Zoekwoorden:
Policy Advise, subversive crime
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
04/11/2020
Status:
Open
Reageer voor:
16/11/2020
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wilj ij als beleidsmedewerker een cruciale rol spelen bij het integraal bestrijden van ondermijnende criminaliteit?

 

Het RIEC Den Haag is op zoek naar een enthousiaste, stevige en proactieve beleidsmedewerker. In deze functie ben je de rechterhand van het hoofd RIEC op het gebied van het beleid op ondermijning en de ontwikkeling van de RIEC-samenwerking. Het RIEC Den Haag zet zich in voor het integraal aanpakken van ondermijnende criminaliteit. De focus ligt hierbij op de aanpak van drugscriminaliteit en mensenhandel. Wil je de strijd tegen ondermijning met ons voeren in deze uitdagende functie? Solliciteer dan bij het RIEC Den Haag!
 

Wat ga je doen?
Als beleidsmedewerker bij het RIEC adviseer je het hoofd RIEC en de Stuurgroep RIEC over beleid, proces en strategie op gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de ontwikkeling van het RIEC-bureau. Je helpt mee in het samen met de partners vertalen van de regionale ambities op gebied van de aanpak van ondermijning naar concrete activiteiten. Je bereidt samen met het hoofd RIEC de stuurgroep RIEC voor. Je neemt namens het RIEC-deel aan inhoudelijke projectteams, waar je met jouw kennis en expertise over de aanpak van ondermijnende criminaliteit een meerwaarde biedt. Je bent in staat om beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Je hebt daarmee een belangrijke rol binnen het samenwerkingsverband en binnen het RIEC-bureau. Aangezien het RIEC-bureau een samenwerkingsverband is, word je enthousiast van het in samenwerking met partners ontwikkelen van beleid om zo bij te dragen een effectieve aanpak van ondermijning.

Je bent hands on, slagvaardig, oplossingsgericht, doortastend en je hebt een goede pen. Je bent een positieve en energieke ambassadeur van het RIEC, een verbinder en kunt schakelen tussen bestuurlijk en operationeel niveau. Je hebt een uitstekend gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en kunt goed omgaan met uiteenlopende belangen van verschillende veiligheidspartners.

 

Je hebt de volgende taken:

 • Het opstellen van adviezen, notities en plannen over het beleid, proces en strategie op gebied van de aanpak van ondermijning;
 • Het signaleren van belangrijke ontwikkelingen voor het gehele RIEC-bureau en de RIEC-samenwerking en het (samen met vertegenwoordigers van de partners) vertalen naar concrete acties;
 • Secretaris rol richting het kernteam RIEC en de Stuurgroep RIEC (voorbereiding, verslaglegging e.d.);
 • Medeverantwoordelijk voor het opstellen van het RIEC-jaarplan en het RIEC-jaarverslag;
 • Meewerken aan het in uitvoering brengen van het regionale ambitie-document ‘coalitie tegen ondermijning: contouren van een versnellingsagenda’ en de daarbij horende regionale uitvoeringsagenda 2021;
 • Het volgen van de landelijke ontwikkelingen op gebied van ondermijnende criminaliteit en het delen van deze kennis binnen het RIEC;
 • Het begeleiden van uitbestede onderzoeken;
 • Het onderhouden van contacten met de diverse RIEC-partners;
 • Het onderhouden van de contacten met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het LIEC, andere RIEC’s.

 

Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld een studie criminologie en/of bestuurskunde (WO);
 • Kennis van en affiniteit met de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit;
 • Kennis van relevante wetgeving en beleidsontwikkelingen op gebied van ondermijning;
 • Inzicht in het werkveld en de bestuurlijke omgeving van de RIEC-partners: gemeente, de Politie, Openbaar Ministerie en/of de Belastingdienst

 

Belangrijke competenties

Initiatief – visie – resultaatgericht – netwerken – politie-bestuurlijke sensitiviteit – communicatievaardigheden – integriteit.


Wat bieden wij?
Het RIEC Den Haag valt beheersmatig onder de gemeente Den Haag. Je komt dus in dienst van de gemeente. Je werkt vanaf ons kantoor in Den Haag en/of vanuit huis. De thuiswerkfaciliteiten van de gemeente Den Haag zijn daarvoor beschikbaar. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit een van de convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, belastingdienst, OM) voor.

 

Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we je:

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met uitzicht op een vast arbeidscontract (een detachering vanuit één van de partners van het RIEC is ook mogelijk).
 • Schaal 11 of 12 van de gemeentelijke salarisschalen (minimaal €3.561,- tot maximaal €5.872,- afhankelijk van werkervaring);
 • een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen.

 

Ook kun je rekenen op een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.

 

Wie zijn wij?
Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Den Haag (RIEC) is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten uit de Haagse regio, politie, Openbaar Ministerie en belastingdienst en is beheersmatig ondergebracht bij de gemeente Den Haag. De medewerkers van het RIEC ondersteunen gemeenten en andere overheidspartners bij de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. We verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidspartners. De taak van het RIEC begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de ondermijnende criminaliteit en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Het RIEC doet dit onder meer door in concrete cases de informatie van alle betrokken partners te verzamelen, te verwerken en te analyseren en op basis van die analyse te komen tot interventieadviezen. Daarnaast levert het RIEC bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van partners bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tot slot stimuleert het RIEC de ontwikkeling van gezamenlijk regionaal beleid in de regio op gebied van ondermijning. De ambities van de regio zijn neergelegd in het ambitiedocument: Coalitie tegen ondermijning; de contouren van een versnellingsagenda.

Voor meer informatie over het RIEC zie de website www.riec.nl. en www.rsiv.nl (pagina ondermijning).

 

Wil je meer weten over ondermijning in het algemeen? Download dan de app Ondermijning (beschikbaar voor Apple en Android).


Meer weten?
Voor inhoudelijk informatie kun je contact opnemen met het hoofd RIEC Ilona Kalksma via ilona.kalksma@denhaag.nl.


Extra informatie
Voor meer info over arbeidsvoorwaarden: www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden.

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden.
Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure.

Een veiligheidsscreening maakt deel uit van de procedure.


Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona virus voeren we de gesprekken mogelijk via MS Teams. Onderaan de pagina is een bijlage toegevoegd met tips voor een online sollicitatiegesprek.