Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
22/08/2023
Status:
Open
Reageer voor:
10/09/2023
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair? Help ons om onze Veiligheid te verbeteren! Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

 

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

 

Als Veiligheidsadviseur maak je ons bewust van onveilig gedrag, ontwikkel en implementeer je ons Veiligheidsbeleid, realiseer je verbeteringen en ziet toe dat deze ook worden uitgevoerd.

 

Wat ga je doen? Je werkt in een team van en samen borgen jullie dat de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) een veilig bedrijf blijft. Hiervoor hebben we de werklast in vier portefeuilles verdeeld: milieu, beveiliging (security), veiligheid (safety) en inspectie & toezicht. Deze vacature is gericht op de portefeuille veiligheid. Als veiligheidsadviseur borg je de externe, fysieke en personele veiligheid van DPO en haar omgeving. Denk hierbij aan het toepassen van normenkaders zoals PGS, ADR, PED, ATEX.

 

Hoofdtaken:

 • Voert de taken van de veiligheidsadviseur uit voor DPO.
 • Inrichten en werkend maken van het veiligheid managementsysteem, zodat onze veiligheidsmaatregelen passen bij de ontwikkelingen van Defensie, EU en Nederland.
 • Begeleidt de uitvoering van in- en externe audits, handhavingsbezoeken en controles.

Wie zoeken we

Wat vragen we?
Kennis/Opleidingseisen:

 • Afgeronde HBO-opleiding in een relevante richting
 • Certificaat ADR en/of ADN is gewenst
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

Ervaringseisen:

 •  Meerjarige ervaring op het gebied van veiligheid in een industriële omgeving.
 •  Ruime ervaring met het trainen en coachen van medewerkers op het gebied van veiligheid.
 •  Ervaring met veranderingsprocessen.
 •  Communicatieve vaardigheden
Competenties
 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Netwerken

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 10
 • Minimum salaris: €3.000 bruto per maand
 • Maximum salaris: €4.750 bruto per maand
 • Contractduur: Tijdelijk voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast
 • Aantal uren per week: 38
 • Plaats: Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Bijzonderheden
- De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden op 21 en 26 september 2023; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
- Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
- Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
- Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
- Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

 

De organisatie Ministerie van Defensie

Over Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

 

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

 

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.


Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.


Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

 

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

 

De afdeling Commando Materieel & IT.

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de DPO van de Directie Wapensystemen & Bedrijven (DWS&B) van het Commando Materieel & IT.


De DPO heeft tot doel het innemen, de opslag, het verplaatsen en het afleveren van vloeibare brandstoffen door middel van een buisleidingennetwerk. Een tweede doel is het initiëren en uitvoeren van alle maatregelen die ertoe leiden, dat het netwerk met de daarbij behorende installaties in gebruik gerede staat blijft.

 

De afdeling regie heeft tot doel het waarborgen dat ontwikkelingen (kansen en risico’s) worden gemonitord en geanalyseerd die de integriteit van DPO beïnvloeden. Met die informatie is de afdeling verantwoordelijk voor het opstellen van meerjarige (investerings)programma’s voor installaties, pijpleidingen en bedrijfsvoering. De afdeling Regie heeft tot doel het compliancemanagement voor DPO uit te voeren en zorg te dragen voor de noodzakelijke vergunningen. Tenslotte heeft de afdeling tot doel een eenduidige informatieverzameling te leveren en te onderhouden met betrekking tot
vastgoedinformatie in Nederland.

 

De afdeling Regie bestaat uit een hoofd en 3 groepen, te weten programmamanagement, compliance en vastgoedinformatie.

Als Veiligheidsadviseur ben je (mede) verantwoordelijk voor de opzet, bestaan en werking van het veiligheid managementsysteem van DPO. Hiervoor borg je inrichting, processen en middelen voor de externe, fysieke en personele veiligheid van DPO. Veiligheidsadviseur ADR / ADN is hier onderdeel van.

 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden op 21 en 26 september 2023; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).