Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Deventer
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Start datum:
01/04/2025
Studielast:
80 uur
Duur:
10 weeken
Meer informatie

Beschrijving:

As today’s societies and businesses rely to a great extent on computer systems, cyber security is increasingly important. Network security is the cornerstone of IT security, since the network is one of the most central assets of organizations. In this module, you study the way networks and information systems function. You examine their vulnerabilities and the threats against them. As a result, you can enhance the defense of these systems.  

 

Wat kun je straks?

  • Je formuleert een heldere en concrete probleemstelling voor een relevant, complex vraagstuk in de beroepscontext op basis van een grondig uitgevoerde probleemanalyse.  
  • Je formuleert een heldere en concrete doelstelling die inhoudelijk logisch aansluit op de door jou geformuleerde probleemstelling.  
  • Je formuleert een centrale vraagstelling en deelvragen die inhoudelijk logisch aansluiten op de door jou geformuleerde probleem- en doelstelling.  
  • Je construeert, beschrijft en verantwoordt een theoretisch kader dat passend is bij het relevante, complexe vraagstuk in de beroepscontext.  
  • Je construeert en beschrijft een concreet en in de praktijk uitvoerbaar onderzoeksontwerp, waarmee een relevant antwoord op alle deelvragen gevonden kan worden.  

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TBK-professional ontwerpt op basis van een relevant, complex vraagstuk in de beroepscontext een onderzoeksplan.”

 

Inhoud

This module contents nine meetings for which you prepare the orders at home and will be studying literature. The lessons are both collectively and online in which you can contact your teacher by Skype. We start with an introduction to the theme, keeping your own organization as your starting point. In the classes we discuss the assignments and treat practical examples. You can ask in-depth questions and get specific feedback from your fellow students and the teacher. 

 

Afronding

The course is individually completed and evaluated by a final written report. This is a combination of the results collected in the subprojects that have been implemented during the course term. You will design a robust cyber security in depth solution, comprised by several area-specific deliverables, which are bound together in the framework of Information Security in Depth. You are expected to be able to deploy software tools, protocols and methods to ensure confidentiality, integrity, and availability in the cyber realm.

 

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

 

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. Per 1 september 2023 hanteren we nieuwe prijzen voor onze modules. De actuele prijs is terug te vinden bij de knop aanmelden.

 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

 

Toelating en aanmelden

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

 

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.