Studeren aan de UU

Innovatief, hoogwaardig en toekomstbestendig: deze kwaliteiten kenmerken het onderwijs van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht loopt al jaren voorop in onderwijsvernieuwing en creëert uitdagende programma's voor groepen extra getalenteerde en gemotiveerde studenten, om zo tegemoet te komen aan de internationale behoefte aan excellente afgestudeerden. Dit wordt geïllustreerd door een aantal Utrechtse initiatieven, zoals University College Utrecht en Utrecht Law College. De universiteit werkt voortdurend aan het creëren van nog beter onderwijs, met inspirerende docenten en ambitieuze studenten.


ONDERWIJSVERNIEUWING

In de hele Universiteit Utrecht krijgen studenten interactieve, kleinschalige leerervaringen aangeboden door enthousiaste docenten die actief bijdragen aan het verbeteren van de programma's waar dat nodig is.

De Universiteit Utrecht ontwikkelt programma's die voldoen aan de eisen van zowel studenten als de maatschappij: voorbeelden hiervan zijn de Selectieve Utrechtse Medische Masteropleiding (SUMMA), de Academische Lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) en een minorprogramma in het onderwijs. De universiteit blijft investeren in innovaties in het onderwijs via het Utrechtse Stimuleringsfonds voor het Onderwijs.


Hoogste slagingspercentage studenten

Van alle universiteiten in Nederland heeft de Universiteit Utrecht het hoogste slagingspercentage voor studenten uit het voorgezette onderwijs (VWO). Dit succes is gebaseerd op het unieke Utrechtse onderwijsmodel dat gericht is op differentiatie, betrokkenheid en het principe van 'de juiste student op de juiste plaats'.


PROFESSIONALISERING VAN DOCENTEN

Goed onderwijs wordt verzorgd door uitstekende docenten die de kans krijgen om te innoveren en het onderwijs te verbeteren. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de Universiteit Utrecht extra aandacht besteed aan de professionalisering van haar docenten. Zo introduceerde de Universiteit Utrecht als eerste universiteit in Nederland zowel de Basis- als de Senior Teaching Qualification en breidde zij de opleiding tot docent uit tot het niveau van de lectoraten. De University Teacher Awards zijn een verder bewijs van het feit dat het didactisch talent van de docenten in Utrecht zeer gewaardeerd wordt.

 

Andere initiatieven zijn het Academic Leadership Programme en het Teaching Fellow Programme, terwijl in de digitaliseringsprojecten van de universiteit voortdurend aandacht wordt besteed aan het ondersteunen van de docenten bij hun verdere professionalisering. Docenten delen hun best practices met elkaar in de Universitaire Onderwijsacademie Utrecht.


INTERNATIONAAL

De Universiteit Utrecht heeft een uitgebreid aanbod van Engelstalige opleidingen, waaronder vier bacheloropleidingen, 81 masteropleidingen, meer dan 200 cursussen voor uitwisselingsstudenten en de grootste zomerschool van Europa.