Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
04/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
22/03/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Grootschalig misbruik van het milieu? Illegale offshore-constructies? Criminele erfenissen? De zaken die we doen bij het Functioneel Parket staan dagelijks in de krant. De aanpak van de vermenging van boven- en onderwereld is de core business van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Het Functioneel Parket (FP) is het landelijk opererende OM-onderdeel waar meer dan 425 professionals zich dagelijks inzetten voor de bestrijding van omvangrijke vormen van milieucriminaliteit en allerlei soorten fraude. Ook is het FP gespecialiseerd in het afpakken van crimineel vermogen.

Het FP streeft ernaar de in de opsporing en vervolging beperkt beschikbare capaciteit op een zodanige efficiënte wijze in te zetten dat zoveel mogelijk maatschappelijk effect wordt bereikt. Dat maatschappelijke effect kan bereikt worden door een zaak op zitting te brengen, maar ook door een schikking te treffen of door een interventie van een ketenpartner (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst) te faciliteren. Het FP is een professionele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en die streeft naar een optimale samenwerking met al zijn ketenpartners.

Onze professionals zijn werkzaam op locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Zwolle en Leeuwarden.

Wat ga je doen ?
De vermogenstraceerder zal – als opsporingsambtenaar binnen het ‘afpakteam’ - initiatieven ontwikkelen om het afnemen van crimineel vermogen effectiever te laten plaatsvinden. Deze initiatieven zullen mede gericht zijn op een effectieve aanpak met de verschillende ketenpartners. Je bent belast met het opsporen en vaststellen van vermogensbestanddelen bij verdachten en veroordeelden met als doel het (doen) leggen van conservatoir en/of executoriaal beslag te bevorderen. Daarnaast activeer en stimuleer je het leggen van conservatoir en executoriaal beslag ten behoeve van het OM en de opsporingsdiensten. Je verleent tactische en juridische ondersteuning bij de opsporing, voorbereiding, behandeling, advisering en afhandeling van ontnemingszaken. Verder verricht je onderzoek naar de vermogenspositie van een veroordeelde betreffende een procedure lijfsdwang.


Wie ben je ?

  • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
  • Ervaring met name op het terrein van ontnemen, fraudebestrijding, witwassen en financiële/economische kennis strekt tot de aanbeveling.
  • Je hebt kennis van strafrecht (m.n. ontnemingswetgeving) strafvordering en civiel recht.
  • Je hebt de opsporingsbevoegdheid, dan wel bereid tot het behalen van het BOA-diploma. Daarnaast heb je opsporingservaring en kennis van het operationeel netwerk (opsporingsdiensten).
  • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent goed in staat om in teamverband te werken. Goede beheersing van moderne talen (m.n. Engels) is een pré.
  • Je bent in staat om actief en doortastend op te treden in het contact met de opsporingsinstanties.
  • Je beschikt over de volgende vaardigheden en competenties: Overtuigingskracht, besluitvaardigheid, oordeelsvorming, organisatie sensitiviteit, probleemanalyse, initiatief nemen en creativiteit.

Waar kom je te werken ?
Je komt te werken bij het Functioneel Parket op de afdeling Afpakken. In het kader van het programma Afpakken intensiveren verschillende OM-regio’s deze aanpak en richten zij, samen met hun regionale ketenpartners, ‘afpakteams’ op. Deze teams worden in samenwerking met het Functioneel Parket (FP)opgericht. Een officier van justitie, een secretaris, een forensisch accountant, een internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur, een civiel juridisch adviseur en een vermogenstraceerder kunnen deel uit maken van dit multidisciplinaire team.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Inschaling vindt plaats in schaal 10
Gezien er momenteel binnen het Functioneel Parket een verandertraject in gang is gezet ten aanzien van de inrichting van de organisatie zal ook deze functie onderhevig zijn aan veranderingen en worden geëvalueerd

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei.

Onze medewerkers houden zich dagelijks bezig met (straf) zaken die een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. 

Bijzonderheden
Een Verklaring Omtrent Gedrag en een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De standplaats is Amsterdam, maar indien het werk het vraagt, wordt er ook op andere vestigingsplaatsen van het FP gewerkt. Het FP wil tijd- en plaats onafhankelijk werken op korte termijn daadwerkelijk voor alle medewerkers mogelijk maken en zal hen daarin zo goed mogelijk faciliteren.

Meer informatie
Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Mario Schouw, tel. 06 – 120 753 75.

Sollicitatieprocedure
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Irma van Hattem, HR-adviseur, tel. 06- 501 790 08.