Zoekwoorden:
Crisis Management, Public order management, policing
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
02/01/2022
Studielast:
1680 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Algemeen

Onze maatschappij wordt steeds kwetsbaarder voor grote ongelukken en crises. Jaarlijks zijn er veel verwachte en onverwachte gebeurtenissen die risico’s en gevaren met zich meebrengen en die een multidisciplinair optreden vergen. Het komt dan aan op een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing. Ook gaan de veiligheidsregio’s een steeds belangrijkere rol spelen op het terrein van orde en veiligheid. Dit in nauwe samenwerking met defensie, gemeenten, rijksdiensten en waterschappen. Om hier een goede invulling aan te geven crisismanagers met voldoende bagage onmisbaar. De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) levert de benodigde deskundigheid voor alle partijen die bij een crisis of groot incident betrokken zijn. Crisismanagement en gevaarbeheersing (Public Order Management) zijn de pijlers van deze tweejarige multidisciplinaire opleiding

 

 

Voor wie

Personen, werkzaam bij overheid of in het bedrijfsleven, die veiligheidszorg en rampenbestrijding en/of crisismanagement in hun portefeuille hebben of krijgen en personen die een verantwoordelijkheid hebben bij evenementenbeleid en/of grootschalig optreden. Dit zijn onder andere functionarissen bij veiligheidsregio’s, politie (portefeuillehouders en hoofden CCB, algemeen commandanten, stafleden GBO, districtchefs, leidinggevenden binnen RIO en regionale coördinatoren in RIC), brandweer (commandanten van dienst), GHOR (RFG’s), defensie en gemeenten. Maar ook functionarissen bij nutsbedrijven, de energiesector en ministeries die in hun werk veel te maken hebben met gevaar- en crisisbeheersing.

 

 

Opbouw

Informatie over de inhoud van deze Master is te vinden op www.mastercpm.nl

 

 

Resultaat

Na succesvolle afronding van deze tweejarige opleiding ontvang je een diploma.