Keywords:
Education Market, Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Groningen
Education:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

Past deze opleiding bij jou?

Als beveiliger heb je een representatieve en dienstverlenende functie. Je vindt het leuk om met mensen om te gaan en hen te helpen. Je bent alert en waakzaam, ook als er lange tijd niets gebeurd. In stress- en conflictsituaties houd jij je hoofd koel. Je werkt in dit vak vaak zelfstandig, maar ook samen met collega’s. Het is in je voordeel als je sportief bent ingesteld. Onregelmatige werktijden vind je geen probleem.

 

Wat doet een Beveiliger?

Een goed opgeleide beveiliger heeft een boeiende, afwisselende en soms ook een spannende baan. Het werk bestaat uit drie kerntaken:

 1. Je controleert en surveilleert. Daarbij zie je risico’s voortijdig aankomen en neem je op tijd maatregelen. Dit heet preventief toezicht houden.
 2. Je treedt op bij incidenten en calamiteiten, zoals een ongeval, brand of een inbraak. Als je iemand op heterdaad betrapt, dan houd je de verdachte aan en lever je hem over aan de politie.
 3. Je voert dienstverlenende werkzaamheden uit. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers de weg wijzen of bezoekers ontvangen vanuit een portiersloge.

Je bent breed inzetbaar. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van controles op luchthavens, het bewaken van belangrijke gebouwen en installaties, het begeleiden van geldtransporten en het in goede banen leiden van grote evenementen, zoals concerten en voetbalwedstrijden. 

 

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Objectbeveiliger
 • Mobiel surveillant
 • Winkelsurveillant
 • Persoonsbeveiliger
 • Detentietoezichthouder

Doorleren na je studie

MBO

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Tijdens deze opleiding ontwikkel je vaardigheden die je als beveiliger nodig hebt en maak je kennis met de werkzaamheden van een beveiliger. Je leert onder andere hoe je helder moet communiceren en klantvriendelijk kunt optreden, maar ook hoe je moet signaleren en observeren en welke maatregelen je kunt nemen om ongewenste situaties te voorkomen. Tijdens de opleiding oefen je vaak met praktijksituaties. Na het afronden van de opleiding Beveiliger niveau 2 kun je bij gebleken geschiktheid doorstromen naar de vervolgopleiding Coördinator beveiliging niveau 3.

 

Beroepsgerichte vakken

 • Beveiliging van gebouwen en eigendommen
 • Werken binnen wettelijke kaders
 • Communicatie

Algemene vakken

  • Nederlands *
  • Rekenen *
  • Loopbaanoriëntatie
  • Burgerschap 
  • Sport en bewegen
  • Engels
  • ICT-vaardigheden

 

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen zodat je de examens kunt halen.

 

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

 

Je loopt 14 weken aaneengesloten stage. Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je doorloopt je stage bij een erkend beveiligingsbedrijf. Hier doe je praktijkervaring op en werk je samen met ervaren beveiligers. De werkzaamheden die je tijdens je stage doet, verschillen per bedrijf en per werkplek. Noorderpoort helpt je met het vinden van een geschikt stagebedrijf.

 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

 

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLB’er terecht.

 

Klik hier voor meer informatie.