Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
03/06/2020
Status:
Open
Reageer voor:
11/06/2020
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid werk je mee aan een veilig en stabiel Nederland. Bij ons in Den Haag kom je terecht in een zeer dynamische werkomgeving die volop in de belangstelling staat van politiek, media en maatschappij. Als analist op het brede vlak van cybersecurity is het je opdracht om, samen met je collega’s, tijdig risico’s en dreigingen in het digitale domein voor de nationale veiligheid te onderkennen.

 

Voor jouw taak maak je gebruik van de hoogwaardige kennis en kunde van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en onze partners. Je bent als inhoudelijk expert en analist verantwoordelijk voor hoogwaardige strategische en tactische kennis- en analyseproducten. Op basis daarvan zijn beleidsmakers en besluitvormers in staat om zowel op korte als lange termijn richtinggevende keuzes te maken.

 

Je bent bij ons het inhoudelijk kompas op het gebied van de nationale en digitale veiligheid. Waar nodig leid je (deel)projecten voor het realiseren van analyses en kennisproducten. Jouw primaire gesprekspartners zijn overheden, wetenschappers en bedrijven in de vitale sectoren. Je bent verantwoordelijk voor gevoelige dossiers, waarin je de vertaling maakt van de inhoud naar de impact binnen het werkveld van cybersecurity en de partners van de NCTV.

 

Je analyseert dreigingen en risico’s die de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein kunnen aantasten. Dat doe je zowel zelfstandig als in teamverband. Je beoordeelt, toetst en duidt informatie voor een specifiek(e) doel(groep). Dat doe je door het:

 • specificeren van de informatiebehoeften;
 • analyseren van informatie van andere diensten, publiek-private en academische netwerken, bestuurlijke bronnen en nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek. Op basis van deze informatie kom je met een totaalbeeld van dreigingen en risico’s die de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het cyberdomein kunnen aantasten én zorg je voor actualisering van dit beeld;
 • opbouwen van expertise op het terrein van dreigingen en risico’s die de cyberweerbaarheid van de Nederlandse samenleving kunnen aantasten;
 • verrichten van inhoudelijke detailstudies;
 • verrichten van fenomeenstudies met een wetenschappelijk gehalte en het opstellen van bijdragen aan strategische studies of (periodieke) rapportages;
 • in multidisciplinair verband mede analyseren van trends, fenomenen en ontwikkelingen op het terrein van dreigingen en risico’s die de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein kunnen aantasten;
 • leveren van bijdragen aan de formulering van kaders, methodieken en concepten voor het veld;
 • leveren van bijdragen aan de formulering van onderzoeksvragen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • inhoudelijk aansturen van informatie- en monitorspecialisten;
 • leveren van bijdragen aan (strategisch en tactisch) fenomeenduiding en interventiestrategieën.

Ook lever je bijdragen aan het strategisch of beleidsmatig doorvertalen van de analyses in adviezen aan de politieke en ambtelijke leiding. En tot slot presenteer je de analyses aan de betrokken doelgroep(en) en (inter-)nationale gremia.

 

 

Functie-eisen

 • Je koppelt wo-niveau aan kennis van en inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context van dreigingen en risico’s die de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein kunnen aantasten.
 • Je hebt kennis van de (organisatie van) ketenpartners en andere instituten en partijen binnen het werkveld.
 • Je hebt kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en advisering op het snijvlak van de publieke en private sector.
 • Je hebt kennis van en ervaring in het hanteren van analysemethodieken.
 • Je beschikt over kennis van en inzicht in relevante in- en externe ontwikkelingen.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je bent discreet en hebt ervaring in het omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
 • Je kunt ook in crisisomstandigheden onder hoge druk effectief functioneren.
 • Je bent bereid om in tijden van crises of incidenten buiten kantooruren te werken.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau schaal: 12
 • Maand­salaris: Min €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 36
 • Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

 

Bijzonderheden

 • Een assessment of praktische toets kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Alle functies bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn aangemerkt als vertrouwensfunctie.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken; ons doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Wij zorgen als coördinator voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

 

Wij monitoren ernstige dreigingen van alle aard, maar richten ons in onze aanpak met name op de securityaspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moeten wij optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.

 

In de koude fase, dus als er geen incident of crisis is, kijken wij samen met de veiligheidspartners of beleidsinzet en -maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. Dat doen we aan de hand van dreigingsbeelden. De organisatie is in deze fase vooral gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

 

Kerneenheid Analyse
De opdracht van de Kerneenheid Analyse is het tijdig onderkennen van risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid. Als coördinator moeten wij continu een zo compleet en actueel mogelijk beeld hebben van alle risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid. Wij worden immers geacht keuzes te maken en besluiten te nemen op basis van informatie die ons van uiteenlopende kanten wordt aangereikt. Om onze taak met gezag te kunnen uitoefenen mogen wij niet louter afhankelijk zijn van informatie die andere partijen ons aanreiken, maar moet die veelheid van informatie door onze eigen organisatie geïdentificeerd, beoordeeld, vergeleken, geïntegreerd en geduid worden. Dat moet gebeuren door hoogwaardige experts, op een hoger aggregatieniveau en in interactie met de informatie- en kennisleveranciers.

 


Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

 

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

 

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature en over de sollicitatieprocedure: Mr. R.V. Duiven, Hoofd Kerneenheid Analyse (070-7515050)