De Politieacademie is het centrum voor opleiding, kennis en onderzoek voor de Nederlandse Nationale Politie. Het is een dynamische organisatie, die trainingen en kennisprogramma's op het hoogste niveau aanbiedt, anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving en deze vertaalt naar opleidingen op maat. De Politieacademie werkt samen met de Nationale Politie en andere partners op het gebied van veiligheid, onderwijs, kennis en onderzoek.

 

De Nationale Politie heeft de unieke en belangrijke taak om de rechtsorde te handhaven. In een snel veranderende en complexe samenleving verandert deze taak voortdurend. Het werk van de politie is arbeidsintensief en gecompliceerd en vereist een voortdurende professionalisering om te kunnen anticiperen op de hoge verwachtingen van de maatschappij en de politiek. De Politieacademie zorgt ervoor dat de politie over de beste mensen kan beschikken en geeft deze mensen de kans zich voortdurend te ontwikkelen. Een belangrijk aandachtspunt is de combinatie van expertise, vaardigheden, professionele houding en gedrag.

 

De Politieacademie doet ook toegepast onderzoek. De resultaten hiervan hebben niet alleen een directe invloed op de opleiding, maar de Politieacademie draagt op deze manier ook bij aan de ontwikkeling van de politiepraktijk. Jaarlijks stelt de minister van Veiligheid en Justitie middelen beschikbaar voor de Politieacademie, zodat deze haar kerntaken kan uitvoeren. De Politieacademie maakt voor haar activiteiten duidelijke afspraken met het ministerie en rapporteert over de behaalde resultaten.

 

CEPOL (Europese Politieacademie) is een netwerk dat de nationale opleidingsinstituten voor hoge leidinggevende politiefunctionarissen in de Europese lidstaten samenbrengt. Elke lidstaat heeft zijn eigen nationaal contactpunt dat de activiteiten van de EPA coördineert. Voor Nederland is het Nationaal Contactpunt gevestigd in de Politieacademie.

 

De Politieacademie:

  • Biedt geaccrediteerde politieopleidingen op beroeps-, hbo- en universitair niveau, ontwikkeld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met het politiekorps en de onderwijsinstellingen.
  • Biedt aangepaste opleidingsprogramma's over politiewerk en nationale veiligheid
  • Voert wetenschappelijk en toegepast onderzoek uit via onderzoeksgroepen
  • Maakt kennis over politiewerk toegankelijk voor het politiekorps
  • Werkt intensief samen met partnerorganisaties via het Veiligheidsplatform.
  • Functioneert als een toonaangevend instituut op het gebied van nationale en internationale veiligheid.

Gesloten Vacatures & Stages van Nationale Politie