Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
02/12/2021
Status:
Open
Reageer voor:
14/12/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Accounthouder AcVZ/Regisseur Veiligheid en Zorg

In het kort

 • Deze functie is tweeledig en bestaat uit 2 taakaccenten. Je bent regisseur Veiligheid en Zorg voor 18 uur per week en daarnaast ben je accounthouder voor de Top600&Top400 ook voor 18 uur per week.
 • Als regisseur heb je een cruciale positie en ben je verantwoordelijk voor een integrale (persoonsgerichte) aanpak, op complexe problematiek op het snijvlak van Veiligheid, Zorg en Sociaal Domein.

 • Tevens zorg je voor een versterking van de verbinding tussen veiligheid, zorg en het sociaal domein.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Het vak van regie is een specialisme. Je moet met kennis van zaken, met lef en met tact, en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen zonder dat je formeel doorzettingsmacht hebt. Het gaat om kennis van de specifieke problematiek binnen de doelgroep van de verschillende aanpakken Top600 en Top400 maar vooral ook om competenties. Verbindend gezag, kunnen denken in scenario’s, weten wanneer je expertise moet inschakelen, wanneer je moet opschalen, verantwoordelijkheid nemen waar geen taak ligt en tegelijkertijd geen verantwoordelijkheden van anderen overnemen. Je pakt een neutrale rol en gebruikt je eigen expertise, maar deze is niet persé leidend. Je voert namelijk regie op het gehele proces op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein. Het spanningsveld waarbinnen organisaties, op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein, werken is voor jou bekend. Je bent in staat om met de middelen die je tot je beschikking hebt én samen met de betrokken (of te betrekken) professionals tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen en/of een doorbraak te realiseren.

 

Als accounthouder zit je in het kernteam Top600/Top400 op het AcVZ. Om de kwaliteit van regie hoog te houden, is sturing op kwaliteit van regie en het onderhouden van een goede relatie tussen AcVZ en de organisaties die regie leveren noodzakelijk. Ook is het nodig dat er voldoende zicht is op trends en (structurele) knelpunten die uit de casuïstiek naar voren komen, maar ook op verbetermogelijkheden voor de aanpak. De accounthouder speelt hierin een essentiële rol. Er zijn meerdere accounthouders en ieder heeft een aantal organisaties die regisseurs leveren in portefeuille. Daarnaast heeft elke accounthouder een of meer thema’s in portefeuille waarbij deze een rol speelt in de uitwerking of voorbereiding. In dit geval gaat het onder andere om het thema ouderbetrokkenheid, veiligheid en (vecht)sport. De accounthouders vormen met elkaar een ‘team’ dat regelmatig bijeenkomt om van elkaar te leren en bevindingen te delen. Daarnaast levert de accounthouder een actieve bijdrage aan het Kernteam Top600/Top400.

 

Om dit vak goed uit te kunnen oefenen is het van belang dat je stevig in je schoenen staat bij tegengestelde en/of zakelijke belangen. Je bent gemotiveerd en beschikt over de juiste competenties. Het betreft een baan waar flexibele werktijden worden gehanteerd, waarbij je soms ook bereikbaar bent buiten kantoortijden.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

Als regisseur veiligheid en zorg:

 • Je stelt de persoon, zijn sociale omgeving en netwerk en de casus centraal en houdt overzicht via de benodigde interventies van betrokken professionals;
 • Je formuleert samen met de betrokken professionals een visie op de casus en doelen voor de korte en de lange termijn;
 • Je stelt met betrokken professionals een plan van aanpak op met als gezamenlijk doelen gedragsverandering (verminderen van criminaliteit), verbeteren (toekomst)perspectief en voorkomen van doorstroom van broertjes en zusjes;
 • Je voert regie op een resultaatgerichte uitvoering van het plan;
 • Je stuurt op tijd bij (integraal) en heeft met betrokken professionals plan B (en C) klaarliggen;
 • Als geen ander weet je de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen en je neemt geen genoegen met “nee, dat kan niet”, of “dat doen we nooit”. Je zet door, ook als plan B (of C) zelfs niet werkt, je zet een stap extra.
 • Je vraagt tijdig hulp als interventies vastlopen en als er geen eenduidigheid is over richting, de regisseur heeft geen doorzettingsmacht;
 • Je neemt regelmatig afstand van de problematiek om te reflecteren op het proces;
 • Je houdt de voortgang bij via het registratiesysteem van het betreffende programma;
 • Je draagt zorg voor een zorgvuldige registratie en goede dossieropbouw met het oog op eventuele (civiel-, straf-, of bestuurs) rechtelijke afhandeling van een casus;
 • Je legt inhoudelijk verantwoording af aan de Teamleider regisseurs V&Z AcVZ;
 • Je brengt en houdt je kennis en expertise op peil door trainingen te volgen die geboden worden in het kader van de programma vakontwikkeling AcVZ.

Als accounthouder:

 • Je vormt de verbinding tussen de partnerorganisaties en het AcVZ en je bent het eerste aanspreekpunt binnen het AcVZ voor regisseurs. Dit betekent dat de accounthouder goed weet wat er speelt binnen het AcVZ, binnen de regieorganisatie (ontwikkelingen, knelpunten, etcetera), bij de regisseurs en in de casuïstiek;
 • De accounthouder is aanspreekpunt voor vragen en verzoeken rond aanpak en casuïstiek (voor regisseurs, programmateamleden en programmamanager Top600&Top400 en projectleider herijking Top400).;
 • Je spart met regisseurs (ook over innovatieve en creatieve interventies of goed getimede combinaties van al bestaande interventies), ondersteunt bij vastgelopen of complexe casuïstiek of bij visieverschillen tussen partners.
 • Je sluit aan bij casuïstiekbesprekingen en bij caseloadbesprekingen.
 • Je monitort plannen van aanpak in Vehaa, geeft handvatten, spoort proactief knelpunten op en lost deze zo mogelijk op.
 • Je benadert de regisseurs op een coachende manier;
 • Je bouwt en onderhoudt een voor de functie relevant netwerk met medewerkers van het Actiecentrum en samenwerkingspartners;
 • Je betrekt, informeert en adviseert de betreffende programmamanager Top600&Top400 en projectleider herijking Top400 gevraagd en ongevraagd waar nodig. Bijvoorbeeld bij casus die mediagevoelig zijn, waar veiligheidsrisico’s spelen of in casus die zijn vastgelopen vanwege samenwerkingsproblemen;
 • Je draagt bij aan de verdere versterking van de aanpak onder andere door het signaleren en aankaarten van systeemfouten/structurele knelpunten, trends en patronen in casuïstiek bijvoorbeeld in het accounthoudersoverleg, maar ook door mee te denken over en het uitwerken van verbetervoorstellen;
 • Je introduceert nieuwe regisseurs binnen het AcVZ en zorgt dat ze voldoende informatie hebben om zich goed in te werken;
 • Je deelt de kennis die is opgedaan in de aanpak met anderen, bijvoorbeeld door presentaties te geven of aan te schuiven bij werkbezoeken met andere gemeenten.

Daar komt bij dat:

Afhankelijk van je capaciteiten en ervaring leid of coördineer je zelfstandig (deel)projecten, werk je samen met kernpartners vraagstukken uit voor bespreking en/of besluitvorming met partners en rapporteer en evalueer je projecten.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

 

Het AcVZ is een van de dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg en/of sociaal domein. Het AcVZ is een regionaal samenwerkingsverband van tientallen organisaties, van politie tot jeugdbescherming, van de reclassering tot de GGZ en GGD. Vanuit de gedachte dat regie als 'cement tussen de stenen' een essentiële schakel is bij een persoonsgerichte aanpak waarbij vele straf- en zorgpartners samenwerken. Focus, regie, monitoring en zoektocht naar systeemfouten zijn kernwoorden bij deze integrale aanpak. Bij het AcVZ zijn verschillende integrale programma's ondergebracht, waaronder de Top600/Top400, Detentie & Terugkeer en het programma Drugs Weerbare Mensen Weerbare Wijken. Elke aanpak is altijd een samenwerking op maat, met als doel voor de persoon in kwestie een gedragsverandering voor langere tijd: minder recidive, beter perspectief en geen negatieve invloed (meer) op minderjarige in zijn/haar omgeving. Het voeren van regie op complexe problemen op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein is de core business van het AcVZ. In alle programma’s en activiteiten van het AcVZ staat (een vorm van) regie centraal.

 

Onze netwerkorganisatie (AcVZ) is beheersmatig opgehangen bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De directie OOV houdt onder meer regie op het Amsterdamse Veiligheidsplan, crises en grote evenementen en versterkt de brugfunctie met partners in de regio. OOV bestaat uit vier domeinen/afdelingen: Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden, Amsterdamse Aanpak Ondermijning, Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak (AcVZ). OOV heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op de vier domeinen/afdelingen.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor de functie accounthouder AcVZ /regisseur Veiligheid en Zorg zien we ook graag:

 • Een hbo werk- en denkniveau;
 • Minimaal 4 jaar werkervaring in de samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van veiligheid, zorg en sociaal domein;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met regievoering op en/of monitoren van een aanpak en verloop van casussen en dossiers binnen een politiek bestuurlijke context;
 • Inzicht in politiek bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • In staat zijn om boven de casuïstiek uit te stijgen en te zien wat er gebeurt en nodig is (abstract denkniveau);
 • Enige ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk;
 • Werkervaring binnen de Aanpak Top600/Top400 van het AcVZ;
 • Kennis van en ervaring met het jeugdstrafecht, adolescentenstrafrecht en jeugdbeschermingsmaatregelen;
 • Ervaring met het coachen van anderen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Een flexibele werkhouding.

Aanvullend op de Amsterdamse competenties open, actief en integer, zijn voor deze functie de volgende competenties van belang:

 • Analytisch vermogen;
 • Relatiebeheer;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Samenwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Overtuigingskracht.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als accounthouder AcVZ /regisseur Veiligheid en Zorg kom je ons 36 per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 3.277,- en € 4.831,- schaal 10A op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt. Op termijn bestaat de mogelijkheid om door te groeien naar schaal 11 maximaal € 5.169,- op basis van een 36-urige werkweek;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid op een verlenging, indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de tijdelijke werkzaamheden, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam dan zal het gaan om een detachering.
 • Interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • Een mobiele telefoon;
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 14 december 2021 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.