Zoekwoorden:
Education Market, ICT, Software Developer, Engineering, Securitytester
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Maastricht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
01/09/2024
Studielast:
6720 uur
Duur:
4 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

HBO Informatica - IT opleiding die je leidt naar een Bachelor of ICT

De IT opleiding HBO Informatica van E3 ICT is een opleiding waarbij je een HBO diploma en de graad Bachelor of ICT kan behalen.

Het HBO informatica diploma wordt uitgereikt na het behalen van 240 studiepunten (ECTS) uit het HBO Informatica curriculum van Hogeschool E3 ICT.

 

IT opleiding met een visie

De visie van hogeschool E3 ICT is dat  het onderwijs in alle opzichten flexibel moet zijn, zodat optimaal  kan worden voldaan aan de eisen van studenten en het afnemend beroepenveld. De hogeschool E3 ICT heeft het volgende motto: ‘maatwerk is standaard’.

De hoofdrichtingen van de IT opleiding

De IT opleiding tot Bachelor of ICT van Hogeschool E3 ICT bestaat uit de volgende hoofdrichtingen:

  • IT Service Management (volgens ITIL®)
  • Software Design and Development (analyse en ontwerp van informatiesystemen)
  • Software Engineering (programmeren)
  • Bedrijfskundige Informatica (Information Management)

Fases van de IT Opleiding HBO Informatica

Op de IT opleiding HBO Informatica (Bachelor of ICT) zijn 240 studiepunten te behalen. Deze studiepunten zijn verdeeld over 3 fases:

  • Propedeusefase          60 ECTS
  • Hoofdfase                   100 ECTS
  • Afstudeerfase               80 ECTS

1. De propedeusefase van IT opleiding HBO Informatica

De propedeuse fase van de IT opleiding HBO Informatica bestaat voornamelijk uit een aanbod van theorie. De theorie van de IT opleiding is gebaseerd op Foundation modules welke de basis vormen voor het behalen van de Bachelor of ICT. In de sectie over de Dublin descriptoren kun je zien waar de propedeusefase van de IT opleiding HBO Informatica uit bestaat.


2. De hoofdfase van IT opleiding HBO Informatica 

De hoofdfase van de IT opleiding staat centraal voor het toepassen van kennis en inzicht. Tijdens deze fase worden de advanced modules aangeboden. Deze modules zijn een niveau hoger als de foundation modules en zijn minder theoriegericht. Om deze fase te behalen is zelfstandigheid een factor die benodigd is. Als je wilt weten waar de hoofdfase van de HBO Informatica uit bestaat, bekijk dan de onderstaande afbeelding over de Dublin descriptoren.

 

3. Afstudeerfase van IT opleiding HBO Informatica

De afstudeerfase van de IT opleiding HBO Informatica wordt gezien als de fase waarin het HBO Informatica diploma behaald gaat worden. Voordat je de graad Bachelor of ICT toegekend krijgt, wordt getoetst of de student de vereiste kennis en vaardigheden van de opleiding HBO Informatica heeft. Binnen de afstudeerfase van HBO Informatica dient Expert niveau aangetoond te worden. Evenals in de hoofdfase speelt zelfstandigheid een grote rol, de student dient in staat te zijn om alle geleerde werkzaamheden uit te voeren. De resultaten van deze werkzaamheden moeten op de juiste manier en vorm worden gepresenteerd aan de opdrachtgevers om de afstudeerfase van HBO Informatica af te sluiten.

 

Diploma

Na het succesvol afronden van de IT opleiding HBO Informatica heb je de graad Bachelor of ICT (B ICT)