Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
03/01/2022
Status:
Open
Reageer voor:
09/01/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De functie 

In deze functie van Analist / Onderzoeker AcVZ is het verzamelen en analyseren van informatie en vervolgens verwerken in diverse typen managementrapportages waar jij je primair mee bezig gaat houden. Deze rapportages vervolgens bedoeld ter verantwoording aan het bestuur, partnerorganisaties, de Amsterdammers en/of voor inzicht en bijsturing (evaluatie, opschalen, aanpassen, etc) van de programma’s die draaien in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Daarnaast zijn veel van deze programma’s in hun uitvoering afhankelijk van praktische informatieproducten die zowel kwantitatief (bv lijsten, overzichten) of kwalitatief (bv veiligheidsbeelden, indicatoren) kunnen zijn. 

Als analist / onderzoeker ben je goed op de hoogte van de achtergrond van de verschillende programma’s en aanpakken van het AcVZ. Hoewel elke analist / onderzoeker in principe op een eigen vast thema werkt, worden deze door de tijd heen ook wel eens gewisseld, en werken we veel met elkaar samen. Er wordt dus een allround analist / onderzoeker gezocht, waarbij het waardevol is om ervaring te hebben in beleidsterreinen zoals GGZ, klinische / forensische psychologie, jeugd, ondermijning of criminologie. Het huidige thema van de functie die nu open staat betreft het programma ‘Onbegrepen en Onveilig Gedrag’. Dit gaat over personen die vanuit psychiatrische problematiek overlast of onveiligheid (voor zichzelf of anderen) in de openbare ruimte veroorzaken, en / of daardoor veel met de politie in aanraking komen. 

Als analist / onderzoeker hebt je zicht op de grote lijnen en tevens oog voor het detail. Daarbij ben je in staat je eigen werk af te bakenen, kaders te bewaken en tegelijkertijd gericht te blijven op de behoeften vanuit het programma. Er wordt veel zelfstandigheid gevraagd, maar wel in een omgeving waarin je nauw samenwerkt met collega-analisten en dus altijd bij iemand terecht kunt. Op het AcVZ is het altijd werken in een netwerk, gericht op verbinding en op een gezamenlijk doel. Je bent snel van begrip, accuraat en flexibel. Je bent daarbij resultaatgericht en kan uitstekend plannen, zodat een deadline voor jou nooit als verrassing komt. Het is van meerwaarde als je zelf proactief aansprekende wijze(n) voor het presenteren van je werk weet te vinden. 

Op het AcVZ lopen programma’s over (oa.) de Top600, Top400, Detentie & Terugkeer, Radicalisering, Sexuele Intimidatie en Sexueel Geweld en programma’s gericht tegen de (ondermijnende) gevolgen van drugshandel. Binnen deze programma’s werken veel maatschappelijke organisaties samen zoals politie, OM, GGD, jeugdzorg, reclassering, gemeente, PI’s, etc. Voor al deze programma’s moeten diverse (kwalitatieve en kwantitatieve) monitorrapportages en andere informatieproducten worden gemaakt. Hiervoor heb je regelmatig contact met de (hierboven genoemde) ketenpartners, van datalevering tot analyse en het schrijven zelf. Data komt dus meestal van zeer diverse bronnen, en moet vaak uitgebreid voorbewerkt worden. Ook spelen veel verschillende belangen en (organisatorische) culturen een rol. Een goed gevoel voor netwerkgericht werken in een complexe (politiek bestuurlijke) omgeving is dus belangrijk. Bovendien ben je in staat om de producten te verantwoorden op strategisch / bestuurlijk niveau, en beschik je dus over de daarvoor benodigde bestuurlijk / politieke sensitiviteit. 

Wij vragen 

 • Academisch werk- en denkniveau en afgestudeerd in bijvoorbeeld criminologie, forensische orthopedagogiek, klinische of forensische psychologie; 
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als analist / onderzoeker in een relevant werkgebied zoals een gemeentelijke organisatie of een hulpverleningsorganisatie (bv mbt jeugd, GGZ); 
 • Minimaal 3 jaar (recente) ervaring met SPSS op professioneel niveau waarbij het schrijven van syntaxen onderdeel uitmaakte van de werkzaamheden; 
 • Minimaal 3 jaar (recente) ervaring met, en uitstekende kennis van, het werken met spreadsheets en (grote) databestanden (bv in SQL of Excell op professioneel niveau); 
 • Minimaal 3 jaar (recente) concrete en aantoonbare ervaring opgedaan met het zelfstandig schrijven van rapportages op managementniveau; 
 • Gevoel voor besluitvormingsprocessen bij de overheid of in een politiek bestuurlijke omgeving; 
 • Ervaring bij de gemeente Amsterdam (de interne structuur en cultuur) is een pre. 

 

Competenties 

 • Klantgerichtheid 
 • Oordeelsvorming 
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Snelheid van begrip 
 • Resultaatgerichtheid 

 

Wij bieden 

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar en bij goed functioneren de mogelijkheid op een vast contract. 
 • Je salaris is minimaal € 3.561,- en maximaal € 5.169,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week. 
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen. 
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam start zodra dit mogelijk wordt met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen. 

 

De organisatie 

De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vormt het middelpunt van het veiligheidsbeleid voor de metropoolregio Amsterdam. De medewerkers van OOV werken in een boeiende en complexe omgeving; geen dag is hetzelfde. OOV adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. De directie voert de regie binnen de gemeente als er grote manifestaties plaatsvinden of zich incidenten voordoen. De directie werkt daarbij nauw samen met de belangrijkste partners in de veiligheidsketen binnen de stad, de regio en het rijk. De directie is beheersmatig ook verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn t.a.v. onder andere radicalisering en terrorisme, de aanpak drugs en ondermijning, de ‘top600’, en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers van de stad. 

De directie heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op deze onderwerpen. De vier afdelingen binnen de directie zijn Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden (BMG), Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO), Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak/het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Deze laatste aanpakken worden uitgevoerd vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ, zie www.amsterdam.nl/AcVZ). Het AcVZ is een netwerkorganisatie waarin verschillende organisaties die actief zijn op het snijvlak van Veiligheid en Zorg samenwerken op gezamenlijk gestelde prioriteiten. Het AcVZ coördineert een aantal verschillende programma’s op onderwerpen zoals de Top600 en Top400 (criminele jongeren), Detentie en Terugkeer, verwarde personen, radicalisering en de Amsterdamse Treiteraanpak (tegengaan ernstige overlast in de woonomgeving). Het AcVZ heeft voor deze programma’s een eigen team met analisten / onderzoekers. 

Sollicitatieprocedure 

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 9 januari 2022 via de sollicitatiebutton. 
Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure. 


We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.