Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Breda
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
08/11/2022
Status:
Open
Reageer voor:
18/11/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ben jij de nieuwe collega met een frisse blik die als analist aan de slag wil? Wil jij jouw analysevaardigheden inzetten bij de politie en zodoende bijdragen aan de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit? Dan ligt hier je kans, want het Team Analyse en Onderzoek van de Dienst Regionale Intelligenceorganisatie in de Eenheid Zeeland-West-Brabant zoekt twee flexibele analisten. Met jouw analyses draag je bij aan een veiliger Nederland! Je brengt bijvoorbeeld een veiligheidsvraagstuk in kaart of biedt inzicht in een actueel fenomeen of subjecten door grote hoeveelheden data eigen te maken en te komen met concrete adviezen.

 

Wat ga je doen?

Als analist ben je werkzaam op twee verschillende terreinen. Aan de ene kant kun je gevraagd worden om een veiligheidsbeeld op te stellen en trends te analyseren (veiligheidsanalyse). Aan de andere kant kun je ingezet worden binnen complexe opsporingsonderzoeken om hypotheses en scenario's op te stellen en te analyseren (zaaksanalyse). Het maken van dreigingsinschattingen of het vormen en toetsen van scenario's kan onderdeel worden van je takenpakket.

 

Veiligheidsanalist
Als veiligheidsanalist stel je analyses op die gebaseerd zijn op een analysevraag vanuit de geprioriteerde thema’s, bijvoorbeeld de duiding van cruciale rollen van subjecten binnen een crimineel samenwerkingsverband. Jouw analyses kunnen ook ongevraagd tot stand komen als gevolg van een door jou gesignaleerd veiligheidsprobleem, fenomeen of trend. Je onderzoekt en analyseert de beschikbare data in samenhang en duidt deze naar ernst, aard en omvang. Hiervoor gebruik je jouw kennis van methoden en technieken. De analyses zet je om in concrete interventieadviezen ter ondersteuning van de sturing op (integrale) veiligheidsvraagstukken. Een advies kan bijvoorbeeld gericht zijn op de aanpak van subjecten of het prioriteren van thema's zoals bijvoorbeeld cybercrime of underground banking. Jouw adviezen zijn erop gericht om de politie de meest optimale keuzes te laten maken op basis van de beschikbare informatie.

 

Zaaksanalist
Als zaaksanalist word je ingezet bij grootschalige opsporingsonderzoeken, waarbij je bijdrage aan de hoofdvraag 'wat is er gebeurd' samengaat met het opbouwen van onze algehele informatiepositie. Je voorkomt tunnelvisie. Dit doe je onder andere door het reconstrueren van het meest aannemelijke scenario en het in beeld brengen van eventuele alternatieve scenario's. Je analytische vaardigheden en creativiteit komen daar goed bij van pas. Je komt in aanraking met de meest uiteenlopende zware delicten en staat midden in de dynamiek van de opsporing en intelligence. Je bent dus een belangrijke schakel in de optimale werking van opsporingsonderzoeken met een hoog afbreukrisico en de intelligence.

 

Werken buiten reguliere kantoortijden en beschikbaar zijn tijdens weekend- en feestdagen is daarbij nodig. Ook buiten kantoortijden kun je worden ingezet. Dit kan zijn in een opsporingsonderzoek, voor het maken van een dreigingsinschatting of als operationeel ondersteuner binnen een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO). Hiervoor is een consignatieregeling van toepassing. Er wordt dan van je verwacht dat je binnen afzienbare tijd aanwezig bent op de werklocatie.

 

Waar ga je werken?

Je komt binnen Eenheid Zeeland-West-Brabant te werken bij Team Analyse & Onderzoek dat onderdeel is van de Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO). Het team voert, in nauwe samenwerking met het Team Business Intelligence, onderzoeken uit naar veiligheidsproblemen, zorgt voor de uitvoering van operationele, tactische en strategische analyses en voert data-analyses uit op grote gegevensverzamelingen. Verzamelde en veredelde informatie vormt de basis voor analyses en onderzoeken die zicht geven op het veiligheidsbeeld op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een deel van het team voert de werkzaamheden decentraal in de operatie uit, bijvoorbeeld bij de opsporing of andere afdelingen van de DRIO. Een ander deel doet (semi-)wetenschappelijk onderzoek naar veiligheidsvraagstukken.

 

Het team is voortdurend in doorontwikkeling en anticipeert daarbij op de behoeftes uit onze professionele omgeving, de snelle ontwikkelingen van digitale mogelijkheden en de veranderingen in de maatschappij. Dat vraagt van elk teamlid alert en proactief gedrag. De regionale context van de eenheid, en vooral de manier waarop ondermijnende criminaliteit zich in het werkgebied manifesteert, is ook van grote invloed op de ontwikkelrichting van de DRIO. In een dynamische eenheid als Zeeland-West-Brabant hebben maatschappelijke ontwikkelingen en trends directe invloed op de werkzaamheden van de operatie en daarmee op de veiligheidsvraagstukken en -problemen waar het team zich op richt. Dit vergt veel ondernemerschap van jou en van het team.

 

Wie ben jij?

Jij bent iemand met een ijzersterk analytisch vermogen, je werkt gestructureerd, bent ondernemend en kan je visie helder en enthousiast delen met anderen. Uit grote hoeveelheden data weet jij de relevante informatie te destilleren en informatie uit verschillende bronnen breng je met elkaar in verband. Je durft daarnaast af te wijken van de gebaande paden en kijkt met een frisse blik naar de problematiek en komt met eigen initiatieven. Je bent een aanpakker, kan je visie goed overbrengen naar diverse partijen en bent in staat complexe materie om te zetten in concrete adviezen waarbij je écht een bijdrage aan het politiewerk levert. Hierbij neem je een onafhankelijk standpunt in, waardoor je open-minded blijft kijken en feiten en aannames goed van elkaar weet te scheiden. Je bent zeer vaardig in de digitale buitenwereld en je hebt kennis van diverse (andere) interne en externe bronnen. Je beschikt over goede schrijfvaardigheid en vindt het leuk om overtuigend te presenteren of op een andere creatieve manier jouw boodschap over te brengen. Het maakt voor jou daarbij niet uit of je te maken hebt met een team van rechercheurs, leidinggevenden, specialisten of met een officier van justitie. Je bent in alle gevallen in staat jouw boodschap en presentaties aan de doelgroep aan te passen. Je zorgt voor verbinding met de mensen met wie je werkt en bent gericht op samenwerking.

 

Wij zijn specifiek op zoek naar analisten met aanvullende kennisgebieden zoals data-analyse, Geo-analyse, financieel-economische criminaliteit, onderzoeksjournalistiek, cybercrime of contra-terrorisme.

Verder beschik je over:

 • een hbo-diploma;
 • ervaring in het vakgebied analyse en je kunt zelfstandig in het vakgebied opereren;
 • ervaring met diverse analysetools (zoals Raffinaderij en Analyst's Notebook) of aantoonbare affiniteit en ervaring met complexere analysetools vanuit de eigen werkomgeving;
 • vakmatige kennis van het analysevak;
 • bij voorkeur ervaring met datagedreven werken of aantoonbare affiniteit met een voor de politie belangrijk thema;
 • bij voorkeur affiniteit met de opsporing.

Wat wij bieden

De standplaats is Breda. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Je krijgt een fantastische baan binnen een dynamische dienst en vakgebied. Je hebt veel vrijheid om je eigen keuzes te maken, maar ook draag je een stevige verantwoordelijkheid tijdens onder andere grootschalige onderzoeken, complexe veiligheidsanalyses en crisissituaties. Daarnaast zijn er goede mogelijkheden om je persoonlijke ontwikkeling verder vorm te geven.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.749,- en maximaal € 4.487,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

 

Wat verder belangrijk is

 • De selectiegesprekken staan gepland op maandag 12 december.
 • Een veiligheidsonderzoek P maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een vakinhoudelijk assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.