Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
25/01/2022
Status:
Open
Reageer voor:
08/02/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Op dagelijkse basis wordt Nederland geconfronteerd met uitdagingen in de beveiliging van onze digitale samenleving. Door de toegenomen digitale afhankelijkheid van onze maatschappij en de bijna dagelijkse aanvallen van criminele organisaties, statelijke actoren en bedrijfsspionage op onze digitale systemen is meer vraag naar coördinatie en beleidsontwikkeling op het gebied van cybersecurity. Het programma Nederland Digitaal Veilig (PNDV) van de NCTV coördineert de activiteiten van de Nederlandse overheid en vitale partners, zoals die voortvloeien uit de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA), waarin de ambities van het kabinet op het gebied van digitale veiligheid omschreven staat.

 

We zijn stelselverantwoordelijk voor cybersecurity. We richten ons daarbij op de gehele keten, waarbij we in gesprek zijn met vakdepartementen en organisaties. En aanbieders van processen die zo essentieel zijn dat hun uitval leidt tot ontwrichting van de samenleving, zoals energievoorzieningen, digitaal betalingsverkeer en toegang tot het internet. We brengen initiatieven samen, agenderen belangrijke kwesties, signaleren dreigingen en brengen partijen met elkaar in contact. Wanneer het nodig is, starten we zelf initiatieven op. Met onze expertise, kennis en analyse, gecombineerd met het publiek-private netwerk wat we hebben opgebouwd, creëren we het stelsel waarbinnen partijen kunnen werken aan hun digitale weerbaarheid. Zo maken we samen Nederland digitaal veilig.

 

Op welke dossiers je specifiek wordt ingezet, wordt in overleg met jou en het team bepaald. Je kan denken aan de ontwikkeling en coördinatie van het Nederlandse cybersecuritybeleid in nationaal en internationaal perspectief op het gebied van informatiedeling, weerbaarheidsversterking, EU-initiatieven, incidenten en landelijk cybercrisismanagement, publiek-private allianties, innovatie en onderzoek, trainen en oefenen, en nog veel meer. Daarnaast zijn we beleidsopdrachtgever van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en adviseren we de minister van Justitie en Veiligheid in zijn/haar coördinerende rol binnen het stelsel. Kortom, werk dat ertoe doet in een politiek-bestuurlijke context met partners zowel binnen de (rijks)overheid als het bedrijfsleven.

 

Als beleidsondersteuner:

 • draag je bij aan de inhoudelijke voorbereiding en afstemming van producten ten behoeve van de politiek-bestuurlijke verantwoording en de strategische positionering en communicatie m.b.t. cybersecurity;
 • onderhoud je een relevant netwerk binnen en buiten het ministerie;
 • bereid je werkbezoeken en bijeenkomsten voor op onderwerpen die binnen het bereik van je dossiers vallen;
 • neem je actief deel in de crisisorganisatie bij een cybercrisis;
 • vervul je naast een inhoudelijke rol ook een facilitaire rol, o.a. in verslaglegging, agendabeheer en in de planning- en controlcyclus.
 • speel je een actieve rol in het beheer van de informatiehuishouding.

 

Functie-eisen

Als beleidsondersteuner ben je in staat om, samen met collega’s, beleidsontwikkeling te doen op het gebied van cybersecurity. Hiertoe kan je putten uit je sterke affiniteit met ICT-vraagstukken, cybersecurity of informatiebeveiliging. Dit doe je met het oog op het voorkomen of beperken van maatschappij-ontwrichtende schade. De functie is inhoudelijk, coördinerend van aard en het werk is veelal in samenwerking met een veelheid van partners in het publieke, private en wetenschappelijke domein. Dit in een jong team van enthousiaste professionals in de context van een dynamisch, groeiend en maatschappelijk relevant werkveld. PNDV werkt op dagelijkse basis nauw samen met partners als het NCSC, de AIVD en vrijwel alle ministeries.

 

De NCTV is een wendbare, flexibele organisatie met veel verschillende programma's en projecten. Daarom vragen we van onze medewerkers een flexibele werkhouding. Onze medewerkers zijn breed georiënteerd, opgeleid en inzetbaar. Je zult niet gebonden zijn aan één specifieke opdracht en je bent bereid om op basis van competenties in teams te werken aan de verschillende maatschappelijke opgaven van de NCTV: aanslagen voorkomen, extremisme en terrorisme bestrijden, Nederland digitaal veilig maken en Nederland weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren.

Verder:

 • heb je kennis, ervaring en bovenal affiniteit met het (internationale) beleidsterrein van cybersecurity, ICT of informatiebeveiliging.
 • heb je een relevante hbo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, ICT, rechten of beleidsvorming. Heb je een andere achtergrond? Overtuig ons in je motivatiebrief van jouw geschiktheid. Diverse achtergronden maken een team sterker.
 • heb je al enige werkervaring opgedaan, bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein en op het gebied van beleidsvorming, en bent daarin succesvol.
 • heb je idealiter ervaring met ambtelijke besluitvormingsprocessen en parlementaire zaken.
 • ben je bestuurlijk en politiek sensitief.
 • ben je in staat om effectief te communiceren op (hoog)ambtelijk niveau en met professionals in de uitvoeringspraktijk.
 • beschik je over een goed analytisch vermogen en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • beheers je de Engelse taal in woord en geschrift.
 • of horen we graag hoe jij jezelf op bovenstaande punten zou ontwikkelen, en hoe wij jou daarbij kunnen ondersteunen.

Het Programma Nederland Digitaal Veilig breidt uit en heeft meerdere vacatures openstaan. Zo zijn we naast een beleidsondersteuner ook op zoek naar drie senior beleidsmedewerkers (algemeen, parlementair en toezicht). Hierbij zoeken we naar een mooie samenstelling van exact aangelegde collega’s met gevoel voor ICT enerzijds en ervaren beleidsmedewerkers anderzijds.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 10 
 • Maand­salaris: Min €2.811 – Max. €4.519 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur: 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek vereist.

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Detachering behoort tot de mogelijkheden.