Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Multiple locations
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/01/2021
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Het eerste half jaar volg je een combinatieklas met studenten Netwerk- en mediabeheerder en Applicatie- en mediaontwikkelaar. In dit half jaar krijg je een breed beeld van alles wat er in de ICT mogelijk is en bepaal je je definitieve keuze voor de opleiding. Tijdens deze opleiding houd je je bezig met het ontwerp, de installatie en beheer van informatie- en mediasystemen. Je leert in projectvorm de informatiebehoefte van de klant te inventariseren en het informatie- en/of mediasysteem te ontwerpen. Vervolgens leer je hoe je het systeem volgens wensen kunt installeren en invoeren en hoe je zorgt voor een goede beveiliging van het systeem. Ook leer je hoe je een bestaand systeem kunt beheren, storingen kunt voorkomen en verhelpen en backup, beheer- of gebruikersprocedures opstelt en uitvoert. Er is in je opleiding veel aandacht voor actuele IT ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Virtualisatie, Cloud Computing, Big Data, Smart Machines/

 

Computing en The Internet of Things. Je werkt met internationaal erkende lesmaterialen van o.a. Cisco, Microsoft, VMWare en HP. Je kunt ook de hierbij behorende internationaal erkende certificaten behalen. Je volgt ook de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van jouw ambities en ontwikkeling volg je de keuzedelen digitale vaardigheden gevorderd, inspelen op innovaties, verdieping software en voorbereiding hbo (wiskunde voor techniek).

 


Als ICT-beheerder houd je je bezig met het beheren van informatie- en/of mediasystemen. Het informatie- of mediasysteem is het geheel van hardware, verbindingen en software. Je hebt een goed overzicht van alle verschillende componenten van het informatie- of mediasysteem. Je installeert software, beheert servers en je weet hoe je storingen kunt oplossen of voorkomen. Je bent dan ook goed op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied. Je werkt vaak samen met netwerkbeheerders, applicatie- en mediaontwikkelaars. Je werkt veel in projectvorm en adviseert je klanten en collega's over de mogelijkheden en voortgang van de realisatie van het informatie- mediasysteem.


Opleidinggegevens
Richting: ICT
Niveau: 4
Officiële naam: ICT-beheerder; Crebo nr: 25189
Leerweg: BOL
Duur: 3 jaar
Start: augustus, januari
Locaties:

Beverwijk Laurens Baecklaan 23
Haarlem Zijlweg 203


Beroepspraktijkvorming (stage)
Je loopt elk jaar meerdere periodes stage bij een erkend leerbedrijf, waar je beroepspraktijkervaring opdoet. Droom je van een internationale carrière? Bekijk Buitenlandstages bij het Nova College en ontdek of een stage in het buitenland past bij jou.

 

Schoolkosten:
Lesmateriaal € 900 totaal
Vrijwillige Bijdrage € 0 tot 100 totaal
Les / Cursusgeld € 1168,- per jaar (2019/2020) voor 18 jaar en ouder


Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Je krijgt hierover meer informatie nadat je bent toegelaten. Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld etc. duo.nl. De kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding en verschillen per richting die je kiest in je opleiding.

 

Intake ict-beheerder, niveau 4, bol
Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake ict-beheerder, niveau 4, bol. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.


Toelatingsvoorwaarden
Positieve intake en een van de volgende voorwaarden:

- diploma beroepsopleiding mbo niveau 3
- diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg met in het pakket minimaal wiskunde
- overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
- een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk