Keywords:
ICT, IT Services
Edu type:
Formal education
Location:
Roosendaal
Edu level:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study load:
5040 hrs
Duration:
3 Years
More information

Description:

Opleidingsinformatie

De ICT-beheerder heeft oog voor de organisatie en bezit een helikopterview. Jij communiceert met alle betrokkenen.


Algemene informatie

Domein: Informatie en communicatietechnologie
Subdomein: ICT en media
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: ICT
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

 

Inhoud
De ICT-beheerder heeft oog voor de organisatie en bezit een helikopterview. Jij communiceert met alle betrokkenen. Binnen gegeven kaders ben je in staat werkzaamheden aan te sturen en te delegeren. Jij richt je op het zogenaamde informatiesysteem, bestaande uit een hardware-, software- en een menselijk component. Zo kan een netwerk-/media infrastructuur een onderdeel zijn van het totale informatiesysteem, maar ook losse onderdelen zoals mobile devices, smartphones en tablets die wel of niet deel uitmaken van een netwerk-/media infrastructuur. In een servicedesk omgeving houd jij het overzicht of alle processen, werkzaamheden en procedures goed verlopen.

 

Eisen
Dit zijn de minimale toelatingseisen:

- Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of;
- Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
- Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

 

Vervolg
Hbo (vele richtingen zijn mogelijk: logistieke informatica, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica, webdesign, PABO, bedrijfskader, facilitaire dienstverlening enz.)

 

Lesmethode
We werken volgens het concept van competentieleren. Dit betekent dat de vakken ook geintergreerd worden aangeboden.

 

Je leermethode
De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

 

Stage
Het Zoomvliet College verzorgt beroepsopleidingen. Om tijdens je opleiding alvast kennis te laten maken met je toekomstige beroep is er beroepspraktijkvorming in het leerplan opgenomen. Bovendien is het wettelijk verplicht om tijdens je opleiding praktijkervaring op te doen. Een deel van de opleiding vindt dus in praktijk plaats.

Het belangrijkste doel is dus vooral praktijkervaring opdoen.

 

Studievoortgang
Iedere klas heeft een klassenmentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en bespreekt bijvoorbeeld je studievoortgang met je.

Wanneer je wat extra begeleiding nodig hebt op het persoonlijke vlak, kunnen we je verwijzen naar het Bureau Studentenbegeleiding.

 

Certificaten
mogelijk te behalen certificaten:
Microsoft
Cisco
ITIL

 

Werkgebied
ICT-dienstverlenend bedrijf
Bedrijf in mediabranche
Bedrijf met ICT- en media-afdeling.

 

Kosten
Lesgeld (vanaf 18 jaar): € 1.168,00
Boeken en kosten: +/- € 700,00 voor 3 jaar
Een laptop is noodzakelijk; de specificaties worden hier nog over gecommuniceerd.