Keywords:
Crisis Management, Public order management, policing
Edu type:
Formal education
Location:
Multiple locations
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2024
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Onze maatschappij wordt steeds kwetsbaarder voor grote incidenten en crises. Brandweer, politie, GHOR, defensie, gemeenten en vitale partners moeten hierbij steeds meer samenwerken. Het komt dan aan op een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing. Crisismanagers met voldoende bagage zijn daarbij onmisbaar. De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) levert die deskundigen. 

 

Voor wie

Alle partners in veiligheid. Het gaat om personen, werkzaam op tactisch-strategisch niveau bij de overheid of in het bedrijfsleven, die veiligheidszorg en rampenbestrijding en/of crisismanagement in hun portefeuille hebben of krijgen.

 

Opbouw

De integratie van analytische inzichten en praktijkgerichte vaardigheden staat in de MCPM centraal. We maken veelvuldig gebruik van cases, presentaties en groepsopdrachten. De inhoud krijgt mede vorm door reflectie op de dagelijkse praktijk en de ervaringen van de deelnemers zelf. Actieve deelname en inbreng van jou als deelnemer zijn onontbeerlijk! Je krijgt les van ervaren praktijkprofessionals. Inspirerende sprekers en multidiscplinaire groepsopdrachten zorgen voor een kundige en frisse blik op het vak, die direct toepasbaar is in jouw werk. De leergang stimuleert je om echt multidisciplinair te denken én te werken.

 

Het onderwijs is opgebouwd uit 8 modules te weten:

  • Module A Partners in veiligheid,
  • Module B Crisisanagement,
  • Module C Risico en veiligheid,
  • Module D Public order Management,
  • Module E Politiek bestuurlijk krachtenveld,
  • Module F Evalueren in de crsisbeheersing,
  • Module G Methoden van onderzoek,
  • Module H Samenwerken en professionele groei.

Resultaat

Na afronding van de leergang ben je in staat om zowel in de voorbereiding als tijdens gevaar- en crisisbeheersing een rol te spelen. Bij de voorbereiding gaat het dan om de inhoudelijke ontwikkeling en deelname aan oefeningen en simulaties, het aansturen of bijdragen aan planvorming, het participeren in risico-assessments en evaluatietrajecten en het opzetten en in stand houden van een multidisciplinair netwerk. Bij het functioneren binnen gevaar- en crisisbeheersing moet de MCPM’er binnen een operationele en tactische setting kunnen functioneren, en kunnen adviseren aan en participeren in een bestuurlijke setting.


Het doel van de MCPM kan dan ook als volgt worden geformuleerd: het versterken van de werkzaamheden en de daarbij behorende gedeelde kennis, vaardigheden en gedrag van functionarissen op masterniveau in de crisisorganisatie met als doel de bescherming van de openbare orde en veiligheid.