Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
11/05/2023
Status:
Open
Reageer voor:
22/05/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Criminele netwerken infiltreren onze wijken en buurten. Ze ondermijnen onze economie met hun criminele geld. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste juridisch adviseur binnen de gegevensdeling NSOC operaties die in een dynamische, flexibele werkomgeving wil werken en snel kan schakelen. Wij bieden een open, professionele en gezellige leer- en werkomgeving. Spreekt jou dit aan? Reageer dan snel!

 

Wat ga je doen?
De werkzaamheden binnen het NSOC vinden plaats in een complex juridisch en politie-bestuurlijk krachtenveld. Het is jouw taak om je te verdiepen in relevante nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van privacy (AVG) en gegevensdeling (WPG/WJSG) en dit toe te passen op de werkzaamheden van het samenwerkingsverband NSOC. Hierbij moet jij ervoor zorgen dat het samenwerkingsverband NSOC binnen de grenzen van de wet opereert zonder slagkracht te verliezen.

Dat betekent ook dat jij relevante nieuwe wetgeving, jurisprudentie en uitspraken van toezichthouders op het gebied van privacy en gegevensdeling signaleert en nadenkt over te toepassing van de geldende regels voor de werkprocessen. 

Voor de brede ondersteuning zijn we op zoek naar een juridisch adviseur met kennis en ervaring op het gebied van privacy en gegevensdeling eventueel in combinatie met ervaring op de juridische aspecten bij publiek private samenwerking en internationale gegevensuitwisseling. Als juridisch adviseur kijk je met een proactieve en analytische blik, geef jij advies aan het team juridisch en beleid binnen de HUB en denk je mee over passende waarborgen in onze werkprocessen. Verder:

 • Detecteer je actief juridische omissies bij NSOC medewerkers als het gaat om bevoegdheden en autorisaties.
 • Controleer je actief de juistheid van opslag van gegevens t.b.v. NSOC.
 • Onderhoudt je relevante relaties binnen en buiten NSOC om trends en ontwikkelingen op het gebied van gegevensdeling, privacy te signaleren en mede op basis daarvan te adviseren om de doelstellingen van NSOC te realiseren.
 • Ondersteun je in de uitvoering van gegevensdeling in het kader van het actieplan.  Hiervoor staat de adviseur veelvuldig in contact met collega’s van verschillende afdelingen binnen en buiten NSOC.
 • Adviseer je over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden die als uitgangspunt gelden voor de NSOC Labs en ben je aanspreekpunt voor de NSOC Labs op het gebied van gegevensdeling en zo nodig verzorg je de aanvraagprocedure voor een 22 Wpg toestemming (J&V) alsook andere Wpg en Wjsg (OM) verzoeken voor datadeling.
 • Ben je contactpersoon inhoudelijke juridische vraagstukken voor extern ingehuurde juridische consultants/adviseurs.

Wie ben jij?
Je bent een adviseur die out of the box kan denken en verder kijkt dan de letter van de wet. Je beschikt hierbij over de vaardigheden om je werk goed te organiseren en collega’s te ondersteunen en te begeleiden. Je bent iemand die gemakkelijk contacten legt en onderhoudt met diverse stakeholders en je kunt op verschillende niveaus schakelen en mensen motiveren. Als vanzelfsprekend ben je zowel op zoek naar verbeteringsmogelijkheden en verbinding binnen de eigen afdeling als in de gehele organisatie. Jij pakt als onze collega signalen op, communiceert open, eerlijk en duidelijk en je bent makkelijk benaderbaar.

 

Je beschikt over:

 •  Een afgeronde juridische opleiding op WO niveau en meerdere jaren ervaring met juridische vraagstukken op het gebied van privacy, gegevensbescherming en bevoegdheden en de toepassing in de operaties.
 • Je bent op de hoogte van (inter) nationale relevante wet- en regelgeving.
 • Je bent in staat te adviseren aan directie en NSOC.
 • Je ondersteunt het team Juridisch & Beleid bij het operationaliseren van privacy en security beleid.
 • Je verzorgt bewustwordingstrainingen voor het onderdeel privacy/gegevensdeling/bevoegdheden/nieuwe wetgeving bij nieuwe en bestaande medewerkers en bij de start van nieuwe projecten.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Samenwerken (met verschillende disciplines op verschillende niveaus).
 • Alert en Initiatiefrijk.
 • Omgevingsbewust.
 • Integer.
 • Overtuigingskracht.

Waar kom je te werken?
NSOC is een samenwerkingsverband tussen de Politie, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. Het samenwerkingsverband richt zich op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden.

Het bestrijden van deze criminele netwerken vereist dat NSOC en de medewerkers wendbaar, innovatief en op multidisciplinaire samenwerking gericht zijn. NSOC werkt overheidsbreed en datagedreven. Dat betekent dat er vanuit alle kanten kennis, expertise en informatie wordt samengebracht om zo een compleet beeld te krijgen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

In NSOC werken professionals uit zes partnerorganisaties samen op één fysieke werkplek op een locatie in Centraal Nederland. NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 110 medewerkers.

 

Jouw Team:
Het HUB team is een multidisciplinair samengesteld team dat uiteindelijk zal uitgroeien tot ca. 20 fte. De bezetting van de HUB betreft de volgende expertises: Juridisch & Beleid, Strategische advies NSOC directie, Innovatie, Management- & Project ondersteuning, Communicatie, People & Culture, Financiën, Compliance & Control en Facilitair & Inkoop. Daarnaast worden tal van zelfstandige taken door de HUB binnen het NSOC uitgevoerd.

De HUB ondersteunt naast de operatie ook het strategische besluitvormings- en verantwoordingsproces, zowel in- als extern. Binnen de HUB van het NSOC werken diverse professionals samen en met partners aan brede bedrijfsvoering zaken voor en in de operatie. Zij vervullen een verbindende rol in en buiten het NSOC en zijn gesprekspartners ten aanzien van de brede bedrijfsvoering van het NSOC. De HUB omvat een kernbezetting die mede uitvoering geeft aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de beheerorganisatie van het NSOC: het Producten en dienstencentrum (PDC) van de Politie.

 

Overige arbeidsvoorwaarden Rijksambtenaar
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke verlofuren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer. 

Bijzonderheden

 • Salarisschaal 11 conform CAO Rijk.
 • Het betreft een full time functie voor de duur van tenminste tot einde actieplan 31-03-2024, met uitzicht op verlenging te locatie Centraal Nederland.
 • Voor interne kandidaten geldt dat bij een detachering/uitleen sollicitaties vooraf moeten zijn kortgesloten en afgestemd met de leidinggevende en het eigen OM onderdeel. Externe kandidaten krijgen een overeenkomst met het OM.
 • Het betreft een functie voor 36 uur per week.
 • De sollicitatiegesprekken vinden fysiek plaats medio juni 2023, voorafgaande aan het sollicitatiegesprek dient de sollicitant 1 referent op te geven.
 • Het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk en tegelijkertijd vindt er een veiligheidsonderzoek plaats.
 • Hybride werken is mogelijk, waarbij wordt verwacht dat je regelmatig  de verschillende locaties binnen je portefeuille bezoekt.