerpunten van de collega’s en je spreekt hen op een stimulerende manier aan op gemaakte afspraken.

Je houdt van uitdagingen, maar ook van haalbare doelen. Als er iets bij moet, dan moet er soms ook iets af. Op zulke momenten durf jij keuzes te maken waardoor de werkdruk voor de collega’s in het team optimaal blijft. Je weet hoe de verdeling van de werklast is binnen het team en maakt daarin keuzes die ook op lange termijn goed uitpakken.

Ten slotte vragen we om:

  • een hbo-diploma en bij voorkeur een afgeronde leidinggevende-opleiding;
  • bij voorkeur opsporingservaring, maar in ieder geval minimaal aantoonbare affiniteit met opsporing;
  • bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en organiseren van hbo-onderwijs;
  • bij voorkeur ervaring met het managen van onderwijsvernieuwingstrajecten.

De standplaats is Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal €4.373,- en maximaal €6.183,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C.

  

Wat verder belangrijk is

  • Een assessment en een veiligheidsonderzoek P maken deel uit van de selectieprocedure.
  • Als leidinggevende bij de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, nu en voor de toekomst, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, zodat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk wat hij of zij doet, in wie hij/zij is als persoon en in zijn/haar ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, je verantwoordt je keuzes, je zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve en lerende cultuur.