Zoekwoorden:
Policy, Cybercrime, Financial crime
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
11/04/2022
Status:
Open
Reageer voor:
10/05/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Functie­omschrijving

Bij het Functioneel Parket (FP) leveren we samen met ruim 450 collega’s een bijdrage aan de stabiliteit en veiligheid van onze samenleving. Geen moord en doodslag, wel elke dag de instituten waar onze samenleving op draait beschermen. Als landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) specialiseren wij ons in complexe zaken rondom fraude, milieu en afpakken. We doen opsporingsonderzoeken, behandelen strafzaken en leveren expertise aan andere onderdelen van het OM. Ons doel? Gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar maken voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Wij richten ons op het doen van zaken met effect. Zo dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke misstanden, het straffen van criminelen en het afpakken van verdiend crimineel geld.

 

Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur ben je onderdeel van het team Beleid en Strategie. Een jonge dynamische afdeling die midden in de organisatie staat. We vertalen politieke en maatschappelijke ontwikkelingen naar strategieën en actielijnen voor het primaire proces om optimaal effect te kunnen bereiken. We verbinden de in- en externe omgeving (van het FP) en hebben een belangrijke rol bij het positioneren van het FP op de beleidsportefeuilles rondom fraudebestrijding, milieucriminaliteit en criminele geldstromen.

 

Het team is initiatiefrijk en wil anticiperen op ontwikkelingen en de actualiteit binnen de verschillende beleidsonderwerpen en operationele actualiteit, waarbij samenwerken en omgevingsbewustzijn een belangrijke rol spelen.

 

Zo ziet de functie eruit:
Je hebt als beleidsadviseur een sleutelpositie bij het vergroten van het effect van onze strafzaken. Je zorgt voor verbinding van het FP met andere instanties en organisaties in de bredere aanpak tegen ondermijning. Specifiek doe je dit op het gebied van de aanpak van digitale criminele geldstromen en financiële cybercrime.

 

We zien al langere tijd een sterke opkomst van de digitale vormen van crimineel vermogen en het gebruik daarvan vanuit diverse vormen van criminaliteit. We zijn dan ook zowel binnen het FP als binnen de rest van het OM sterk aan het investeren in de aanpak van deze geldstromen. Daartoe is het themacluster Digitale Criminele Geldstromen momenteel volop in ontwikkeling om deze aanpak neer te zetten. Je gaat als beleidsadviseur een belangrijke rol spelen in dit cluster waarbij je veel samenwerkt met onder andere de cyberofficier van justitie van het FP en de kwartiermaker digitale criminele geldstromen.

 

Je speelt een rol in het gehele strafrechtelijke proces en bent betrokken bij het in kaart brengen van trends en fenomenen, zorgt ervoor dat de juiste onderzoeken en interventies worden gedaan en draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat relevante ervaringen en informatie uit (afgeronde) onderzoeken wordt betrokken in versterking van beleid.

 • Je stimuleert innovatie op het gebied van opsporing en vervolging van digitale criminele geldstromen (denk aan ontwikkeling van inzet alternatieve interventies, integrale aanpak et cetera). Dit doe je in samenwerking met onze partners, zoals de FIOD.
 • Je organiseert en agendeert diverse overleggen zoals het interne clusteroverleg criminele geldstromen, en neemt deel aan externe overleggen op het thema zoals het overleg vakgroep virtuele valuta van de politie.
 • Je zorgt ervoor dat je kennis op het thema up-to-date is door het volgen van cursussen en dergelijke. Je houdt diverse kennissites bij en zorgt voor kennisoverdracht.
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en schrijft zelfstandig notities en beleidsstukken en adviseert het PaG en de departementen.
 • Je bent adviseur voor de officier van justitie in opsporingsonderzoeken en weet daarin mee te denken als het gaat om maatschappelijk effect en interventiemogelijkheden. Tevens denk je mee met en help je de kwartiermaker bij de verdere ontwikkeling van het thema. Tot slot adviseer je over de ontwikkeling van het overkoepelende domein criminele geldstromen en datagedreven opsporing.
 • Je ontwikkelt, organiseert en onderhoudt het netwerk met ketenpartners. Het gaat hier in het bijzonder om de FIOD, politie en toezichthouders (zoals De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten). 

Functie-eisen

 

Wie ben je?

 • Je hebt een wo-diploma en meerdere jaren relevante werkervaring.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met bestuurlijk-juridische en strategische vraagstukken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van cryptovaluta en in het bijzonder van het juridisch kader daarvan.
 • Je bent proactief en toont eigenaarschap op de dossiers waar je verantwoordelijk voor bent.
 • Je vindt makkelijk je weg in het digitale domein.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kunt goed analyseren, bent organisatiesensitief, hebt overtuigingskracht en toont ondernemerschap.
 • Je bent flexibel, creatief en leergierig, en krijgt energie van samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Maand­salaris: Min €3.919 – Max. €5.825 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woonwerkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 mei 2022 op het IJdok in Amsterdam.