Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
16/02/2022
Status:
Open
Reageer voor:
01/03/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In het kort

 • Samen met je collega’s draag je als toezichthouder verantwoordelijkheid voor het vormgeven en uitvoeren van het toezicht op het informatiebeheer in de stad en de regio;
 • Bijdragen aan nieuwe auditing methodiek, het ophalen en uitdragen van kennis aan de doorontwikkeling van het informatie-, data- en archiefbeheer in de stad, de regio;

 • Werken in een divers team, dat bestaat uit 6 medewerkers: 3 senioradviseurs en 3 adviseurs.

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Je bent een gedreven compliance auditor die zich ook bezighoudt met de professionalisering van het integrale risicomanagement. Je verbindt de verschillende inzichten vanuit het risicomanagement met een duidelijk compliance beeld op het gebied van de Archiefwet. Aan de hand van deze inzichten voer je ook thema gerichte inspecties uit. Je hebt een visie op auditing, control en monitoring in relatie tot de informatie, data- en archiefwereld. Je beheerst de verschillende aspecten van monitoring en compliance en je creëert een volledig beeld, in samenhang met andere controls zoals openbaarheid, privacy en beveiliging. Zo creëer je draagvlak, draag je bij aan een gelijkwaardige informatiepositie van de stad en de regio en zorg je voor resultaat.

 

Als toezichthouder ben je in staat mensen te informeren, te overtuigen en informatie op te halen uit de organisatie. Je weet mensen te bewegen en bent zelf ook altijd op zoek naar de beste dynamiek, op tactisch en strategisch niveau, om tot het meest optimale resultaat te komen. Je haalt actief kennis op uit het werkveld, zowel binnen als buiten de organisatie, die je deelt met de stad en de regio. Hiervoor doe je op het ene moment een beroep op je uitstekende sociale vaardigheden en het andere moment ga je over tot actie. Je houdt je oog op wat van belang is voor de organisatie, je past de toezicht methodes hierop aan ten behoeve van de kwaliteit van het informatiebeheer in de stad en regio.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Bijdragen aan planning en uitvoering van het toezicht op informatiebeheer in de stad en in de regio;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van stedelijke kaders informatie-, data- en archiefbeheer, ook in samenhang met andere controls;
 • Monitoren van innovatieve projecten ten behoeve van kennisontwikkeling informatie-, data- en archiefbeheer en duurzame toegankelijkheid van informatie;
 • Bijdragen aan methodeontwikkeling;
 • Initiëren van voorlichtingsactiviteiten.

Daar komt bij dat:

Opbouwen van een intern en extern netwerk rondom thema’s als informatiemanagement, -beleid en –architectuur, audit en archiefwet- en regelgeving. Bijdragen aan de doorontwikkeling van de afdeling Toezicht.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

 

Opgavegericht werken:
De gemeente Amsterdam zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. De werkcultuur en houding is daarbij gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Diverse Gemeentelijk processen en systemen die ons werk ondersteunen worden hierdoor beter ingezet. Dit moet het makkelijker maken om ons rond de opgaven te organiseren. Het werken aan de opgaven vraagt om wendbaarheid in ons handelen en in de systemen die onze processen ondersteunen. 

Het Stadsarchief Amsterdam:
Is één van de grootste archiefinstellingen van Nederland. Er werken hier ongeveer … medewerkers. De focus van de organisatie ligt op de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Daarbij is het essentieel dat de informatie betrouwbaar en authentiek is. De afdeling Toezicht ondersteunt de gemeentearchivaris in zijn taak als regisseur van het informatiebeheer in de stad en regio en als toezichthouder op zowel niet-overgebrachte informatie als, binnenkort, overgebrachte informatie. Om gemeentelijke informatie optimaal te (her)gebruiken en toegankelijk te houden, is goed beheer voorwaarde. Intern voor optimale uitvoer van processen en besluiten. Extern dient de informatie ons democratisch rechtsbeginsel, het biedt de burger transparantie en mogelijkheden voor participatie. Informatiebeheer vindt dan ook plaats by design en by default, waarbij de afdeling Toezicht zorgt draagt voor een goede ondersteuning van het kwaliteitssysteem.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Toezichthouder Informatiebeheer zien we ook graag:

 • Hbo/wo werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van Informatiemanagement, Auditing en/of Informatietechnologie;
 • Kennis van en ervaring op gemeentelijk niveau of binnen een soortgelijke complexe organisatie met:
 • Audit principes en kwaliteitsmanagement;
 • Programmaplanning, -realisatie, -rapportage en –bewaking;
 • Voorlichten en veranderen;
 • Onderzoek en methode- en instrumentontwikkeling;
 • Onderhouden van een intern en extern netwerk;
 • Verbinden van strategische programma’s en ontwikkelingen aan informatie-, data en archiefbeheer, en andersom beheer vertalen naar strategische aanbevelingen.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn en oordeelsvorming;
 • Analytisch vermogen en resultaatgerichtheid;
 • Ontwikkelingsgerichtheid (in Samenwerken) en initiatief.

 

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Toezichthouder Informatiebeheer kom je ons 32 - 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 3.615,- en € 5.247,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden, indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je nog geen vast contract hebt;
 • Het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt en daarbij wordt je uitgeleend middels een overeenkomst tijdelijke inzet;
 • Dit is een vaste functie. Vanwege de reorganisatie i-domein krijg je als interne kandidaat eerst een overeenkomst tijdelijke inzet. Je behoudt hiermee je rechtspositie. Als er in de reorganisatie niemand anders wordt geplaatst op deze functie, zal de definitieve overplaatsing worden gerealiseerd. De verwachting is dat de reorganisatie is afgerond op 1 juli 2022;
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • Een mobiele telefoon;
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

 

Heb je nog vragen?

Over de functie en/of sollicitatieprocedure kun je: Margriet van Gorsel benaderen, Manager Toezicht, via e-mailadres: m.van.gorsel@amsterdam.nlen/of telefonisch via: 06-22895030.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 01 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Je solliciteert op een functie die de komende jaren gaat veranderen. De gemeente Amsterdam wil aansluiten bij de digitale ontwikkelingen en de veranderende behoeften van burgers, ondernemers en bezoekers. De komende jaren wordt daarom flink geïnvesteerd in het i-domein, de verzameling bedrijfsonderdelen die de digitale ondersteuning voor de stad bieden. Investeringen in het applicatielandschap, de data-functie, moderne methodes en technieken, maar ook in scholing en samenwerking rond I-opgaven. Dit vraagt om professionals die flexibel willen zijn, willen werken aan permanente ontwikkeling en plezier hebben in het werken aan wendbare I-oplossingen voor de stad. Wij zullen je daarbij helpen met het aanbieden van vakgerichte trainingen. Kun jij meebewegen en ben je bereid om je te ontwikkelen in de functies van de toekomst? Dan nodigen we je uit om te solliciteren en gaan wij graag met je in gesprek;
 • Intern wordt de vacature als volgt genoemd: Adviseur medior;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

 

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.