Zoekwoorden:
Risk Management
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
31/05/2021
Status:
Open
Reageer voor:
04/06/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Functieomschrijving

De betrouwbaarheid van justitiële inrichtingen is van groot belang voor de veiligheid en rechtvaardigheid van de Nederlandse samenleving. Dat brengt bijzondere eisen en maatregelen met zich mee. Als beveiligingscoördinator/-adviseur druk je een stempel op zowel de vormgeving als de uitvoering van integrale beveiligingsvoorschriften.


Je voert de functie van beveiligingscoördinator (BVC) uit bij DJI, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.  De taken en bevoegdheden van de BVC zijn direct afgeleid van de taken en bevoegdheden van de Beveiligingsautoriteit (BVA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De beveiligingscoördinator (BVC) biedt ondersteuning aan de beveiligingsautoriteit en aan de hoofddirectie van DJI. Ook zet je je actief in voor het bevorderen van draagvlak en deskundigheid door het breed uitdragen van de beveiligingskaders en het delen van kennis en ervaring.

Vanuit deze rol zorg je voor:

 • Het realiseren van een dreigingsanalyse door het inzichtelijk en systematisch inventariseren, beoordelen en periodiek evalueren van de dreigingen en een daarop ingericht samenhangend stelsel van beveiligingsmaatregelen voor de beveiliging van de te beschermen belangen op basis van risicomanagement;
 • Het periodiek (schriftelijk) rapporteren over de stand van de integrale beveiliging aan de hoofddirecteur DJI.
 • Het initiëren en coördineren van onderzoeken naar mogelijke compromittering van bijzondere informatie, en in geval van compromittering het (namens de secretaris-generaal) treffen van (nood)maatregelen om verdere inbreuk te voorkomen en adviseren over te nemen vervolgstappen;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de hoofddirectie DJI en het lijnmanagement over de integrale beveiliging, te realiseren verbeteringen en beveiligingsmaatregelen;
 • Het adviseren over en het coördineren van de operationele uitvoering van de beveiliging van medewerkers DJI in het kader van de werkgeversverantwoordelijkheid.
 • Het adviseren bij belangrijke beveiligingsincidenten alsmede invulling van het incidentenregistratiemanagement ten behoeve van te leren lessen.

Daarnaast zorg je binnen DJI voor het:

 • Mede ontwikkelen van kaders voor de integrale beveiliging door onderzoek en het signaleren, beoordelen van relevante ontwikkelingen en incidenten; Hierbij betrek je actuele kennis van wet en regelgeving en inzichten op het gebied van integrale beveiliging en onderhoud je kennis over risico analyse methoden en instrumenten. Voor incidentanalyses maak je gebruik van beproefde analysemethodes, welke je doorontwikkelt en passend maakt voor de DJI organisatie;
 • Doorvoeren van maatregelen en het zorgen voor afstemming en de voortgangsbewaking;
 • Adviseren over de vertaling naar en uitvoering van de departementale beveiligingskaders door de Dienst Justitiële Inrichtingen;
 • Signaleren van manifeste risico’s en het in samenhang adviseren over beveiligingsvraagstukken in een bredere context. Hierbij bedien je interne klanten zoals directies van penitentiaire inrichtingen en landelijke diensten. Voor de totstandkoming van adviezen werk je samen met partijen zoals bijvoorbeeld de Security Information Officer en de interne auditorganisatie;
 • Houden van toezicht en controle op het veiligheidsbeleid DJI door het (laten) uitvoeren van audits.

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je hebt aantoonbaar inhoudelijke kennis van het vakgebied, met de nadruk op integrale beveiliging. Je ziet de relatie met aangrenzende vakgebieden.
 • Je hebt kennis van en inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt ruime ervaring met onderzoek, kaderstelling en voortgangscontrole, bij voorkeur in een vergelijkbare omgeving.
 • Je hebt ervaring in het leiden of ondersteunen van projecten.
 • Je beschikt over de juiste vaardigheden om besluitvorming te beïnvloeden met adviezen en door het uitdragen en verdedigen van standpunten.
 • Je weet zowel in- als extern draagvlak te creëren. Je gaat zorgvuldig om met bestuurlijke verhoudingen en zoekt de samenwerking actief op.
 • Je bent netwerkgericht en legt eenvoudig verbindingen.
 • Je kunt zelfstandig werken en bent in staat en bereid verantwoordelijkheid te nemen.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Voor deze functie is een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan één jaar) nodig.