Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
21/02/2022
Status:
Open
Reageer voor:
03/03/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In het kort

 • Bijdragen aan de realisatie van de ambities van de gemeente Amsterdam om overlast terug te dringen op onze binnenwateren.
 • Werken aan (specialistische) toezicht en handhavingsprocessen binnen Toezicht Handhaving en Openbare ruimte.
 • Leidinggeven aan een team bestaande uit 30 inspecteurs vaarwegen die gezamenlijk werken aan de ambities van Gemeente Amsterdam.

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Als teamleider Nautisch Toezicht en Handhaving (NTH) speel je een belangrijke rol bij het realiseren van de gemeente brede ambities ten aanzien van het gebruik van het binnenwater. Deze ambities betreffen o.a. het terugdringen van ervaren overlast en het zorg dragen voor de veiligheid en leefbaarheid van de grachten. 

De Nautische keten bestaat onder meer uit: Programma Varen, directie Dienstverlening, directie Belastingen en directie THOR (team Nautisch Toezicht en Handhaving). Team Nautisch Toezicht en Handhaving staat aan het einde van deze keten. Jij initieert in de keten de samenwerking. Ook zorg je ervoor dat de consequenties van alles wat in de keten (aan de voorkant en in de onderlinge samenwerking) niet goed loopt in het tweewekelijks overleg tussen Beleid en Uitvoering en de Nautische ketenpartners aan de orde wordt gesteld en kom je met oplossingsvoorstellen.

 

Je onderzoekt of nieuw beleid uitvoerbaar is en levert vanuit de handhavingspraktijk bijdragen aan beleidsvoorstellen. Zo nodig stel je die zelf op en brengt ze in ter besluitvorming. Bijvoorbeeld: Programma Varen geeft exploitatievergunningen voor de passagiersvaart af. Nautisch Toezicht en Handhaving wordt geacht om deze vergunningen te controleren, maar is hierbij volledig afhankelijk van de juistheid van de bij andere ketenpartners vastgelegde gegevens en bijbehorende informatievoorziening. Jij beschrijft de ervaren knelpunten, bereidt de besluitvorming voor middels notities en memo’s die worden voorgelegd aan MT THOR en de betrokken ketenpartners. Na vaststelling zorg je voor de uitvoering binnen het team.

 

Jouw opgave
Om de ambities te realiseren zorg je voor de afstemming en verbinding met de nautische ketenpartners en de afstemming en verbinding met de andere directies waarmee raakvlakken bestaan. Zowel op strategisch en tactisch gebied, als binnen en buiten Amsterdam (o.a. Programma Varen, Stadsdelen, Dienstverlening, Weesp, Provincie, Waterpolitie). Je ontwikkelt visie en schrijft beleidsnota’s en notities op het terrein van nautisch toezicht en handhaving en gebruik van het binnenwater. Daarnaast doe je voorstellen voor bestuurlijke prioriteiten. Je stemt af met en adviseert het (eind-) verantwoordelijk management over alle nautische kwesties op het terrein van toezicht en handhaving van het binnenwater.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Waternet en het jaarlijkse Inzetplan Water (handhavingsuitvoeringsprogramma Water). Je stemt het inzetplan af met de stadsdelen en met de andere inzetplannen binnen THOR en met Programma Varen;
 • In het team bewaak je de uitvoering van het Inzetplan Water. Je stelt richtlijnen op voor de operationele uitvoering;
 • Je zet de samenwerking met de gebiedsteams in de wijken op èn de andere specialistische teams van THOR. Dit laatste is van belang omdat je ook bijdraagt aan het verbeteren van de (specialistische) toezicht en handhavingsprocessen binnen THOR;
 • Je stelt management- en verantwoordingsrapportages op voor DT/MT THOR en draagt zorg voor de jaarlijkse bijdrage vanuit THOR aan de Grachtenmonitor;
 • Je bent gedelegeerd opdrachtgever bij de aanbesteding van de nieuwe elektrische vaartuigen en begeleidt de bouw van de vaartuigen. Je bent verantwoordelijk voor het verduurzamen van de vloot van Nautisch Toezicht;
 • Je werkt mee aan de realisatie van de Digitale Gracht, het binnenhavengeld-systeem en de voorbereiding en implementatie van de doorvaartvignetten. Je neemt deel aan de Stuurgroepen op dit terrein;
 • Je fungeert als opdrachtgever voor de realisatie van een nautisch handhavingsdashboard;
 • Je adviseert de afdelingsmanager van Specials Buiten van THOR en waar nodig het DT/MT van THOR;
 • Je draait mee in Beschikbaarheidsdienst THOR (Piket).

Daar komt bij dat het team Nautisch Toezicht en Handhaving nog volop in opbouw en ontwikkeling is. Recent zijn 10 nieuwe medewerkers aangetrokken en daardoor groeit het team door naar 30 fte aan nautische inspecteurs vaarwegen. Dit betekent dat het vormgeven van de interne en externe positionering van het team de komende jaren een belangrijk aandachtspunt is.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

 

Het Cluster Stadsbeheer vervult een cruciale rol in het leefbaar houden van de stad. Nautisch Toezicht en Handhaving is binnen de directie THOR (Toezicht, Handhaving en Openbare Ruimte) primair verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer op de Amsterdamse binnenvaartwegen. In het vaarseizoen verschuift de focus naar overlastbestrijding (geluid, snelheid en illegale passagiersvaart). De afdeling speelt een belangrijke rol bij het handhaven (merendeels op het water) van de beleidsmaatregelen die zijn en worden genomen op het gebied van Varen.

 

Je geeft leiding aan een team dat bestaat uit 30 inspecteurs vaarwegen. Twee coördinatoren verzorgen de directe operationele aansturing en capaciteitsinzet van het team en coördineren de dagelijkse operationele processen binnen het team. Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Je bent een verbinder en geeft je medewerkers ruimte om met eigen ideeën en voorstellen te komen. Je stimuleert en ondersteunt eigen initiatieven. Je bent resultaatgericht en hebt een scherp oog voor de behoeften en belangen van de verschillende ketenpartners,

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie teamleider Nautisch Toezicht en Handhaving zien we ook graag:

 • Wo werk en denkniveau;
 • minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring met het aansturen van professionals;
 • meerjarige kennis van en ervaring met (handhaving binnen) de nautische sector;
 • meerjarige kennis en ervaring met projectmanagement.

 

Competenties

 • Visie – Gevorderd;
 • Omgevingsbewustzijn – Gevorderd;
 • Samenwerken – Expert;
 • Coachen – Gevorderd;
 • Resultaatgerichtheid – Gevorderd;
 • Verantwoordelijkheid – Gevorderd.

 

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Teamleider Nautisch Toezicht en Handhaving kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 4.343,- en € 5.960 (schaal 12]) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt. Definitieve waardering van de functie is nog in onderzoek.
 • Het betreft een vaste vacature bij gemeente Amsterdam
 • Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.


*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon en tablet;
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

 

Heb je nog vragen?

Over de functie of over de sollicitatieprocedure kun je: Sjef Mannaart benaderen, afdelingsmanager THOR, Specials Buiten. via s.mannaart@amsterdam.nl of 06-51092146.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 3 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Heb je onze interesse gewekt, dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We plannen dan een gesprek met je in. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure/ Een capaciteitentest maakt deel uit van de procedure;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

 

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we  niet in behandeling.