Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Helmond
Education:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

Je vindt het leuk om met computers te werken. En voor het inst alleren van hardware en sof t ware draai jij je hand niet om. Als medewerker ICT support ben je hard nodig: je lost problemen op en zorgt ervoor dat iedereen kan doorwerken. Je vervangt onderdelen, je legt kabelnet werken aan, je inst alleert virusbescherming en maakt back-ups. Soms geef je uitleg aan computergebruikers. Goed luisteren en geduld z ijn dan heel belangrijk.

 

Over de opleiding

Je volgt lessen op school en gaat aan het einde van de opleiding op st age bij een erkend leerbedrijf. Je krijgt theorie- en praktijklessen. Die lessen best aan uit een mix van beroepsgerichte en algemene vakken. Met de door jou opgedane kennis en vaardigheden ga je aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Docenten en begeleiders ondersteunen je daarbij. T ijdens de opleiding bouw je jouw eigen portfolio op. Je verz amelt hierin alles wat met je opleiding te maken heeft en het werk dat je tijdens de opleiding maakt. Je haalt je diploma als je hebt laten z ien dat je functioneert als beginnend beroepsbeoefenaar.

 

Wat leer je?

Je leert de basiskennis computers, net werken en printers. Je leert hoe je onderdelen van computers kunt vervangen of repareren. Je leert hoe je computers gebruiksklaar maakt en inst alleert bij gebruikers. Je leert hoe je problemen kunt registreren en oplossen. Welke vakken krijg je? Je krijgt beroepsgerichte en algemene vakken in een mooie mix van theorie en praktijk. Kijk maar:

- Hardware theorie en praktijk

- Software theorie en praktijk

- Storing zoeken

- Netwerken

- Gebruikersondersteuning/servicedesk

- Elektrotechniek

- Microsoft Office

- Nederlands

- Engels

- Rekenen

- Loopbaan en burgerschap

 

Daarnaast volg je keuz edelen. Daarmee bepaal je z elf een deel van je opleiding en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

 

Wat kun je worden?

Na deze opleiding werk je als medewerker ICT support bij een bedrijf of een instelling met een eigen ICT-af deling of een servicedesk. Je ondersteunt de computergebruikers en je zorgt ervoor dat alles werkt. Je lost eenvoudige problemen zelf st andig op.

 

Wat zijn dan je belangrijkste taken?

Je wilt natuurlijk graag weten hoe het werk er in de praktijk uit z iet. Denk bijvoorbeeld aan de volgende t aken:

- Je installeert en onderhoudt hardware, software en netwerkonderdelen

- Je maakt mobiele apparaten gebruiksklaar

- Je handelt meldingen af

- Je lost problemen op