Zoekwoorden:
ICT, Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
04/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
20/03/2022
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Justitiële ICT Organisatie

Sinds 1 januari 2022 is de Justitiële ICT Organisatie gepositioneerd als een zelfstandig agentschap binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ooit begonnen als het ICT-bedrijf van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), is de Justitiële ICT Organisatie nu de veelzijdige huisleverancier van ICT-diensten voor een groot aantal onderdelen van het ministerie.

De ketenpartners in het Justitiële domein vervullen een essentiële rol in de samenleving. Ze moeten bij de uitvoering van hun werkzaamheden optimaal ondersteund worden door moderne informatie- en communicatietechnologie die voldoet aan de eisen van de tijd. De Justitiële ICT Organisatie zorgt voor ICT-voorzieningen in het justitiële domein die op een eigentijdse manier zijn ingericht waarbij veiligheid en betrouwbaarheid voorop staan.

Bij de uitvoering van de primaire taken van de ketenpartners worden steeds hogere eisen gesteld aan de ICT-voorzieningen waarmee die processen worden ondersteund. Onze eigen mensen, met kennis en ervaring van technologie én het Justitiële domein, vormen het kapitaal dat ons als Justitiële ICT Organisatie in staat stelt de rol te vervullen van ICT-dienstverlener voor de justitiële ketens.

De recente herpositionering is gericht op het versterken van de meerwaarde van de Justitiële ICT Organisatie voor een groeiend aantal opdrachtgevers en gebruikers binnen het domein van JenV. Het streven is: betrouwbare kwaliteit, gericht op het verbeteren van de ketensamenwerking, op het juiste moment geleverd, en tegen een passende prijs. De maatstaf is: tevreden opdrachtgevers, die de Justitiële ICT Organisatie ervaren en beschouwen als een professionele en proactieve kennispartner en dienstverlener. Om aan deze doelstellingen verder inhoud te geven vindt er een reorganisatie plaats die op 1 mei 2022 is afgerond.

 

De opgave

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Justitiële ICT Organisatie en voor de aansluiting van de organisatie op het rijks- en JenV-beleid. De organisatie heeft een omvang van circa 650 medewerkers, die werkzaam zijn op meerdere locaties. De hoofdvestiging zit in Gouda. De algemeen directeur stuurt het directieteam van de organisatie aan. Met ingang van 1 mei 2022 telt dat team drie directeuren: de directeur Strategie en Bedrijfsvoering, de directeur Implementatie en Dienstverlening en de directeur Basisvoorzieningen.

De algemeen directeur geeft op inspirerende wijze leiding aan de Justitiële ICT Organisatie, is eindverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de organisatie, en staat garant voor de continuïteit van de dienstverlening. De algemeen directeur legt direct verantwoording af aan de plaatsvervangend secretaris-generaal, de eigenaar van de Justitiële ICT Organisatie.

Nu de positionering als zelfstandig agentschap een feit is, draagt de algemeen directeur zorg voor de strategische koers en de verdere doorontwikkeling van de organisatie. De hoofdvragen daarbij zijn: wat doen we voor wie, en hoe doen we dat?

Op het gebied van cultuur en leiderschap staat de organisatie op het punt een nieuwe stap te zetten. De komende jaren kan de Justitiële ICT Organisatie de hooggespannen verwachtingen alleen maar waarmaken als de verschillende organisatieonderdelen schouder aan schouder staan, elkaar steunen en versterken, en voor de buitenwereld als een hecht samenwerkingsverband herkenbaar zijn. Om dat voor elkaar te krijgen is vertrouwen het sleutelbegrip, en is communicatie het aangewezen smeermiddel. In het verlengde daarvan zal in de nieuwe organisatie ook meer ruimte worden gegeven aan het principe van empowerment, het toevertrouwen van een bepaalde verantwoordelijkheid aan de medewerker die bij uitstek beschikt over de kennis die nodig is om die verantwoordelijkheid te dragen.

 

Wat vraagt dit van jou

 • De algemeen directeur is het gezicht van de organisatie voor bestuurlijke en strategische vraagstukken, en de bruggenbouwer die de bestuurlijke omgeving verbindt met de eigen organisatie;
 • De algemeen directeur is ook de verbinder intern, en verzekert de transparante en verantwoorde afweging van de belangen waar de organisatieonderdelen voor staan;
 • Je bent in staat om te scha­kelen tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je beschikt over goed ont­wikkelde netwerkvaardigheden en je bent samenwerkingsgericht;
 • Je kunt stabiliteit brengen in wat met zorg is opgebouwd. Tegelijkertijd beschik je over het strategisch vermogen en de slagkracht om noodzakelijke veranderingen door te voeren, goed getimed en met de voortvarendheid die daarbij past;
 • Je geeft medewerkers verantwoordelijkheden, ruimte en vertrouwen en zorgt voor een open cultuur. Je schakelt probleemloos tussen de diverse echelons, binnen, maar ook buiten de organisatie. Als bestuurder investeer je in een vertrouwde samenwerkingsrelatie met de ondernemingsraad van de Justitiële ICT Organisatie, op basis van respect voor elkaars rol, en met het organisatiebelang scherp in het vizier;
 • De Justitiële ICT Organisatie staat voor klantgerichtheid. Daaraan wordt invulling gegeven door kernwaarden als initiatief, inventiviteit en betrouwbaarheid. Als boegbeeld van de organisatie heeft de algemeen directeur daarbij – herkenbaar en overtuigend – een voorbeeldrol. In een organisatie waarin het menselijk kapitaal centraal staat, is het empathisch en verbindend vermogen van de alge­meen directeur cruciaal.

Welke ervaring en kennis verwachten we

 • een academisch werk- en denkniveau en ruime leidinggevende ervaring, waarvan de laatste jaren op directieniveau;
 • bewezen ervaring met verandertrajecten;
 • vertrouwd met het domein van ICT en ICT-dienstverlening, en in staat om op basis van eigen deskundigheid een heldere visie te ontwikkelen op het werk en de werkwijze van een ICT-organisatie;
 • ervaring opgedaan met het leidinggeven binnen een uitvoeringsorganisatie en daarmee ook een netwerk in dit domein opgebouwd;
 • affiniteit en ervaring met besturings- en besluitvormingsprocessen binnen de context van de rijksoverheid;
 • kennis van of affiniteit met het veiligheidsdomein.

Wat bieden we?

 • Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 16. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeids­voor­waar­den voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werk­omgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwa­liteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voor­keur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectie­procedure.

 

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • onze Visie op publiek leiderschap;
 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
 • het profiel van een ABD'er.

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment - in het geval je geen ABD-topmanager bent – maakt onderdeel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

 

Meer informatie

 

Over deze vacature

De heer mr. H.J.I.M. de Rooij
Plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-370 6023
E-mailadres: h.derooij@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

In de periode van 4 t/m 10 maart 2022:
Sybille van Weert
MD-consultant ABD
Telefoonnummer: 06-50 17 45 04
E-mailadres: sybille.weert@minbzk.nl

In de periode van 11 t/m 20 maart 2022:
Liskje Kornelius-Hilverda
MD-consultant ABD
Telefoonnummer: 06-11 74 70 73
E-mailadres: l.kornelius-hilverda@minjenv.nl

 

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 540-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl