Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Driebergen-Rijsenburg
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
21/11/2023
Status:
Open
Reageer voor:
18/12/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Als teamlead risicomanagement bij de Sector IB (Informatie Beveiliging) ben jij verantwoordelijk voor het inhoudelijk aansturen en verder professionaliseren van het Team Risicomanagement binnen de Sector IB.

 

Wat ga je doen?

De politie verwerkt veel gevoelige informatie waarbij alle aspecten van informatiebeveiliging, oftewel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, (in)direct een belangrijke rol spelen bij het goed functioneren van onze rechtsstaat en de veiligheid van onze samenleving. Hierbij valt te denken aan informatie van informanten, getuigenverklaringen, afspraken met te beschermen personen, informatie over verdachten of informatie die snel ter beschikking gesteld dient te worden tijdens crisissituaties. Deze informatie dient beschermd te worden tegen dreigingen die variëren van onoordeelkundig gebruik door interne medewerkers, script kiddies tot en met Advanced Persistence Threat (APT's). Met de bescherming van deze informatie lever je een bijdrage aan onder meer de weerbaarheid van de politie tegen deze dreigingen en uiteindelijk de bescherming van onze rechtsstaat!

 

Als teamlead risicomanagement draag je zorg voor het inhoudelijk aansturen van het team. Je bent de superexpert als het gaat om het vakgebied Risicomanagement en ben je verantwoordelijk voor het verder professionaliseren en uitbouwen van het Expertisecentrum Risicomanagement tot een ‘state of the art’ risicomanagementorganisatie. Om dit te bereiken heb je een team dat mag groeien naar circa 20-25 FTE.

 

De professionaliseringslag raakt alle aspecten: mensen, processen en technologie.

 

Waar ga je werken?

De Sector Informatiebeveiliging is een groeiend securityteam binnen het Politiedienstencentrum. Naast Risicomanagement bestaat de Sector uit de volgende expertisecentra: Beleid & Regie, Accountteam, Bewustwording, SOC, Threat Intelligence, Insider Threat en Offensive Operations. In deze vakgebieden bieden wij medewerkers volop gelegenheid om zich te blijven ontwikkelen en bij te leren.

 

Wie ben jij?

Je bent een inhoudelijk expert op het gebied van informatiebeveiliging en risicomanagement, die de medewerkers binnen risicomanagement kan inspireren en coachen: een peoplemanager. Je hebt ruime advieservaring in complexe (overheid)organisaties en bent in staat om op korpsleiding niveau presentaties te verzorgen. Je hebt ervaring met het aansturen en ontwikkelen van een divers team van professionals/experts.

 

Bij voorkeur heb je kennis van de kernprocessen van de politie en haar ketenpartners. Als teamlead ben je er verantwoordelijk voor om het team zo in te richten dat het effectief en efficiënt opereert. Dat betekent dat je niet alleen bezig bent met de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor de langere termijn zoekt naar antwoorden op complexe vraagstukken binnen het werkgebied. Je stuurt op het bereiken van resultaten en houd je bezig met koers en strategie. Dit doe je zowel in nauwe samenwerking met het team als met de overige expertisecentra binnen de Sector IB. Jij deinst niet terug voor eventuele weerstand en weet juist vanuit een duidelijke visie met een positief-kritische houding, lef en ondernemerschap de nieuw ingezette lijn door te zetten. Een veilige werkomgeving is essentieel voor het goed functioneren van het team. Dit is iets waar jij als vanzelfsprekend voor staat en je voor inzet. Je weet wat mensen bezighoudt en wat zij nodig hebben. Je voelt daarbij feilloos aan hoe je, zonder al te strakke kaders en afbakening van taken, anderen in positie kunt brengen zodat zij hun werk goed uit kunnen voeren. Naast de bovenstaande verantwoordelijkheid ben je verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten die zijn vastgelegd in het teamplan. Je intentie is om voor langere tijd verbonden te blijven met Risicomanagement en de Sector IB.

 

Verder heb je:

 • wo werk- en denkniveau*;
 • minimaal 5 jaar werkervaring met informatiebeveiliging en risicomanagement;
 • kennis en ruime werkervaring binnen de ICT en cybersecurity;
 • ervaring met frameworks en standaarden op het gebied van informatiebeveiliging zoals BIO, NIST, CIS en ISO;
 • ervaring met sturing.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

De functie is opengesteld voor medewerkers werkzaam bij de politie met een vaste aanstelling, voor medewerkers, uitzend-/detacheringskrachten die twee jaar of langer zonder onderbreking in tijdelijke dienst zijn, voor medewerkers die een tijdelijke aanstelling, uitzend- of detacheringsovereenkomst hebben en waarvan de contractduur (conform Barp), twee jaar of langer is en voor politievrijwilligers. Bij meerdere geschikte kandidaten heeft een beroepsmedewerker (in vaste of tijdelijke dienst) en voornoemde uitzend-/detacheringskracht voorrang op een politievrijwilliger. Eventuele preferente kandidaten binnen de politie worden eerst geplaatst. Medewerkers die bij de matching tijdens de overgang naar een LFNP-functie of door een eerdere reorganisatie bij plaatsing in een functie met een lagere schaal terecht zijn gekomen hebben een voorrangspositie.

Het betreft de LFNP-functie bedrijfsvoeringspecialist F, werkterrein communicatie, gewaardeerd in schaal 14 Bbp. Bij aanstelling accepteer je de rechtspositie die bij de functie hoort.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

* Je hebt een diploma op wo-niveau of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Of je toont op een van de volgende manieren aan dat je wo werk- en denkniveau hebt:

 • Je bent aangesteld op een functie op het gevraagde werk- en denkniveau.
 • Je hebt een functie op het gevraagde werk- en denkniveau minimaal twee jaar formeel waargenomen.
 • Je bent minimaal 2 jaar tijdelijk tewerkgesteld op een functie op het gevraagde werk- en denkniveau.
 • Je hebt een formele beoordeling waaruit blijkt dat je een functie op het gevraagde werk- en denkniveau minimaal 2 jaar uitgeoefend hebt.

Dit moet je met een aanstellings-, waarnemings- of tewerkstellingsbesluit dan wel een beoordeling schriftelijk aantonen.