Keywords:
DevOps, Digital media
Edu type:
Formal education
Location:
Groningen
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Past deze opleiding bij jou?
Als Applicatie en Mediaontwikkelaar is affiniteit met techniek een must. Als je goed bent in wiskunde, dan is dat in je voordeel. Je bent bereid veel tijd en energie in je opleiding te steken, want de lat ligt hoog. In jouw beroep heb je veel aan goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent creatief, zelfstandig, kunt goed plannen en samenwerken. De ontwikkelingen binnen jouw vakgebied hou je natuurlijk goed bij.

 

Wat doet een Applicatie- en mediaontwikkelaar?
Een Applicatie- en Mediaontwikkelaar levert maatwerk. Geen product is hetzelfde en je werkt ook niet via een standaard werkwijze. Kleine opdrachten kun je alleen uitvoeren, maar vaak werk je met een multidisciplinair team waarbij ieder verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen deeltaak. De eindverantwoordelijkheid ligt dan vaak bij een projectleider.

Je voert zelf overleg met de opdrachtgever om de opdracht en technische wensen helder te krijgen. Door jouw specialistische kennis heb je op dit gebied een adviserende rol. Wanneer de opdracht geformuleerd is, ga je samen met je team aan de slag om een projectplan en bijbehorende planning te schrijven en de uiting of het product te realiseren. Daarbij werk je zelfstandig aan jouw onderdeel van bijvoorbeeld een applicatie, website of app voor smartphone of tablet.

Voordat jullie het product ter goedkeuring presenteren aan de opdrachtgever, wordt het nog uitgebreid getest en waar nodig geoptimaliseerd. Na de oplevering kun jij nog een rol spelen in het beheer van het product. Met je collega’s evalueer je het traject en stel je eventuele verbeterpunten op voor een volgende keer.

 

Je vindt Applicatie- en Mediaontwikkelaars vaak bij bedrijven die applicaties ontwikkelen of websites bouwen en beheren, maar je kunt ook als freelancer aan de slag.

 

Welke banen kun je krijgen?
Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

Applicatieontwikkelaar
Front-end developer
Back-end developer


Doorleren na je studie

HBO
Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

 

Hoe ziet mijn opleiding eruit?
Deze driejarige opleiding bestaat uit een zwaar programma aan lessen en projecten. We leggen de lat hoog, want er wordt in jouw toekomstige beroep veel van je gevraagd.

 

Ieder leerjaar is opgedeeld in vier blokken van ongeveer tien weken. Je sluit elk blok af met een toets- en een projectweek. Je volgt in het eerste en tweede jaar theorie- en praktijklessen op school. Ook werk je mee in het Productiehuis, waar je samen met studenten van andere opleidingen werkt aan ontwerpen en presentaties - ook voor externe opdrachtgevers.

In het begin zul je veel begeleiding krijgen bij het leren. Naarmate je opleiding vordert, word je steeds zelfstandiger. Zo ben je optimaal voorbereid op je stage in het derde jaar. Het laatste deel van je opleiding doe je een Proeve van Bekwaamheid (PvB).

 

Beroepsgerichte vakken
HTML/CSS
Javascript
PHP
Java
UML
Database
Front-end
CMS
Algemene vakken
Nederlands *
Rekenen *
Loopbaanoriëntatie
Burgerschap
Sport en bewegen

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen zodat je de examens kunt halen.

 

Over de stage
Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

In het derde jaar loop je ongeveer 24 weken fulltime stage bij een leerbedrijf. Je voert daar zelfstandig je stageopdrachten uit. Binnen het leerbedrijf heb je een begeleider bij wie je terecht kunt wanneer je vragen hebt. Vanuit school krijg je een stagebegeleider aangewezen. Hij/zij zal jou tijdens de stageperiode bij je leerbedrijf komen bezoeken om te zien hoe het met je gaat.

 

Keuzedelen
Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:
Digitale vaardigheden gevorderd
Welke begeleiding krijg je?
Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLB’er terecht.

 

Extra begeleiding
Heb je een autisme spectrum stoornis en ben je van plan deze BOL-opleiding in Groningen-stad te volgen, dan is het mogelijk je studie te doen met extra begeleiding van KAIRO. Lees voor meer informatie de brochure van KAIRO.

 

Leslocatie(s)
Kunst & Multimedia
Verzetsstrijderslaan 2
9727 CE Groningen

 

Wat kost deze opleiding?
De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en computerkosten.

 

Lesgeld
Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau Lesgeld 2019/2020
BOL, alle niveaus € 1.168,- *
* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid

Laptopkosten
Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Als je deze nog niet hebt, zul je die dus nog moeten kopen.

 

Schoolkosten
Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€150 - €250) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €20). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen.

 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software, werkkleding en vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen, kappersscharen). Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten voor het studiejaar 2018-2019. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

1e jaar € 500,-
2e jaar € 100,-
3e jaar € 0,-
* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?


Toelatingseisen
Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo gemengde leerweg
vmbo theoretische leerweg of mavo
overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
mbo vakopleiding (niveau 3)
wanneer er in deze branche geen opleiding op niveau 3 bestaat, ben je ook toelaatbaar met een mbo basisberoepsopleiding (niveau 2)
een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling