Zoekwoorden:
Cyber, Security, Security Professionals, Education Market
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
3447gv, Online
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
unknown
Studielast:
35 uur
Duur:
5 weeken
Meer informatie

Beschrijving:

Tijdens de CISA® (Certified Information Systems Auditor) -cursus wordt u opgeleid tot een breed onderlegde IT-auditor. Na afronding van de cursus heeft u een gedegen kennis van de vijf CISA®-modules zodat u deze in de praktijk toe kunt passen én bent u goed voorbereid op het internationale CISA®-examen. Met de CISA®-certificering op zak wordt u internationaal erkend als IT-Auditor en verhoogt u de marktwaarde van zowel uzelf als uw bedrijf.

 

Er zijn op dit moment veel aanbieders die u voorbereiden op het CISA®-examen. Deze cursussen richten zich voornamelijk op het trainen voor het examen. Onze ervaring is dat het CISA®-examen niet onderschat moet worden. Uitsluitend het trainen van examenvragen en het bestuderen van de theorie is niet voldoende om daadwerkelijk de stof te kunnen begrijpen en toe te kunnen passen. Deze CISA®-cursus onderscheidt zich – naast de focus op het behalen van het examen – door de aandacht voor het goed begrijpen en kunnen toepassen van de lesstof in de praktijk.

 

De CISA® Preparation Course bestaat uit vijf klassikale cursusdagen waarin theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en oefenvragen. Er wordt uitgebreid ingegaan op ieder domein, zodat u voldoende tijd heeft de stof eigen te maken. Op de laatste lesdag krijgt u een uitgebreid CISA®-proefexamen dat uiteraard ook nabesproken wordt. Bovendien wordt er specifiek aandacht besteed aan de Nederlandse situatie.

 

Doelgroep

Deze CISA®-cursus is bedoeld voor cursisten die de taak krijgen of hebben om aan de slag te gaan als IT-auditor. Denk aan operational auditors, security officers, alle soorten accountants en financieel professionals.

 

Voorkennis

Hoewel het CISA®-examen niet heel technisch is, wordt wel verondersteld dat de cursist een basiskennis heeft van security & techniek. De cursus IT-Security Foundation verschaft deze basiskennis die noodzakelijk is voor het CISA®-examen. Deze cursus is optioneel en zit niet standaard in de CISA®-opleiding. Het niveau van deze cursus is mbo/hbo.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

 

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

  • De officiële ISACA® CISA® Review Manual
  • 12 maanden Online Subscription tot de officiële ISACA® CISA® Review Questions, Answers & Explanations Database
  • Aanvullend cursusmateriaal (ISACA® cursusslides, oefenvragen)
  • Proefexamen
  • Een heerlijke lunch, indien klassikaal
  • Bij de cursus zit het volgende niet inbegrepen:
  • Het (Engelstalige) CISA®-examen

Slagingsgarantie

Behaalt u onverhoopt het CISA®-examen niet, dan mag u bij ons gratis de opleiding (of onderdelen hiervan) opnieuw volgen. U kunt kosteloos blijven deelnemen aan de examentrainingen en de lessen indien er plaatsen beschikbaar zijn.

 

Cursusmodules

 

Module 1 – The proces of auditing information systems

Het doel van module 1 is om de kandidaat de benodigde kennis aan te dragen betreffende auditing methoden en -technieken, gebaseerd op ISACA-standaarden en richtlijnen, waardoor een organisatie geholpen wordt om haar informatiesystemen op adequate wijze te beheersen en te beschermen.

 

Onderwerpen:

 

Management of the IS audit function

ISACA standards

IS controls

Performing an IS audit

Control self-assessment

The evolving audit process

 

Module 2 – Governance and management of IT

Het doel van module 2 is de kandidaat vaardigheden bij te brengen om organisatiestructuren en processen van een organisatie op zodanige wijze in te richten dat de bedrijfsmissie daarmee op de juiste wijze wordt ondersteund.

 

Onderwerpen:

 

Corporate governance and governance of enterprise IT

Information systems strategy and risk management

Policies, procedures and practices of auditing

Business continuity planning

 

Module 3 – Information systems acquisition, development and implementation

Het doel van module 3 is de kandidaat begrip bij te brengen en zich competenties eigen te laten maken waarmee de methoden van acquisitie, ontwikkelen, testen en implementeren van informatiesystemen in overeenstemming wordt gebracht met de doelstellingen van de organisatie alsmede de strategie om die doelstellingen te bereiken.

 

Onderwerpen:

 

Realization of business benefits

Project management structure & practices

Infrastructure- and business application development

Development methods for infrastructure, systems, and applications

Process improvement and application controls

 

Module 4 – Information systems operations, maintenance and support

Het doel van module 4 is om de kandidaat te laten begrijpen en zich methoden en technieken eigen te maken waarmee gerealiseerd kan worden dat dagelijks beheer, onderhoud en dienstverlening op de juiste wijze ten dienste staan van de doelstelling van de organisatie en de strategie om die doelstelling te bereiken.

 

Onderwerpen:

 

Information system operations

Information system architecture, network infrastructure, software and hardware

Auditing infrastructure, maintenance and operations

Disaster recovery planning

 

Module 5 – Protection of information assets

Het doel van module 5 is om de kandidaat te laten begrijpen en zich methoden en technieken eigen te laten maken waarmee met het juiste beveiligingsbeleid, het correct toepassen van standaarden, procedures en beheersactiviteiten ten aanzien van informatiemiddelen de BIV-driehoek (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) van een organisatie op adequate wijze onder controle kan worden gehouden.

 

Onderwerpen:

 

Information security management

Network infrastructure security

Logical access and encryption

Environmental and physical access exposure and controls

Mobile computing, peer-to-peer and social networks

 

Proefexamen

De laatste lesdag wordt afgesloten met een uitgebreid Engels proefexamen, zodat u voor uzelf goed kunt beoordelen in hoeverre u al klaar bent voor het officiële examen.

 

Examen & Certificering

 

Het CISA®-examen wordt afgenomen door ISACA® en zit niet bij de cursus inbegrepen. Het is ook mogelijk het examen online af te nemen.

 

Omdat wij Accredited Training Partner zijn kunt u bij ons een ISACA® examenvoucher kopen voor €595 ex btw. Wilt u dit liever zelf via ISACA® regelen? Dat kan via de website van ISACA®. De examenkosten bedragen dan $575 voor ISACA® leden en $760 voor niet ISACA® leden.

 

Wanneer u zich voor een examen inschrijft, krijgt u een jaar de tijd om het examen met succes te voltooien. In dat jaar dient u ook de eventuele herkansingen te doen. De tijd tussen twee opeenvolgende examenpogingen is gesteld op minimaal 48 uur.

 

Na succesvolle afronding van het CISA®-examen kunt u, indien u voldoende werkervaring heeft, uw CISA®-titel bij ISACA® aanvragen.

 

Dit CISA®-examen is een theoretisch examen waarvoor veel parate detailkennis is vereist. Dit betekent dat er na de cursus nog veel tijd in de voorbereiding op het examen moet worden gestoken. De vermelde hoeveelheid zelfstudie ter voorbereiding op het examen is een minimum. De werkelijke belasting kan hoger zijn en verschilt sterk per persoon.