Keywords:
ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Heerlen
Edu level:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start date:
01/09/2020
Study load:
3360 hrs
Duration:
2 Years
More information

Description:

Crebo code 25192
Niveau 2
Opleidingsduur 2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting ICT
Locatie Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.
 

Beroepsbeschrijving

Als medewerker ICT kun je werken bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van een bedrijf. Je gaat aan de slag met het installeren van hard- en software, het aanleggen van kabelnetwerken en het controleren van installaties. Je vindt het leuk om met computers te werken. Jij bent de hele dag bezig met het installeren van hard- en software en je zorgt er voor dat alle computers in het bedrijf werken. Jij bent diegene die een compleet (draadloos) netwerk-infrastructuur kan verzorgen. Je hebt een belangrijke taak, je registreert niet alleen een probleem, maar lost de proble(e)m(en) van een gebruiker snel op zodat iedereen kan doorwerken. Er komt constant nieuwe hard- en software bij dus je moet je kennis steeds bijhouden.

 

Mogelijke functie

Je toekomstige werkkring kan in elk soort organisatie liggen. Denk daarbij aan een helpdesk van een bedrijf, een technische dienst van een winkel, of als verkoper in een winkel.

 

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

In verband met het hoge animo worden er op dit moment geen studenten meer aangenomen.

 

 • VMBO basisberoepsgerichte leerweg, of

 • MBO entree opleiding

De intakeprocedure

Zodra je aanmeldingsdossier compleet is (m.u.v. je diploma als je nu nog studeert) ontvang je een uitnodiging voor een onderzoek zodat wij zicht krijgen op jouw capaciteiten, je persoonlijkheid en omstandigheden. Daarna word je uitgenodigd voor een gesprek.

Aan het einde van dit gesprek hoor je mondeling wat ons advies voor jou is, of deze opleiding voor jou haalbaar kan zijn. Het kan echter ook zijn dat er nog een vervolggesprek nodig is.

Omdat er voor deze opleiding een numerus fixus geldt, is het belangrijk dat je zo spoedig mogelijk je aanmeldingsdossier compleet maakt. De datum van het plaatsingsadviesgesprek is bepalend voor de volgorde van aanname.

 

Vervolgopleidingen

Alle niveau 3 opleidingen, bijvoorbeeld Medewerker Beheer ICT.

 

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2019-2020 bedraagt ca € 1168,00

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

 

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

 

Laptop verplicht.

 

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

 

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2018 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2018/2019 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

 

 

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden. 

houd dan het volgende bij de hand:  

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier. Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen. Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

 

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.