Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
07/03/2022
Status:
Open
Reageer voor:
18/03/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Functie­omschrijving

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is op zoek naar een Beveiligingscoördinator (BVC) bij de directie Bedrijfsvoering (BV).

 

Als beveiligingscoördinator (BVC) draag je bij aan de borging van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsprocessen van het dienstonderdeel DT&V van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) door de integrale beveiliging te bevorderen. De taken en bevoegdheden van de BVC zijn direct afgeleid van de taken en bevoegdheden van de Beveiligingsautoriteit (BVA) en worden vastgelegd in het BVA-stelsel van het ministerie.

 

De werkzaamheden zijn gericht op het beschermen van de belangen van de DT&V, in de context van integrale beveiliging en in samenwerking met het verantwoordelijk Directieteam en het lijnmanagement. Het takenpakket is breed van aard en omvat de veiligheid van medewerkers, materieel, informatiesystemen, gebouwen en overige objecten.

 

In het verlengde van de werkzaamheden van de BVA van J&V houd je toezicht op de implementatie, de werking en de borging van de departementale kaders. Je adviseert het lijnmanagement over (onder andere) het uitvoeren van belangen- en risicoanalyses, het ontwikkelen van beveiligingsplannen en het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. Je stemt waar nodig af met collega’s binnen je vakgebied en aangrenzende disciplines binnen Bedrijfsvoering, waaronder team BIT en PO&O.

 

Als BVC heb je kennis van je vakgebied en de (maatschappelijke en bestuurlijke) omgeving waarin je werkt. Je houdt zicht op ontwikkelingen binnen de (rijks)overheid en daarbuiten die gevolgen kunnen hebben voor de beveiliging van de belangen van je onderdeel en je draagt bij aan de bevordering van het veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers.

De DT&V is een uitvoeringsorganisatie die op basis van de Arbocatalogus Rijk op het punt van agressie en geweld in categorie C valt. De BVC is belast met implementatie, advies, coördinatie en toezicht van de landelijke minimumnormen en aanvullend lokaal beleid van de DT&V locaties. Je adviseert over te houden periodieke beveiligingscontroles en -audits. En je rapporteert het directieteam periodiek over incidenten. De BVC neemt deel aan het JenV brede overleg met BVC’s onder voorzitterschap van de Beveiligingsautoriteit (BVA) van JenV.

 

Binnen het team BIT van de directie BV is een Chief Information Security Officer (CISO) werkzaam, die zich (specialistisch) richt op aspecten van informatiebeveiliging in de context van informatievoorziening en binnen het team PO&O met de Senior Adviseur Arbo & Preventie waarbinnen de rol van Operationeel Adviseur Preventie is belegd.
De BVC, de CISO en de Senior Adviseur Arbo & Preventie werken nauw met elkaar samen om de DT&V te ondersteunen.
De BVC houdt in het verlengde van het toezicht van de Beveiligingsautoriteit (BVA) globaal toezicht op het proces van toezicht op informatiebeveiliging.

 

Als BVC van de DT&V onderhoud je een functionele relatie met de BVA, voer je periodieke relatiegesprekken, vraag je advies aan de adviseurs van de BVA en bereid je eens per jaar het toezichtsgesprek tussen jou, de Algemeen Directeur van de DT&V en de Beveiligingsautoriteit JenV voor.

 

Functie-eisen

• Je hebt minimaal een relevante afgeronde hbo opleiding;
• Gespecialiseerde en brede kennis van eigen vakgebied;
• Je hebt ervaring in multidisciplinaire integrale beveiligingstrajecten;
• Vaardigheid in het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers;
• Je beschikt over adviesvaardigheden;
• Je bent zeer communicatief en gericht op samenwerking;
• Je beschikt over vaardigheden om beveiligingsprocessen, -kaders, -instrumenten, en producten te vertalen naar het eigen dienstonderdeel, de DT&V;
• Deze (mede) te toetsen en te participeren in werkgroepen van de BVA (of interdepartementaal) om deze vorm te geven;
• Vaardigheid in het initiëren en het adviseren bij maatregelen voor incidentenmanagement.

Competenties

• Organisatie - en bestuurlijke sensitiviteit;
• Samenwerkingsgerichtheid;
• Analytisch vermogen;
• Professionele integriteit;
• Overtuigingskracht;
• Oordeelsvorming;
• Flexibiliteit;
• Netwerkvaardigheid;
• Plannen en organiseren;
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Salarisschaal 11.
  Minimum salaris: € 3.344,91 bruto per maand
  Maximum salaris: € 5.139,78 bruto per maand

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.

 • Maand­salarisMin €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur1
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

 

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

 

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie (voor maximaal 1 jaar) behoort tevens tot de mogelijkheden
Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.

 

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.