Keywords:
Education Market, beveiliging, Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Doetinchem
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
19/08/2024
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

Het beroep

Je zorgt voor orde en veiligheid op straat door te surveilleren en in te grijpen als mensen de regels overtreden. Dieven, foutparkeerders en wildplassers krijgen geen kans als jij als handhaver toezicht en veiligheid in de buurt bent! Omdat je Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) bent, mag je mensen bekeuren als dat nodig is. Naast je werk op straat werk je ook mee aan projecten, bijvoorbeeld in buurten. Ook daar zorg je voor orde of licht je bewoners voor over veiligheid.

 

Opbouw

Tijdens de opleiding combineer je theorie- en praktijklessen op school af met stages bij bijvoorbeeld de gemeente of de politie. In de opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan het toezien op en handhaven van de orde en veiligheid in publieke ruimtes of op straat. Verder leer je op te treden in het geval van een incident en voer je dienstverlenende werkzaamheden uit. Daarnaast word je opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar en leer je omgaan met geweld. Er wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan sport en sociale vorming en je krijgt vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Verder volg je een aantal modulen en cursussen, bijvoorbeeld over ICT-gebruik, communicatie, EHBO en het regelen van verkeer. Daarnaast werk je aan opdrachten die de werkelijkheid benaderen. Deze activiteiten vinden zowel op als buiten school plaats. Ook verzorgen mensen uit de praktijk gastlessen op school.

 

Examinering

Tijdens de opleiding doe je verschillende examens. Je doet examen in de generieke vakken (Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap). Deze worden afgenomen door het Graafschap College. Daarnaast doe je een beroepsgericht theorie- en praktijkexamen, dat door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving wordt afgenomen. Voor de theoretische examens moet je naar Amersfoort. Er is op het Graafschap College een praktijkexamenstraat ingericht waardoor het praktijkexamen op school kan plaatsvinden. Het examen buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) wordt afgenomen in Amersfoort.

 

Beperkte toelating toelichting 

We willen dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarom geldt voor dit profiel een maximaal aantal opleidingsplaatsen van 50. Meld jij je ná 1 februari aan, dan wordt er toegelaten op basis van loting.

 

Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4. Verder geldt nog een aantal algemene criteria.

  

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Je ontvangt vervolgens informatie over de intakeactiviteiten.

 

Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

 

Overige informatie

Tijdens de toelatingsbijeenkomst zal er gevraagd worden naar je antecedenten. Mochten hier problemen mee zijn is de slagingskans van de opleiding nihil.

Deze opleiding is geen officiële vooropleiding voor de politie.