In de zuidelijke Randstad (de stedelijke agglomeratie van West-Holland) bundelen 23 gemeenten hun krachten onder de naam van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De gemeenten werken samen om de bereikbaarheid binnen de regio te verbeteren en het economisch vestigingsklimaat te versterken. In 2016 financieerde MRDH onderzoek voor het ontwerp van een Nationaal Cyber Testbed.

 

Europees beleidskader
De MRDH heeft een goedgekeurd beleidskader voor Europese samenwerking en werkt aan een routekaart voor de uitvoering van de opzetdoelstellingen. MRDH heeft een interne werkgroep voor het opstellen van beleidsdocumenten en screeningmogelijkheden, en een regionaal kennisuitwisselingsplatform met de 23 gemeenten voor het delen van ervaringen en gecoördineerde acties.

 

Projecten & netwerken
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) neemt als partner deel aan een Horizon2020 project (CIPTEC) en heeft belangstelling getoond voor diverse andere Horizon2020 projecten. MRDH heeft in juni 2015 een projectvoorstel (SamrtEdne) voor het Urbact III-programma opgesteld en ingediend. De ervaringen uit het verleden hebben betrekking op relevant projectbeheer binnen Europese programma's door de gemeenten van MRDH en de twee voormalige stadsregio's, die de nieuwe regio op vrijwillige basis hebben gevormd:

 

  • Twee Interreg B en C projecten (voormalige stadsregio Haaglanden): LIRA I & LIRA II, Interreg IIC en Interreg IIIB NWE;
  • Diverse Intereg-projecten van de gemeenten Zoetermeer, Delft, Den Haag, Rotterdam: Newtask (Interreg IIIB), Encourage (Interreg IIIB), Image (Interreg III), SESAC (6e kaderprogramma);
  • Urbact II projecten (door de steden Den Haag, Rotterdam, Delft);
  • Project Horizon 2020 (voormalig stadsregio Rotterdam, overgenomen door MRDH).
  • Het 6e Kaderprogramma (voormalig Haagse stadsregio): PLUREL.

Gerelateerde functieprofielen